Indsigelser af 22. april 2011 fra Tina Thranesen mod referat af 22. marts 2011 fra generalforsamlingen den 19. marts 2011.

Vist 203 gange.
Af Tina Thranesen.
Til:
Bestyrelsen for Trans-Danmark
Fredag, den 22. april 2011.

Referatet fra generalforsamlingen i Trans-Danmark blev offentliggjort den 18. april 2011 i det f√łrste nummer af foreningens foreningsblad.
Efter GNOEQA [1] af bestyrelsen er blevet udelukket (ekskluderet) af foreningen er bladet ikke mere tilg√¶ngeligt via foreningens hjemmeside. Det var placeret p√• acrobat.com, men der oplyses nu “The document can’t be found, or you don’t have access to it.”.
Referatet er efterf√łlgende placeret p√• foreningens hjemmeside

Efter gennemlæsning af referatet, måtte jeg konstatere, at det var både mangelfuldt og ukorrekt Рvisse steder grænsende til det manupulerende.
Derfor skrev jeg en indsigelse til bestyrelsen for Trans-Danmark, hvori jeg p√•pegede den lange r√¶kke af un√łjagtigheder og mangler med forslag til rettelser. Indsigelserne blev udf√¶rdiget p√• grundlag af de notater, som jeg l√łbende foretog under generalforsamlingen.
Indsigelserne blev som n√¶vnt alene sendt til bestyrelsen, og jeg havde ingen intentioner om, at de skulle offentligg√łres, men forventede, at referatet ville blive rettet, eller at der ville blive lavet en tilf√łjelse til referatet med rettelser.
Mine forventninger er gjort til skamme. Efter flere m√•neders forl√łb fik jeg den 5. august 2011 endelig en meddelelse fra formanden, Karin Astrup om, at bestyrelsen har konkluderet, at: “Referatet vil ikke blive √¶ndret, da bestyrelsen mener at der kun vil v√¶re mindre rettelser. Dine kritik punkter vil blive inkorporeret i fremtidige referater.”.

Forinden var mine indsigelser blevet offentliggjort p√• foreningens hjemmeside sammen med dagsordenen for bestyrelsesm√łdet den 9. juni 2011. (Senere fjernet).
Jeg har ingen indvendiger mod, at mine indsigelser blev offentliggjort, men jeg havde dog hellere set, at referatet var blevet korrigeret.
Da det åbenbart ikke er muligt, gengives herunder mine indsigelser mod generalforsamlingsreferatet tilligemed afvisningen af indsigelserne fra Pia Nielsen og Karin Astrup.

* * *
Bestyrelsen for Trans-Danmark
Fredag, den 22. april 2011


Indsigelse mod referatet fra generalforsamlingen
i Trans-Danmark den 19. marts 2011
som gengivet den 18. april 2011 i foreningens medlemsblad
K√łn & politik nr. 1, √•rgang 1.

 1. Forkortelser
  Forkortelser i stedet for navne, finder jeg, er en uskik, som kun g√łr det vanskeligere at l√¶se referatet. Jeg vil derfor henstille, at referatet √¶ndres, s√•ledes at der skrives fulde navne i stedet for forkortelser.

 2. Antal fremm√łdte og antal stemmeberettigede
  I referatet anf√łres indledningsvis
  Deltagere: Lisbeth Merete, GNOEQA, Tina Thranesen, Michelle, Ulla, Irene, Tina Vyum, Karin (KA), Jan, Katrine, Sasha og Pia.

  Det vil v√¶re hensigtsm√¶ssigt at skrive fulde navne p√• de personer, som der kendes mere end fornavn p√•. Der b√łr ogs√• tjekkes for stavem√•de.
  Det b√łr ogs√• fremg√• af referatet, hvor mange stemmeberettigede medlemmer og g√¶ster, der deltog i generalforsamlingen.

  Indledningen kan f.eks. se sådan ud (stadig med forbehold for stavemåde):
  I generalforsamlingen deltog:
  11 medlemmer: Lykke., Irene Haffner, GNOEQA, Karin Astrup, Lisbeth Merete, Michelle Holst-Fischer, Pia Nielsen, Sasha, Tina Thranesen, Tina Vyum og Ulla R√łrvig
  1 gæst: Jan Rasmussen.

