Introduktion til ligestillingsområdet ved ligestillingsministeren for Ligestillingsudvalget den 19. februar 2020.

Vist 92 gange.

Introduktion til ligestillingsområdet
Introduktion til ligestillingsområdet
P√• Ligestillingsudvalgets m√łde den 19. februar 2020 fik Ligestillingsudvalget en introduktion til ligestillingsomr√•det af ligestillingsminister Mogens Jensen og embedsm√¶nd fra Ligestillingsministeriet.
Introduktionen var ledsaget af en powerpointpræsentation, hvoraf der herunder gengives uddrag.

* * *
Hvad skal vi igennem?
1. De overordnede rammer
2. Ligestilling i fakta og initiativer
3. Det internationale ligestillingsarbejde
4. LGBTI-området

1. Ligestillingsarbejdet i regeringen
Ligestillingsministeren har til opgave at:
  • Udvikle og koordinere regeringens ligestillingspolitik
  • Udvikle og koordinere indsatsen pa LGBTI-omr√•det
  • Tage initiativer for at fremme ligestillingen mellem kvinder og m√¶nd og p√•
    LGBTI-området.
  • Varetage det internationale ligestillingsarbejde i bl.a. FN/Kvindekommissionen (CSW), EU, Europar√•det og Nordisk Ministerr√•d

De enkelte ressortministre har ansvaret for ligestillingsarbejdet på hvert deres område.

Regeringens vision, indsatsområder og målsætninger
Ligestillingsvision
Ligestillingsvision

Ligestillingsafdelingen
Ressourcer: Arbejde:
18 medarbejdere inkl. én
afdelingschef og to souschefer
Handlingsplaner med
tværministerielle arbejdsgrupper:
√Ör Samlet drifts- og
l√łnbudget (FL2020)

2020 16,4 mio. kr.
2021 15,6 mio. kr.
2022 11,3 mio. kr.
2023 10,9 mio. kr.

Initiativer og indsatser har generelt været finansieret via satspuljen, og initiativer laves typisk i samarbejde med andre ministerier, organisationer og virksomheder.

[…]

4. LGBTI-området

LGBTI for begyndere
L Lesbian
G Gay
B Bisexual
T Transgender (transk√łnnede)
I Intersex (interk√łnnede)

LGBTI-områdets organisering

Koordinerende funktion og tværministerielt samarbejde
Ligestillingsministeren fik i 2017 det koordinerende ansvar for LGBTI-indsatsen.
3 mio. kr. årligt til og med 2021. En tværministeriel arbejdsgruppe med 11 ministerier.

Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer (2018-2021):
42 initiativer, 7 indsatsområder, 25 mio. kr.
Lovgennemgang primært 3 områder i fokus

√ėvrige aktuelle tiltag i 2020
  • Unders√łgelse om udfordringer og stigma ift. at have en LGBTI-identitet, herunder til at v√¶re √•ben og ‚ÄĚspringe ud‚ÄĚ. Kommer til for√•ret.
  • Unders√łgelse af barrierer for LGBTI-personer i idr√¶tsforeninger, og udvikling af en f√¶lles strategi.
  • Udvikling af v√¶rkt√łjer ift. inklusion af LGBTI-personer i samarbejde med faglige organisationer og virksomheder.
  • Informationsindsats ift. almen praksis om LGBTI sundhedsforhold, og information til LGBTI-gruppen selv.

* * *
Dagsorden for Ligestillingsudvalget den 19. februar 2020 hos Folketinget.
Folketingets journal vedr. præsentationen.
Præsentationen i sin helhed i pdf-format hos Folketinget.