Invitation af 12. april 2013 til transforeningerne til møde den 17. maj 2013 med den tvÌrministerielle arbejdsgruppe.

Vist 141 gange.

Justitsministeriet
12. april 2013

Foreningen af Transkønnede I Danmark (FATID)
Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle (Trans-Danmark)
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT Danmark)

Invitation til møde med tvÌrministeriel arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte

Regeringen har i januar 2013 nedsat en arbejdsgruppe bestüende af reprÌsentanter for Justitsministeriet, Sundheds- og Forebyggelsesministeriet, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Social- og Integrationsministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet, som skal undersøge mulighederne for juridisk kønsskifte uden krav om, at kønskirtlerne skal vÌre t}ernet kirurgisk.

Kommissoriet for arbejdsgruppen vedlĂŚgges.

Som det fremgür af kommissoriet, skal arbejdsgruppen opstille og vurdere modeller for, at et kønsskifte kan anerkendes juridisk pü baggrund af forskellige niveauer for kønskorrigerende behandling, og analysere de afledte konsekvenser i forhold til forskellige (rets)omrüder.

Som et led i dette arbejde skal arbejdsgruppen kortlÌgge de eksisterende behandlingstilbud for transseksuelle, men arbejdsgruppen skal ikke vurdere, om der er behov for Ìndring af disse behandlingstilbud. Arbejdsgruppen skal heller ikke i øvrigt undersøge livsvilkürene for transseksuelle.

FATID, LandsforeningTrans-Danmark og LGBT Danmark inviteres hermed til møde med arbejdsgruppens medlemmer

Fredag den 17. maj 2013 kl. 9.30

i Justitsministeriet, Slotsholmsgade 12. mødesal B.

Formület med mødet er at give jer lejlighed til at redegøre for og begrunde jeres synspunkter om, hvomür et kønsskifte bør anerkendes juridisk, süledes at disse synspunkter kan indgü i arbejdsgruppens overvejelser.

Tilmelding til mødet bedes ske til undertegnede (e-mail: krv@jm.dk, telefon: 72 26 85 18) senest den l. maj 2013.

Hvis der er andre foreninger eller sammenslutninger, som bør inviteres til mødet, kan besked herom ligeledes gives til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kristina Ravn
SekretÌr for arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte

Invitationen i pdf-format.