 3. Generalforsamlingens starttidspunkt
  Starttidspunktet er ikke anf√łrt i referatet. Det b√łr det.
  Generalforsamlingen startede kl. 1319.

 4. Pkt. 1. Valg af dirigent
  1. Jan Rasmussens/dirigentens tavshedsl√łfte
   Dirigenten henviste til vedt√¶gtens bestemmelse om, at ikke-medlemmer skal afkr√¶ves diskretionsl√łfte, og gjorde opm√¶rksom p√•, at han ikke var medlem, men selvf√łlgelig ville overholde diskretionsbestemmelsen.

   Tina Thranesen bad om ordet til forretningsorden og gjorde opmærksom på, at foreningens vedtægt blev ændret på sidste års generalforsamling, således at bestyrelsen jf. § 10, stk. 4 og 5 kan invitere gæster til generalforsamlingen, men skal sikre, at de accepterer de for medlemmer gældende bestemmelser om diskretion jf. § 3 stk. 2.

   Dirigenten konstaterede, at han måtte være i besiddelse af en forældet

  2. Generalforsamlingen ikke var rettidigt indkaldt
   I referatet står der:
   Tina Thranesen (TT) gjorde opmærksom på, at dagsordenen var udsendt for sent. KA beklagede og forklarede, at det skyldes moderens alvorlige sygdom. JR konstaterede, at dagsordenen fulgte dagsordenen nævnt i vedtægterne, hvorfor der ikke var punkter, der ikke kunne forventes. Deltagerne godtog derfor dagsordenen.

   Det er ikke korrekt.
   Referatet b√łr i stedet f.eks. v√¶re s√•ledes udformet:
   Tina Thranesen bad om ordet til forretningsorden og gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen ikke var indvarslet korrekt.
   Generalforsamlingen skal jf. ¬ß 10, stk. 2 og 3 indkaldes via e-mail med angivelse af dagsorden seneste to uger f√łr generalforsamlingens afholdelse.
   I nyhedsbrev af 11. januar 2011 blev dato og sted oplyst for generalforsamlingens afholdelse.
   Dagsordenen blev derimod f√łrst udsendt den 15. marts 2011 – 4 dage f√łr generalforsamlingens afholdelse.
   Generalforsamlingen var og er dermed ikke indvarslet korrekt og ikke lovlig.
   Karin Astrup beklagede og forklarede, at det skyldes moderens alvorlige sygdom.
   Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedt√¶gten, hvorfor der ikke var punkter til behandling, der ikke kunne forventes, og konkluderede, at generalforsamlingen derfor kunne gennemf√łres.

  3. Dagsordenspunkt om evt. navneændring for foreningen mangler
   I referatet står der
   TT gjorde imidlertid den indsigelse, at dagsordenen i medf√łr af generalforsamlingen fra 2010 burde have indeholdt et punkt omkring navne√¶ndring for foreningen. Det blev vedtaget, at komme n√¶rmere ind p√• dette punkt under Eventuelt.

   Det er ikke korrekt.

   Referatet burde i stedet f.eks. være således udformet:
   Tina Thranesen bad om ordet til forretningsorden og gjorde opm√¶rksom p√•, at dagsordenen i medf√łr af generalforsamlingsbeslutning i 2010 skulle have indeholdt et punkt omkring eventuel navne√¶ndring for foreningen.
   Dirigenten meddelte, at han senere ville vende tilbage til dette forhold.

 5. Pkt. 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r
  1. I referatet står der:
   TT indledte kommentarerne til beretningen med en beklagelse over Trans-Danmark‘s bestyrelses efter hendes udsagns manglende indgriben i en konflikt mellem TT og et andet af Trans-Danmarks medlemmer. KA forklarede, at hun rent faktisk havde lavet et indl√¶g p√• debatforum omkring sagen.
   PN forklarede endvidere, at det er Trans-Danmarks bestyrelses faste overbevisning i absolut videst muligt omfang at holde sig udenfor personlige konflikter. TT svarede, at hun ikke opfatter konflikten som personlig, men principiel. I et fors√łg p√• at lukke sagen havde bestyrelsen endvidere sendt et personligt brev til de 2 involverede parter. Det blev aftalt, at der i den n√¶rmeste fremtid afholdes et m√¶glingsm√łde p√• Skype med KA og IH som repr√¶sentanter fra Trans-Danmark samt de 2 involverde parter.

