B 87. Bilag 1. Spgsm. 1. Intersex Danmarks h√łringsskrivelse af 12. februar 2019 om obligatorisk undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed. Svar 11. april 2019.

Vist 122 gange.
Intersex Danmark indgav den 12. februar 2019 en h√łringsskrivelse til beslutningsforslaget – bilag 1. – samling 2018-19.
Ligestillingsudvalget stillede den 5. april 2019 spgsm. 1 – samling 2018-19 – om at kommentere h√łringsskrivelsen til ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V), der svarede den 11. april 2019.

Indhold
H√łringsskrivelsen fra Intersex Danmark
Sp√łrgsm√•l 1 fra Ligestillingsudvalget
Svar p√• sp√łrgsm√•l 1 fra ligestillingsminister Eva Kjer Hansen
Referencer

* * *
[Indhold] H√łringsskrivelsen
Intersex Danmark
Bjolderupvej 38
6000 Kolding

Den 12. februar 2019

Ligestillingsudvalget (LIU)
Kopi til Ligestillingsministeren

Vedr. B 87. af 5. februar 2019. Beslutningsforslag om obligatorisk undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed.

P√• vegne af Intersex Danmark, vil vi hermed fremkomme med foreningens kommentarer til Beslutningsforslag B 87 af 5. februar 2019. Beslutningsforslag om obligatorisk undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed.

Intersex Danmark hilser forslaget om obligatorisk undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed velkommen, da information og viden, er det b√¶rende element i bek√¶mpelsen af fordomme og diskrimination.

Vi vil henstille til, at man i forbindelse med arbejdet vil √•bne op for termen k√łn, s√•ledes, at denne ikke l√¶ngere er begr√¶nset til, udelukkende at omfatte hank√łn, hunk√łn og transk√łn, men at interk√łn (Medf√łdte variationer i k√łnskarakteristika), ogs√• vil blive inkluderet, som en naturlig del af undervisningen.

Vi vil ligeledes henstille til, at man vil anl√¶gge en menneskerettighedsbaseret vinkel p√• undervisningen i interk√łn (Personer f√łdt med variationer i k√łnskarakteristika), da det er vigtigt, at g√łre op med den sygeligg√łrende tilgang til interk√łn, og den st√¶rkt sygeligg√łrende sprogbrug om interk√łn, der desv√¶rre er fremherskende i medicinsk regi, hvor man p√•ber√•ber sig at den sygeligg√łrende sprogbrug er “neutralt” l√¶geligt sprog, s√• mange mennesker fejlagtigt tror, at den resulterende stigmatisering og diskrimination, er funderet i medicinsk videnskab, hvilket imidlertid ikke er tilf√¶ldet.
At g√łre op med den sygeligg√łrende sprogbrug og den sygeligg√łrende tilgang til interk√łn, er f√łrste skridt p√• vejen hen imod at forebygge stigmatisering og diskrimination af interk√łnnede personer, og dette kan kun g√łres ved at pr√¶sentere et alternativt, ikke sygeligg√łrende sprog om, og en ikke sygeligg√łrende tilgang til interk√łn. En obligatorisk undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed, ville v√¶re en oplagt platform til at introducere og udbrede dette alternativ.

Stadig flere organisationer og myndigheder arbejder ud fra den menneskerettighedsorienterende tilgang til interk√łn, dette g√łr sig eks. g√¶ldende for b√•de FN, Europar√•det, ligesom det er tilf√¶ldet for mange store internationale interk√łns– og menneskerettigheds-organisationer, herunder Organisation Intersex International (OII), Amnesty International, Physicians for Human Rights og Human Rights Watch

Intersex Danmark, vil desuden benytte lejligheden til at henstille til, at undervisningen, p√• sigt, udvides til ogs√• at omfatte sundheds-og plejesektoren. Dette s√•ledes at ogs√• personalet i sundheds- og plejesektoren, i borgerkontakten vil blive bedre rustet til at kunne agere og handle, n√•r det kommer til at m√łde, anerkende og acceptere borgeren, som ligev√¶rdig, uanset k√łn, eller k√łnskarakteristika. Dette er is√¶r vigtigt, da personalet i sundheds-og plejesektoren, anses som autoriteter p√• omr√•det, hvorfor netop den tilgang og sprogbrug, personalet anvender i m√łdet med borgeren, kan have stor betydning, for borgerens oplevelse af egen situation.

Et fokus p√• Sundhedsv√¶senets sprogbrug og tilgang i m√łdet med borgeren, er fundamentalt, da kontakten til Sundhedsv√¶senet spiller en stor rolle i mange transpersoners og interk√łnnede personers liv.
For interk√łnnede personer, starter dette forhold til sundhedsv√¶senet, i mange tilf√¶lde inden deres f√łdsel, hvor sundhedspersonalets tilgang, og den sprogbrug der anvendes om interk√łn, har vist sig at have en stor indflydelse p√• udfaldet af de valg, gravide og for√¶ldre til et interk√łnnet barn, forventes at tr√¶ffe, n√•r de informeres om, at deres barn er interk√łn.

For b√łrn, unge og voksne transpersoner og interk√łnnede og deres for√¶ldre, bliver l√¶ger, psykologer, sundhedsplejersker osv. ofte de f√łrste man ops√łger, n√•r der opst√•r et behov for r√•dgivning og hj√¶lp, derfor er det s√• vigtigt at netop denne gruppe er rustet til at m√łde, anerkende og acceptere borgeren, som ligev√¶rdig, uanset k√łn, eller k√łnskarakteristika, og at denne gruppe er uddannet i at anvende et neutralt ikke sygeligg√łrende sprog i m√łdet med borgeren.

