Bilag SUU 1401. Bilag LIU 48. Spgsm. 884. Interk√łnnedes ret til fysisk integritet. Skr. den 17. maj 2015 fra Inge Thapprakhon til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Vist 244 gange.

Inge Thapprakhon, der er p√•r√łrende til en ung interk√łnnet, har s√łndag den 17. maj 2015 sendt en skrivelse til Sundheds- og forebyggelsesudvalget om de problematiske forhold for interk√łnnede.
Skrivelsen er den 18. maj 2015 registreret hos Sundheds- og forebyggelsesudvalget som SUU, Alm del bilag 1401, og hos Ligestillingsudvalget som LIU, Alm del bilag 48 – Samling 2014-15.
Sundheds- og forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2015 p√• foranledning af √Ėzlem Sara Cekic (SF) spgsm. 884 om at kommentere henvendelsen til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick H√¶kkerup.

Indhold
Skrivelsen fra Inge Thapprakhon
Sp√łrgsm√•l

[Indhold] Skrivelsen gengives herunder.

* * *
Att: Folketingets Sundheds- og forebyggelsesudvalg

Kolding den 17. Maj 2015

Vedr. Interk√łnnedes ret til fysisk integritet.
Inter betyder imellem, og poienterer det faktum at den interk√łnnede ikke kan defineres entydigt som mand eller kvinde.

Det at v√¶re interk√łnnet vil sige at man er f√łdt med en genetisk variation, der g√łr at man ikke kan beskrives som havende 100% hanlige eller 100% hunlige k√łns-karakteristika, men en blanding af de to.

Denne variation kan komme til udtryk igennem forskelligheder I en eller flere af f√łlgene kategorier: k√łns-kromosomer, ydre k√łnsorganer, indre k√łnsorganer og sekund√¶re k√łnskarakteristika, der findes mange forskellige variationer.

I Danmark bliver interk√łnnedes ret til fysisk intergritet hverken italesat eller anerkendt, og mange bliver udsat for “normaliserende” behandlinger uden et egentligt medicinsk grundlag for disse og uden hensynstagen til den enkeltes egen k√łns-opfattelse.

Alle b√łrn I Danmark tildeles et k√łn baseret p√• l√¶gens sk√łn af om barnet er hank√łn eller hunk√łn, og de interk√łnnede der ved f√łdslen har en observerbar forskellighed I udseendet af ydre k√łnsorganer, opereres s√•ledes, p√• baggrund af dette sk√łn.

Den normale praksis I Danmark er, n√•r et barn f√łdes der er synligt interk√łnnet, snarest muligt operativt at “korrigere” barnets k√łnsorganer, til hvad der anses som v√¶rende normalt for et barn der er enten hank√łn eller hunk√łn.

Disse “korrigerende” operationer, tager p√• ingen m√•de h√łjde for barnets opfattelse af eget k√łn, da man v√¶lger at udf√łrer operationerne inden barnet er I stand til at tilkendegive egne √łnsker, og derved give sit informerede samtykke, operationerne er irreversible og prim√¶rt kosmetiske af natur, de er ofte ikke medicinsk n√łdvendige, og medf√łrer ofte komplikationer, som f√łleforstyrrelser, og arv√¶v der str√¶kkes n√•r barnet vokser til, ofte med reoperationer til f√łlge.

F√łdselsl√¶gens sk√łn st√•r rent praktisk ikke til at √¶ndre, selv om det teoretisk skulle kunne lade sig g√łre at f√• dette omst√łdt, er det i praksis stort set umuligt, dette betyder at i de tilf√¶lde hvor den interk√łnnedes egen k√łns-opfattelse ikke stemmer overens med det af f√łdselsl√¶gen tildelte k√łn, vil dette medf√łre store menneskelige omkostninger, og mange lange og opslidende kampe for medicinsk gyldigt at f√• √¶ndret sit tildelte k√łn.

Dette problem kan have vidtr√¶kkende konsekvenser for den enkelte da mange interk√łnnede ikke er i stand til naturligt at producere en adekv√¶t m√¶ngde k√łnshormon, mangel af k√łnshormon kan medf√łre en lang r√¶kke sygdomme, eksempelvis osteoperose og hjerte kar sygdomme, det derfor s√¶rdeles vigtigt at dette tilf√łres medicinsk, men idet vi i Danmark kun tillader tilf√łrsel af k√łnshormon forligneligt med det tildelte
k√łn, er den interk√łnnede der f√łler sig k√łnsm√¶ssigt forkert klassificeret, henvist til at lade sig registrere som transk√łnnet, for ad den vej at pr√łve at opn√• behandling, dette til trods for at den interk√łnnede fra start var i besiddelse af k√łnskarakteristika fra begge k√łn, og det alene
var l√¶gens sk√łn der gjorde udfaldet.