   Det er ikke korrekt gengivet Рnærmest farvet og misvisende.
   Jeg fremf√łrte f√łlgende:
   I oktober, november m√•ned 2010 anf√łrte en skribent i foreningens debatforum tanker om en politisk talsmand for foreningen, og n√¶vnte en person, som det ville v√¶re en meget meget d√•rlig ide at v√¶lge.

   I endnu et indl√¶g anf√łrte skribenten som en kendsgerning, at den n√¶vnte person var foresl√•et som politisk talsmand for foreningen.

   Skribenten gentog, at det var en dårlig idé at vælge den pågældende person, da denne benyttede foreningen til at fremme egne kæpheste på bekostning af foreningen og dens medlemmers synspunkter.

   Jeg vil gerne h√łre, om en s√•dan person har v√¶ret bragt i forslag som politisk talsmand for foreningen eller reelt har virket som politisk talsmand for foreningen, og om p√•g√¶ldende har benyttet foreningen til at fremme egne k√¶pheste. Jeg m√• formode, at bestyrelsen har reageret kraftigt over for den p√•g√¶ldende, og vil gerne h√łre fra formanden, hvorledes bestyrelsen har reageret over for den p√•g√¶ldende.

   Hvis skribentens påstande, derimod var usande, hvordan har bestyrelsen så reageret over for skribenten?

   * * *
   Som I formentlig erindrer, ellers kan GNOEQA bekr√¶fte det, s√• fremf√łrte jeg mit indl√¶g i anonymiseret form.
   Jeg valgte ikke den anonymiserede form, fordi jeg ikke ville eller vil st√• ved, at det drejede sig om mig selv, men for ikke at g√łre alle – nu eller senere – bekendt med, at det drejede sig om GNOEQAs adf√¶rd. Ifald de ikke var bekendt med det, fandt jeg ikke grund til at oplyse det, da jeg m√•tte forvente, at mit indl√¶g m√•tte blive anf√łrt i referatet fra generalforsamlingen.
   Det kunne jeg tydeligvis have sparet mig, da GNOEQA med sit indl√¶g bekendtgjorde, at det var hende, det vedr√łrte. Hver enkelt kan have sin mening om at fremf√łre noget i anonymiseret form, men det har ikke noget med referatet at g√łre.

   Det har det derimod, at der i referatet anf√łres, at jeg (TT) beklagede mig “over Trans-Danmark‘s bestyrelses efter hendes udsagns manglende indgriben i en konflikt mellem TT og et andet af Trans-Danmarks medlemmer”.

   Refereringen er ukorrekt derhen,
   at jeg fremf√łrte min beklagelse i anonymiseret form og dermed ikke, at jeg var part i forholdet,
   at jeg finder det underligt, at mit navn (TT) n√¶vnes, n√•r det andet af Trans-Danmarks medlems navn ikke g√łr det, men at ingen af navnene fremgik af mit indl√¶g, da jeg fremf√łrte det i anonymiseret form,
   og at det giver et helt forkert billede og indtryk af, hvad min beklagelse angik, n√•r det indledningsvis anf√łres, at det var en konflikt mellem mig og et andet medlem, og f√łrst efter kommentarer fra KA og PN anf√łres, at jeg ikke “opfatter konflikten som personlig, men principiel”.

   * * *
   Mit indl√¶g sluttede med klare sp√łrgsm√•l, som jeg her gentager:
   “Jeg vil gerne h√łre, om en s√•dan person har v√¶ret bragt i forslag som politisk talsmand for foreningen eller reelt har virket som politisk talsmand for foreningen, og om p√•g√¶ldende har benyttet foreningen til at fremme egne k√¶pheste.

   Jeg m√• formode, at bestyrelsen har reageret kraftigt over for den p√•g√¶ldende, og vil gerne h√łre fra formanden, hvorledes bestyrelsen har reageret over for den p√•g√¶ldende.

   Hvis skribentens p√•stande derimod var usande, hvordan har bestyrelsen s√• reageret over for skribenten?” Der er faktisk tale om fire konkrete sp√łrgsm√•l, hvilket overhovedet ikke fremg√•r af referatet.