Vi henstiller derfor til at undervisningen g√łres til et obligatorisk led i uddannelsen for alt personale i plejesektoren dvs. sygeplejersker, SSAer og SSHere med videre. Undervisningen b√łr ligeledes g√łres til en obligatorisk del af l√¶ge- og jordemoderstudiet, ligesom alle sundhedsplejersker, psykologer, tandl√¶ger mv. b√łr gennemg√• undervisningen. Man b√łr desuden stille krav om efteruddannelse indenfor dette felt, til alle ansatte i sundheds- og plejesektoren, der ikke har gennemg√•et kurset, som et led i deres uddannelse.

En implementering af denne undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed, i sundheds-og plejesektoren, vil endvidere v√¶re et positivt skridt p√• vejen, hen imod at leve op til de anbefalinger, Danmark modtog i forbindelse ned CRC‚Äôs 5 periodiske rapport, dateret den 26. Oktober 2017, hvori Danmark under afsnittet ‚ÄĚHarmful Practice‚ÄĚ (Skadelig Praksis) i punkt d anbefales at : ‚ÄĚ Uddanne og tr√¶ne medicinske og psykologiske fagfolk om omfanget af k√łnslig og besl√¶gtet biologisk og fysisk mangfoldighed og om konsekvenserne af un√łdvendige kirurgiske og andre medicinske interventioner for interk√łnnede b√łrn.‚ÄĚ
Link : http://www.refworld.org/docid/5a0ebb974.html

Arbejdet for interk√łnnede, bygger p√• tanken : ‚ÄĚNothing about us without us‚ÄĚ hvilket i bund og grund betyder, at arbejdet for interk√łnnede, skal v√¶re ledet af interk√łnnede, ud fra devisen om at kun den der har skoen p√•, ved hvor den trykker.
Intersex Danmark anbefaler, at denne grundtanke, danner fundament, for alt arbejde med minoriteter, hvorfor vi vil henstille til at arbejdet med udformningen af læringsmaterialet, tager afsæt i anerkendelsen af, at de virkelige specialister på området, er de personer der har den levede erfaring, samt deres interesseorganisationer, samt i erkendelsen af at deres viden kan suppleres, men ikke erstattes, af 3. person uden levet erfaring, eller en organisation, der er ledet af personer, uden levet erfaring, på det område de rådgiver om.

Vi anbefaler endvidere, at man har fokus p√•, ogs√• at involvere de ‚ÄĚmindre‚ÄĚ interesse-organisationer i udarbejdelsen af materialet, her under bla: Foreningen for st√łtte til transk√łnnede b√łrn (FSTB), Transaktion, Transpolitisk Forum, TID, FATID, Spectrum LGBTQ+ Students SDU [Siden til “Spectrum LGBTQ+ Students SDU” findes ikke mere. 24. juli 2020. Tina Thranesen] og Sabaah og Foreningen for Aseksuelle i Danmark (FAD)

I forl√¶ngelse af ovenst√•ende, vil Intersex Danmark gerne give udtryk for, at vi ser det som s√¶rdeles positivt, at Alternativet, har v√¶ret tydelige omkring, at man i forbindelse med udvalgsbehandlingen af beslutningsforslaget, √łnsker en dialog med alle relevante foreninger p√• omr√•det.

Intersex Danmark stiller naturligvis gerne vores ekspertise til rådighed, såfremt det skulle blive aktuelt.

MVH

Inge T. Thapprakhon
Talsperson
Intersex Danmark
Stephanie Stine Toft
Forperson
Intersex Danmark

* * *
[Indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 12. februar 2019 fra Intersex Danmark om beslutningsforslaget, jf. B 87 ‚Äď bilag 1.

[Indhold] Svaret
Jeg er enig i, at information og viden er et b√¶rende element i bek√¶mpelsen af fordomme og diskrimination. Den enkelte skal m√łdes ligev√¶rdigt og med respekt uanset k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika. Det g√¶lder b√•de generelt i samfundet, og det g√¶lder i m√łdet med det offentlige.

Derfor er der bl.a. en r√¶kke initiativer i handlingsplanen til fremme af tryghed, trivsel og lige mulighed for LGBTI-personer 2018-2021, der sigter p√• af bek√¶mpe fordomme samt give viden og information til b√•de b√łrn og unge, fagpersoner inden for uddannelse og sundhed samt p√• arbejdsmarkedet og i idr√¶tslivet. Initiativerne omfatter ogs√• gruppen af interk√łnnede.

Inden for det offentlige er der eksempelvis iv√¶rksat en indsats, hvor almen praksis f√•r viden om blandt andet sundhedsudfordringerne blandt LGBTI-personer, og dermed kl√¶des bedre p√• til at m√łde LGBTI-personer fordomsfrit. Der udarbejdes ogs√• informationsmateriale, som skal underst√łtte pleje- og aktivitetspersonalet i m√łdet med √¶ldre LGBTI-personer.

Hvis der er behov for at se p√•, om undervisningen i k√łn, ligestilling og mangfoldighed skal g√łres obligatorisk eller p√• anden m√•de styrkes p√• specifikke uddannelser for sundheds- og plejepersonale, vil jeg opfordre til, at det tages op i de relevante forligskredse, som der ogs√• blev peget p√• af flere af partierne under 1. behandlingen af beslutningsforslaget.

Med venlig hilsen
Eva Kjer Hansen

* * *
[Indhold] Referencer
Folketingets journal vedr. skrivelsen – bilag 1.
Skrivelsen – bilag 1 – i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•l 1 og svaret.
Sp√łrgsm√•l 1 og svaret i pdf-format hos Folketinget.