Hele situationen besv√¶rligg√łres yderligere af at vi I Danmark f√łlger WHO‘s diagnosekriterier, hvoraf det fremg√•r, atdiagnosen transseksuel ikke kan tildeles interk√łnnede, dette medf√łrer i praksis at ofte kastes den interk√łnnede ud i en lang og sej kamp, for at opn√• en behandling der er foreneligt med individets k√łnsf√łlelse.

Dertil kommer at vi i Danmark ligger meget h√łjt i statestikken over lande, der aktivt gennem senaborter v√¶lger interk√łnnede fostre fra, dette p√• trods af at flere medlemmer af Etisk r√•d p√•taler problematikken i denne praksis, derfor m√• man antage at dette som udgangspunkt m√• bero p√• l√¶gernes information til de vordende for√¶ldre, samt det tabu, der stadigt hviler over termen interk√łn.

Det ansl√•s at omkring 2% af verdens befolkning har en interk√łns variation, alligevel er de interk√łnnede er en overset gruppe i Danmark, dette kan bero p√• det tabu der opstod i takt med at for√¶ldre i mange √•r r√•det til at hemmeligholde sandheden, og end ikke at fort√¶lle barnet selv om, at det blev f√łdt interk√łnnet.

De korrigerende operationer gjorde denne hemmeligholdelse mulig, og over √•rene er b√łrn vokset op uden at kende sandheden, alt imens de indviede, blev p√•lagt ikke at tale om det, mange af disse b√łrn har sidenhen p√• grund af manglende naturlig pubertet, hormon ubalance, infertilitet eller i forbindelse med andre unders√łgelser, fundet frem til sandheden, men n√•r de har s√łgt tilbage i l√¶gejournaler fra deres barndom, har der oftest ikke v√¶ret tilg√¶ngelig information om eventuelle indgreb foretaget p√• vedkommende som sp√¶d idet man ofte strategisk valgte at p√•f√łre disse informationer p√• moders journal.

Denne hemmeligholdelse medf√łrte for disse mennesker den f√łlelse af tabu og skam, der desv√¶rre stadig i dag pr√¶ger de interk√łnnede, der er derfor et stort behov for at itales√¶tte dette, og for at have en lovgivning p√• omr√•det, der sikrer de interk√łnnede, en ret til fysisk integritet.

I den sammenhæng vil jeg gerne bede om Folketingets Sundheds- og forebyggelsesudvalgs om at gå ind i sagen.

Vi har brug for at der bliver taget stilling til sp√łrgsm√•lene om:
Hvordan Danmark stiller sig i forhold til interk√łnnedes ret til fysisk integritet?
Hvad vi i Danmark vil g√łre, for at sikre interk√łnnede adgang til en behandling, der tager udgangspunkt i individets egen k√łnsopfattelse?
Hvad vi i Danmark vil g√łre, for at sikre interk√łnnede en lettere adgang til at f√• omst√łdt det ved f√łdslen tildelte k√łn, uden at dette indeb√¶rer at den interk√łnnede skal lade sig registrere som transk√łnnet?
Hvad vi i Danmark vil g√łre, for at forebygge un√łdvendige operative indgreb p√• interk√łnnede b√łrn, f√łr barnet selv er i stand til at give informeret samtykke.

Med Venlig Hilsen

Inge Thapprakhon
Bjolderupvej 38
6000 Kolding
E Mail: Angeltouched_dk@hotmail.com

√ėvrig Info:
Bekymring over interk√łnnedes mangel p√• fysisk integritet, og behovet for lovgivning p√• omr√•det er flere gange rejst bla af Council of Europe:
Council of Europe, Parlimentary Assembly, Resolution 1952, af 2013 om Children’s right to phycical integrity, hvor der I punkt 2 st√•r:

“2. The Parlimentary Assembly is particularly worried about a category of violation of the physical integrity of children, which supporters of the procedures tend to present as beneficial to the children themselves despite clear evidence to the contrary. This includes, among others, female genital mutilation, the circumcision of young boys for religious reasons, early childhood medical interventions in the case of intersex children, and the of, children into piercings, tattoos or plastic surgery.”

Council of Europe, The Commissioner’s Human Rights Comments af 09/05/2014, under titlen:
A boy or a girl or a person – Intersex people lack recognition in Europe.
Link: http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/a-boy-or-a-girl-or-a-person-intersex-people-lack-recognition-in-euro-1

Council of Europe, The Commissioner’s Human Rights: Human rights and Intersex people
Link: [Siden findes ikke mere. 3. juni 2018. Tina Thranesen.]
Downloader fil.

* * *
[Indhold] Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren kommentere henvendelsen af 17. maj 2015 fra Inge Thapprakhon vedr√łrende interk√łnnedes ret til fysisk integritet, jf. SUU alm. del ‚Äď bilag 1401?

* * *
Skrivelsen i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let i pdf-format hos Folketinget.