   * * *
   Af referatets afsnit “PN forklarede endvidere, at det er Trans-Danmarks bestyrelses faste overbevisning i absolut videst muligt omfang at holde sig udenfor personlige konflikter. TT svarede, at hun ikke opfatter konflikten som personlig, men principiel. I et fors√łg p√• at lukke sagen havde bestyrelsen endvidere sendt et personligt brev til de 2 involverede parter.” er det ikke muligt at udlede, hvem der kom med udtalelsen om fors√łg p√• at lukke sagen. Det var ikke mig.

   Det er heller ikke korrekt, at det blev aftalt “at der i den n√¶rmeste fremtid afholdes et m√¶glingsm√łde p√• Skype med KA og IH som repr√¶sentanter fra Trans-Danmark samt de 2 involverde parter.
   Det blev fremsat som en bemærkning/forslag af Karin, men ikke kommenteret af hverken GNOEQA eller mig. Jeg fik ikke straks kommenteret det og senere ikke mulighed for det, da dirigenten lukkede debatten. Jeg kan imidlertid oplyse, at jeg godt vil medvirke ved mægling, hvilket jeg efter generalforsamlingen har meddelt Irene Haffner. Det vil dog ikke kunne ske via Skype, da jeg ikke har Skype.

   Hele referatet af mit indl√¶g og de efterf√łlgende indl√¶g fra andre er mangelfulde og giver et fordrejet gr√¶nsende til manipulerende billede af, hvad der blev sagt.

   * * *
   Et korrekt referatet af mit indlæg og de kommentarer, det afstedkom, kan f.eks. se sådan ud:

   Dirigenten satte formandens beretning til debat.

   Tina Thranesen fremf√łrte:
   I oktober, november m√•ned 2010 anf√łrte en skribent i foreningens debatforum tanker om en politisk talsmand for foreningen, og n√¶vnte en person, som det ville v√¶re en meget meget d√•rlig ide at v√¶lge.
   I endnu et indl√¶g anf√łrte skribenten som en kendsgerning, at den n√¶vnte person var foresl√•et som politisk talsmand for foreningen.
   Skribenten gentog, at det var en dårlig idé at vælge den pågældende person, da denne benyttede foreningen til at fremme egne kæpheste på bekostning af foreningen og dens medlemmers synspunkter.
   Jeg vil gerne h√łre, om en s√•dan person har v√¶ret bragt i forslag som politisk talsmand for foreningen eller reelt har virket som politisk talsmand for foreningen, og om p√•g√¶ldende har benyttet foreningen til at fremme egne k√¶pheste.
   Jeg m√• formode, at bestyrelsen har reageret kraftigt over for den p√•g√¶ldende, og vil gerne h√łre fra formanden, hvorledes bestyrelsen har reageret over for den p√•g√¶ldende.
   Hvis skribentens påstande derimod var usande, hvordan har bestyrelsen så reageret over for skribenten?

   Pia Nielsen forklarede, at det er Trans-Danmarks bestyrelses faste overbevisning i absolut videst muligt omfang at holde sig udenfor personlige konflikter.

   Tina Thranesen fremf√łrte, at det v√¶sentlige ikke var det personlige i sagen, men sp√łrgsm√•let om bestyrelsens reaktion eller mangel p√• reaktion.

   GNOEQA fremf√łrte, at hun fandt det uh√łrligt at fremkomme med et s√•dant indl√¶g i anonymiseret for, da alle vidste, at det var hende og Tina Thranesen, det drejede sig om. (GNOEQA fortsatte med bem√¶rkninger om Irene Haffner, som jeg ikke fik noteret, da de intet havde med mit indl√¶g at g√łre.)

   Tina Thranesen bemærkede, at når GNOEQA selv satte navne på personerne, som det drejede sig om, så kunne hun bekræfte dette.

   Karin Astrup forklarede, at hun rent faktisk havde lavet et indlæg på foreningens debatforum omkring sagen.

   Tina Thranesen kommenterede Karins bem√¶rkning med, at i Karins indl√¶g var der kun en kort bem√¶rkning om, at “”TT ikke er foreningens politiske ordf√łrer”.

   Irene Haffner anf√łrte, at en m√¶gling kunne v√¶re en l√łsning.

   GNOEQA anf√łrte, at dette ikke h√łrte hjemme p√• en generalforsamling.

