Intersex Danmarks udaterede h√łringsskrivelse til SST‚Äôs h√łringsudkast af 2. juni 2017.

Vist 80 gange.
Intersex Danmarks udaterede h√łringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til “Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling” til Sundhedsstyrelsen.

Herunder gengives h√łringsskrivelsen.

H√łringssvar til vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling.

Intersex Danmark, √łnsker hermed at fremkomme med et h√łringssvar, til vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling

Intersex Danmark, er en forening der arbejder for interk√łnnedes forhold og rettigheder i Danmark, og repr√¶senterer personer af alle former for interk√łn, her under ogs√• en gruppe interk√łnnede, der i √łjeblikket, er i udredning eller behandling som transk√łnnede.

Interk√łnnede er personer der er f√łdt med en k√łnsanatomi, reproduktive organer og/eller kromosomelle m√łnstre, der ikke passer p√• den typiske definition af hank√łn og hunk√łn.

Interk√łnnede er s√•ledes per definition, ikke entydigt hank√łn eller hunk√łn, og interk√łnnede kan, p√• trods af tildelt f√łdselsk√łn, ikke forventes at v√¶re i besiddelse af en anatomi, der er fuldt ud, eller udelukkende, er hverken hanlig eller hunlig.

Interk√łn refereres ofte i medicinsk regi, til som DSD (Disorder of Sexual Development), og er behandlingsm√¶ssigt if√łlge g√¶ldende specialevejledning, hjemmeh√łrende i h√łjt specialiserede DSD teams, hos Righshospitalet, p√• OUH eller p√• Skejby sygehus.

Intersex Danmark √łnsker hermed at fremkomme med f√łlgende kommentarer til vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling:

Indtil 1. Januar 2017, fulgte Danmark WHO‚Äôs ICD 10, diagnose kriterier for F64,0 Transsexualisme, der i diagnose kriterierne klart g√łr g√¶ldende, at den p√•g√¶ldende diagnose, ikke kan tildeles folk med en interk√łnsvariation, idet det af diagnostiske retningslinjer fremg√•r at :

* ‚ÄĚFor at denne diagnose kan stilles, skal den transseksuelle identitet have v√¶ret vedvarende i mindst 2 √•r, og m√• ikke v√¶re et symptom p√• en anden psykisk lidelse, s√•som skizofreni, eller v√¶re forbundet med nogen interk√łnsvariation, genetisk eller k√łnskromosom anomali‚ÄĚ

Dette til trods, har man i √•revis i Danmark, valgt at behandle interk√łnnede, der var uenige i det tildelte f√łdselsk√łn, som transk√łnnede, og dermed flytte deres behandling fra de h√łjt specialiserede DSD teams, der if√łlge g√¶ldende specialevejledning, b√łr varetage k√łnsrelateret behandlingen af interk√łnnede, over i Sexologisk regi, til udredning og behandling for transk√łnnethed.

Intersex Danmark mener at have grund til at formode, at vi som f√łlge af √¶ndringen af kodesystemet, vil se en stigning i antallet af interk√łnnede der fejlagtigt vil blive behandlet som transk√łnnede, idet man med indf√łrelsen af de nye aktionsdiagnoser, har valgt at se bort fra, at en interk√łnsvariation if√łlge WHO‚Äôs diagnosekriterier, udg√łr en absolut kontraindikation, i forhold til tildeling af diagnosen transk√łn.

If√łlge Specialevejledning for Gyn√¶kologi og obstetrik af 1. marts 2017 fremg√•r det, at man i forhold til transk√łn og interk√łn arbejder med 2 selvst√¶ndige specialer, henholdsvis nr. 20 K√łnsidentitetsforhold, der if√łlge specialevejledning varetages i t√¶t samarbejde med psykiatri og plastikkirurgi, og nr. 21 Disorders of Sexual Development (DSD) der if√łlge specialevejledningen Varetages i t√¶t samarbejde med p√¶diatri, intern medicin, endokrinologi og klinisk genetik.
Som det fremgår, er det ikke de samme tværfaglige kompetencer, man har vurderet der er behov for, i forhold til de to specialer.

