Invitation af 12. april 2013 til transforeningerne til m√łde den 17. maj 2013 med den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe.

Vist 102 gange.

Justitsministeriet
12. april 2013

Foreningen af Transk√łnnede I Danmark (FATID)
Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle (Trans-Danmark)
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT Danmark)

Invitation til m√łde med tv√¶rministeriel arbejdsgruppe om juridisk k√łnsskifte

Regeringen har i januar 2013 nedsat en arbejdsgruppe best√•ende af repr√¶sentanter for Justitsministeriet, Sundheds- og Forebyggelsesministeriet, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Social- og Integrationsministeriet og √ėkonomi- og Indenrigsministeriet, som skal unders√łge mulighederne for juridisk k√łnsskifte uden krav om, at k√łnskirtlerne skal v√¶re t}ernet kirurgisk.

Kommissoriet for arbejdsgruppen vedlægges.

Som det fremg√•r af kommissoriet, skal arbejdsgruppen opstille og vurdere modeller for, at et k√łnsskifte kan anerkendes juridisk p√• baggrund af forskellige niveauer for k√łnskorrigerende behandling, og analysere de afledte konsekvenser i forhold til forskellige (rets)omr√•der.

Som et led i dette arbejde skal arbejdsgruppen kortl√¶gge de eksisterende behandlingstilbud for transseksuelle, men arbejdsgruppen skal ikke vurdere, om der er behov for √¶ndring af disse behandlingstilbud. Arbejdsgruppen skal heller ikke i √łvrigt unders√łge livsvilk√•rene for transseksuelle.

FATID, LandsforeningTrans-Danmark og LGBT Danmark inviteres hermed til m√łde med arbejdsgruppens medlemmer

Fredag den 17. maj 2013 kl. 9.30

i Justitsministeriet, Slotsholmsgade 12. m√łdesal B.

Form√•let med m√łdet er at give jer lejlighed til at redeg√łre for og begrunde jeres synspunkter om, hvom√•r et k√łnsskifte b√łr anerkendes juridisk, s√•ledes at disse synspunkter kan indg√• i arbejdsgruppens overvejelser.

Tilmelding til m√łdet bedes ske til undertegnede (e-mail: krv@jm.dk, telefon: 72 26 85 18) senest den l. maj 2013.

Hvis der er andre foreninger eller sammenslutninger, som b√łr inviteres til m√łdet, kan besked herom ligeledes gives til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kristina Ravn
Sekret√¶r for arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte

Invitationen i pdf-format.