   Tina Thranesen kommenterede GNOEQAs bem√¶rkning med, at hun f√łlte sig i sin gode ret til at fremf√łre sagen netop p√• generalforsamlingen.

   Karin Astrup anf√łrte, at n√•r sagen var blevet afvist en gang, s√• var den afvist. At en gang m√•tte v√¶re nok, da det derefter bliver fnidder.

   Lisbeth Merete anf√łrte, at Tina og GNOEQA begge holder for meget p√• deres ret, men at bestyrelsens afvisning af sagen f√łrer til, at vi l√łber panden mod en mur. Fandt at m√¶gling nok var en god ting.

   Irene Haffner tilb√łd, at hun gerne ville m√¶gle.

   Karin Astrup foreslog m√¶gling via et Skypem√łde.

   Dirigenten stoppede debatten om dette punkt, da han fandt at det var personstridigheder.

   * * *
   Hvis s√•dan et korrekt referat af forl√łbet findes for langt, kan det nok kortes ned, men det betinger, at forst√•elsen ikke g√•r tabt.

   * * *

  2. Godkendelse af beretningen ufuldstændig
   Referatet mangler oplysning, om beretningen blev godkendt eller?
   Det, som skete, var, at dirigenten spurgte, om der var flere indlæg, og da der ikke var nogen markeringer, udtalte han konstaterende, at beretningen var godkendt.

   Referatet b√łr derfor tilf√łjes f√łlgende:
   Dirigenten spurgte, om der var flere indlæg. Da det ikke var tilfældet konstaterede han, at beretningen var godkendt.

 6. Pkt. 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab
  1. Amagerbankens krak
   Der mangler oplysning om, at foreningen grundet Amagerbankens krak har skiftet til Sydbank, og at foreningen i den forbindelse ikke har mistet nogen penge. (Sp√łrgsm√•l fra Tina Thranesen og svar fra Pia Nielsen).

  2. Revisionspåtegningen
   Revisionsp√•tegningen, som blev opl√¶st p√• generalforsamlingen skal anf√łres ordret i sin helhed i referatet.

  3. Godkendelse af regnskab
   Referatets ordlyd “√Örsregnskabet blev herefter godkendt” er for upr√¶cis.
   Det skal af referatet fremgå, med hvilke stemmetal, det blev godkendt.
   Da årsregnskabet blev enstemmigt godkendt, kan det ske ved at skrive:
   √Örsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

 7. Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag
  Referatet er ukorrekt.

  Et korrekt referat skal have et s√¶rskilt afsnit mellem “pkt. 5 Fasts√¶ttelse af kontingent for det kommende √•r” og “pkt. 6 Behandling af indkomne forslag”.
  Det kan f.eks. se således ud:

  Dirigenten meddelte, at der ikke var indkommet nogen forslag, hvorfor næste punkt på dagsordenen var pkt. 7 Valg af formand.

  Tina Thranesen bad om ordet til forretningsorden og mindede om, at dirigenten indledningsvis havde meddelt, at han senere ville vende tilbage til det i dagsordenen manglende punkt omkring eventuel navneændring for foreningen.
  Da beslutninger skal tr√¶ffes inden afholdelse af valg til bestyrelsen, kan det ikke vente l√¶ngere at dr√łfte det manglende dagsordenspunkt.

  Lisbeth Merete tilkendegav, at punktet skulle indsættes i dagsordenen og behandles nu.

  Dirigenten satte Lisbeth Meretes tilkendegivelse til afstemning.

  Tina Thranesen bad om ordet til forretningsorden og anf√łrte, at det ikke ville v√¶re korrekt at behandle punktet p√• denne generalforsamling. Et s√• v√¶sentligt punkt som en eventuel √¶ndring af foreningens navn, kan ikke behandles, n√•r det ikke er anf√łrt i dagsordenen. Dels er det en vedt√¶gts√¶ndring, hvilket kr√¶ver, at det er anf√łrt som et s√¶rskilt punkt p√• dagsordenen, og dels er det et s√• v√¶sentligt forhold, at medlemmerne selvf√łlgelig forinden skal v√¶re vidende om, at det skal behandles.
  Der vil derfor kun være den mulighed, at der udtrykkes kritik af bestyrelsen, og at det pålægges bestyrelsen at optage punktet på næste generalforsamling.