Interk√łnnede ses s√•ledes allerede som en gruppe, hvis hormonbehandling og eventuel k√łnskirurgi, b√łr varetages af et allerede defineret, h√łjt specialiserede team, og derfor selvsagt m√• forventes at stille krav om en s√¶rligt specialiseret viden, der findes i tv√¶rfaglige teams med andre specialer og kompetencer, end de der if√łlge specialevejledningen, indg√•r i udredning og behandling af transk√łn, og det er s√•ledes s√¶rdeles bekymrende at se, at denne gruppe, og de specielle krav denne gruppe stiller til behandling, ikke er n√¶vnt i denne vejledning. Det drejer sig her, om b√•de den manglende viden, om de irreversible k√łnsnormaliserende procedurer, interk√łnnede kan have gennemg√•et i den tidlige barndom, og eventuelle mulige s√•vel fysiske og psykiske f√łlger her af, idet mange interk√łnnede der har v√¶ret udsat for s√•kaldt ‚ÄĚk√łnsnormaliserende‚ÄĚ kirurgi og /eller behandling, ofte opfatter dette som et overgreb, med en deraf f√łlgende traume reaktion, der oftest udm√łnter sig i PTSD, depression og angst, mange har ingen tillid til sundhedssystemet, mange f√łler at deres menneskerettigheder er blevet kr√¶nket, og ofte har de, der oplever operativt eller ved hj√¶lp af hormonbehandling, at v√¶re blevet p√•tvunget en fysik, der ikke stemmer overens med deres k√łnsidentitet, der ud over en udpr√¶get dysfori, der i h√łjere eller mindre grad, er p√•draget eller forst√¶rket, som f√łlge af medicinsk og/eller kirurgisk behandling, foretaget uden deres forudg√•ende samtykke.
Der ud over ses ofte fysiske f√łlger af disse tidlige operative indgreb, hvor mange blandt andet beretter om problemer i forbindelse med arv√¶vsdannelse, kroniske f√łleforstyrrelser, smerter og/eller inkontinens.

Det er ogs√• problematisk, da disse mennesker er f√łdt med en anatomi, der i nogen grad er anderledes, end den for hank√łn og hunk√łn, og s√•ledes kan interk√łnnedes reproduktive organer v√¶re af en art, eller v√¶re placeret, atypisk for hvad der forventes hos hank√łn eller hunk√łn.
Erfaringer fra udlandet peger p√•, at hvis dette ikke opdages, kan det udg√łre en risiko, og yderligere unders√łgelser, kan derfor v√¶re n√łdvendige, forud for en evt. opstart af hormonbehandling.

Ligeledes oplever mange interk√łnnede, til trods for tilstedev√¶relsen af gonader, ikke at v√¶re i stand til at producere eller oms√¶tte, en ad√¶kvat m√¶ngde k√łnshormon, til at forebygge risikoen for f√łlgesygdomme, som eksempelvis Osteoperose. Derfor kan der v√¶re tale om, at den interk√łnnede forud for henvendelsen og p√• baggrund af, en fra l√¶geligt hold, formodning om k√łn, i mange √•r har v√¶ret i behandling med et andet k√łnshormon, end det den interk√łnnede √łnsker.

I forhold til kirurgi ses det ligeledes at udg√łre et problem, idet nogle interk√łnnede allerede f√• m√•neder efter f√łdslen, har gennemg√•et irreversibel k√łnsnormaliserende kirurgi p√• k√łnsorganer, der kan st√• i vejen for k√łnskorrigerende kirurgi, mens andre allerede i barne√•rene, har f√•et fjernet gonader.

For b√•de den tidlige medicinske og kirurgiske behandling af interk√łnnede g√łr det sig ofte g√¶ldende, at behandlingen er udf√łrt eller opstartet, uden at individet forudg√•ende selv har givet sit samtykke til denne behandling, hvorfor nogle interk√łnnede, i kraft af disse behandlinger, medicinsk er blevet tildelt og tilskrevet et k√łn og en fysik, de ikke kan relatere til, og plages som f√łlge heraf af dysfori, og v√¶lger at s√łge behandling for denne.