  Pia Nielsen udtrykte, at punktet ikke kan behandles på denne generalforsamling.

  Lykke udtrykte, at det ikke kunne vente et helt år.

  Irene Haffner mente, at der burde laves en debat om en eventuel navneændring og indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor punktet behandles.

  Karin Astrup oplyste, at der skal laves en udvalgsbehandling.

  Referatets ordlyd af, hvad der blev sat til afstemning og vedtager er ikke korrekt.
  Jeg formulerede selv forslaget og oplæste det flere gange.
  Den korrekte ordlyd er:
  Tina Thranesen fremsatte f√łlgende forslag:
  Idet generalforsamlingen udtrykker sin beklagelse over, at navneændringen jf. sidste års generalforsamlingsbeslutning ikke var optaget på dagsordenen, pålægges det bestyrelsen at foranstalte debat om foreningens navn og inden for et halvt år at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på eventuel ændring af foreningens navn.

  Dirigenten satte det af Tina Thranesen fremsatte forslag til afstemning.
  Forslaget enstemmigt vedtaget.

  (Der er ikke tale om v√¶sentlige forskelle i det i referatet anf√łrte, og det af mig fremsatte forslag. Det p√•peges derfor alene for fuldst√¶ndighedens skyld.)

 8. Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag
  I referatet skal der alene stå:
  Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkomne forslag.

 9. Pkt. 7. Valg af formand på lige år
  (Kun bem√¶rkningen, at punktet slet ikke skulle have v√¶ret p√• dagsordenen), men det har ikke noget med referatet at g√łre.

 10. Pkt. 8, a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  Der mangler:
  Ugyldige: 2 stemmer.

 11. Pkt. 8, b. 2 bestyrelsessuppleanter
  I referatet står der:
  KA fortalte herefter, at Lykke ( L) og Michelle Holst-Fischer (MHF) var bestyrelsens kandidater til posten suppleant for bestyrelsen. Da der ikke var andre kandidater blev de valgt.

  * * *
  Det er ikke forkert ikke at skrive, hvem der er p√• valg, men det er en god skik at g√łre det.
  Det henstilles derfor, at referatet tilf√łjes:
  P√• valg Christina Hansen (1. suppleant), der ikke √łnskede genvalg, og Michelle Fisher-Holst (2. suppleant), der var villig til genvalg.

  Dirigenten meddelte, at n√¶ste punkt var “Valg af 2 revisorer”.

  Tina Thranesen bad om ordet til forretningsorden og gjorde opm√¶rksom p√•, at det var n√łdvendigt med en afstemning mellem de to valgte for at afg√łre, hvem der skulle v√¶re henholdsvis 1. og 2. suppleant, hvilket har betydning, hvis en suppleant skal indtr√¶de i bestyrelsen.

  Dirigenten iv√¶rksatte afstemningen og meddelte, at der kun m√•tte skrives eet navn p√• stemmesedlen – navnet p√• den person, som √łnskedes valgt til 1. suppleant.
  1. suppleant: Michelle Holst-Fisher med 8 stemmer.
  2. suppleant: Lykke med 3 stemmer.

 12. Pkt. 8, C. Valg af 2 revisorer.
  Det er ikke forkert ikke at skrive, hvem der er p√• valg, men det er en god skik at g√łre det.
  Det henstilles derfor, at referatet tilf√łjes:
  P√• valg Jytte Witt, der ikke √łnskede genvalg, og Jan Rasmussen, der var villig til genvalg.

 13. Eventuelt
  Mangel i referatet.
  Tina Thranesen oplyste, at foreningens navn ofte ses stavet forkert og ofte med forskellige forkortelse. Hun henstillede til alle, ikke mindst til bestyrelsesmedlemmerne, at stave foreningsnavnet korrekt og undlade at bruge forkortelser, da foreningen ikke har nogen officiel forkortelse for foreningens navn.

 14. Der mangler oplysning om, hvornår generalforsamlingen sluttede.
  Det henstilles derfor, at referatet tilf√łjes:
  Generalforsamlingen sluttede kl. 1727.

* * *
Nogle vil m√•ske anf√łres, at det er petitesser, jeg har p√•peget. Nogle vil m√•ske ogs√• mene, at det “udstiller” dirigenten for manglende kompetence og/eller manglende forberedelse, at jeg s√• mange gange m√•tte bede om ordet til forretningsorden – 6 gange – for at korrigere dirigenten, men det var tilf√¶ldet og b√łr selvf√łlgelig fremg√• af referatet.

Det skal erindres, at et generalforsamlingsreferat er et juridisk dokument, som kan tjene som bevismiddel. Derfor er det væsentligt, at det er korrekt.

Det kan diskuteres, og der er forskellige holdninger om, hvor detaljeret et generalforsamlingsreferat skal v√¶re. Det ligger imidlertid fast, at det skal v√¶re retvisende og aldrig m√• blive s√• kort, at det ikke er fyldestg√łrende.

De forhold, jeg har p√•peget bygger dels p√• manuskripter, jeg havde skrevet hjemmefra og brugte ved mine indl√¶g, og dels mine egne notater nedskrevet undervejs i generalforsamlingens forl√łb.

Jeg m√• derfor insistere p√•, at det offentliggjorte referat bliver rettet i overensstemmelse med de indsigelser og bem√¶rkninger, jeg her har anf√łrt, s√•ledes at det bliver retvisende for, hvad der foregik p√• generalforsamlingen.

Tina Thranesen.

Indsigelserne i pdf-format.

* * *
Som nævnt indledningsvis, blev mine indsigelser alene sendt til bestyrelsen for Trans-Danmark.
I forbindelse med, at dagsordenen for bestyrelsesm√łde den 9. juni 2011 i Trans-Danmark blev offentliggjort p√• foreningens hjemmeside, blev mit skift med indsigelserne offentliggjort p√• foreningens hjemmeside.

Pia Nielsen svarede mig i en e-mail, at der ikke blev ændret i referatet, da det var udsendt.
Jeg skrev derfor p√•ny til bestyrelsen og insisterede p√•, at mine indsigelser blev behandlet p√• et bestyrelsesm√łde, da en offentligg√łrelse af et fejlagtigt og mangelfuldt referat ikke var begrundelse for ikke at rette det, eller lave en tilf√łjelse med rettelserne.
Den n√łjagtige ordlyd og datoen for de to e-mail har jeg mistet i forbindelse med pc-nedbrud.

Af dagsordenen for bestyrelsesm√łdet den 9. juni 2011 kl. 2030 i Trans-Danmark fremg√•r, at mine indsigelser ville blive behandlet som:
1. Dr√łftelse af Tina Thranesens indsigelse mod Ref. fra dette √•rs generalforsamling.

Efter flere rykkere modtog jeg den 5. august 2011 den herunder gengivne e-mail fra Karin Astrup.

Fra: Karin Astrup [formand@Trans-Danmark.dk]
Til: Tina Thranesen
Cc: bestyrelse@transdanmark.dk
Sendt: fr 05-08-2011 09:53
Emne: Svar på din klage angående generalforsamlingsreferatet

Kære Tina,

Jeg er ikke sikker p√• om du har modtaget svaret p√• din klage vedr√łrende referatet fra generalforsamlingen i marts 2011, da vi har fors√łgt at oml√¶gge vores e-mail system s√•ledes vi kan n√łjes med en udbyder. Desv√¶rre har det vist sig at den nye adresse ikke har virket i den forstand at vi har kunnet modtage mail men ikke sende fra denne adresse.

Bestyrelsen behandlede din klage den 9 juni og f√łlgende blev konklusionen:

Bestyrelsen er enig i dele af din kritik og den er taget ad notam.

 1. Navneudvalget skulle have været medtaget i dagsordenen
 2. Formalia burde være overholdt korrekt
 3. Brugen af forkortelser i referater er normalt.
 4. Kritikken af dirigenten er taget ad notam

Bestyrelsen konkluderede f√łlgende:
Referatet vil ikke blive ændret, da bestyrelsen mener at der kun vil være mindre rettelser. Dine kritik punkter vil blive inkorporeret i fremtidige referater.

På bestyrelsens vegne

Karin

* * *
Tina Thranesen.
Den 14. august 2011.

Note
 1. [Retur] GNOEQA er indsat i stedet for pågældendes navn, hvilket dog er mig bekendt. Tina Thranesen.

* * *
Indsigelserne i pdf-format.