Interk√łnnede er som beskrevet f√łdt med en k√łnsanatomi, der ikke kan betegnes som entydigt og/eller fuldt ud hank√łn eller hunk√łn, derfor er deres anatomiske udgangspunkt og behov, i visse henseender betydeligt anderledes, end de for hank√łn og hunk√łn, hvorfor behandling af denne gruppe, s√•ledes b√łr fastholdes som en specialistopgave.

Idet WHO i deres diagnosekriterier, g√łr helt klart, at en interk√łnsvariation, og herunder ogs√• de kromosomelle former for interk√łn, udg√łr en absolut kontraindikation, i forhold til tildelingen af diagnosen transk√łn, b√łr man g√łre sig helt klart, om man, stik imod WHO‚Äôs anbefalinger, vil forts√¶tte praksis med at henvise interk√łnnede der er uenige i deres tildelte f√łdselsk√łn, til udredning og behandling for transk√łn.

Intersex Danmark anser det s√•ledes som afg√łrende, at der i vejledningen som minimum tages stilling til interk√łnnede, hvad enten det betyder, at interk√łnnede flyttes tilbage i DSD regi og f√•r hj√¶lp til eventuel k√łnskorrigerende behandling der, eller om behandlingen af interk√łnnede skal forts√¶tte i Sexologisk regi.

Det er Intersex Danmarks anbefaling, at man b√łr fastholde behandlingen af alle interk√łnnede, i de h√łjt specialiserede DSD teams, og at eventuel k√łnskorrigerende behandling af interk√łnnede der ikke er enige i deres tildelte f√łdselsk√łn, skal tilbydes og varetages i DSD regi.
Dette da DSD teams i forvejen varetager al medicinsk og kirurgisk behandling af interk√łnnede, eksempelvis kirurgi p√• interk√łnnede sp√¶db√łrns, b√łrns og unges k√łnsorganer, ogs√• kaldet k√łnsnormaliserende kirurgi, gonadektomier af interk√łnnede b√łrn og voksne, og mastektomier p√• voksne interk√łnnede der er tilskrevet hank√łn og identificerer sig med dette.

S√•fremt man omvendt fortsat √łnsker, at man skal varetage behandlingen af denne gruppe i Sexologisk regi, da er det Intersex Danmarks anbefaling at man sikrer sig :

– At denne gruppe som minimum, specifikt er n√¶vnt i vejledningen, og at der i vejledningen gives anvisninger i forhold til, udredning af denne gruppes specifikke behov, under hensyntagen til den interk√łnnedes fysik, med en viden om og en forst√•else for, at den interk√łnnedes k√łnsanatomi, kan v√¶re betydelig anderledes end den for hank√łn eller hunk√łn, og at den interk√łnnedes livserfaring, ofte vil b√¶re pr√¶g af dette.

– At personalet p√• de klinikker der skal forest√• udredningen, er uddannet i at varetage de specifikke problemstillinger, man som interk√łnnet kan st√• over for.

– At personalet uddannes i, og har en indg√•ende viden om de irreversible s√•kaldte k√łnsnormaliserende procedurer, den interk√łnnede kan have gennemg√•et i den tidlige barndom, i ungdommen og i voksenlivet, og eventuelle mulige fysiske og psykiske f√łlger her af.

– At personalet uddannes i, og har en indg√•ende viden om, andre s√•kaldte k√łnsnormaliserende behandlinger den interk√łnnede kan have gennemg√•et i den tidlige barndom, i ungdommen og i voksenlivet, herunder hormonbehandling, og psykiatrisk behandling, i et fors√łg p√•, at sikre og fastholde en udvikling, i tr√•d med det tilskrevne k√łn.

– Det b√łr specifikt fremg√• af vejledningen, at al hormon og k√łnskirurgisk behandlingen af interk√łnnede, er en specialist opgave og derfor b√łr varetages af, specialteams, med de n√łdvendige specialer indenfor p√¶diatri, intern medicin, endokrinologi og klinisk genetik, der kr√¶ves, i tr√•d med specialevejledningen.

Med Venlig Hilsen

Inge Toft Thapprakhon
Talsperson for Intersex Danmark
Bjolderupvej 38
6000 Kolding

[Retur] * Kilde : Side 168, under F64,0

* * *
H√łringsskrivelsen i pdf-format.