Spgsm. 9 (L 18) af 28. oktober 2021 om hvor den nuværende lovgivning ikke er dækkende. Svar 17. november 2021.

Vist 26 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 28. oktober 2021 sp√łrgsm√•l nr. 9 – L 18. Alm. del. Samling: 2021-22 – efter √łnske fra Birgitte Bergman (KF), om hvor den nuv√¶rende lovgivning ikke er d√¶kkende, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S). Fungerende minister for ligestilling, Mattias Tesfaye svarede den 17. november 2021.

Sp√łrgsm√•l
Hvor mener ministeren, at den nuværende lovgivning ikke er dækkende?

* * *
Svar
Lovforslaget er udarbejdet p√• baggrund af en gennemgang af lovgivning foretaget p√• tv√¶rs af ministerier, som blev iv√¶rksat som led i ‚ÄĚHandlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 2018-2021‚ÄĚ fra juni 2018.
Lovgennemgangen har haft til formål at beskrive og analysere eksisterende lovgivning med særlig betydning for LGBTI-personer for på den baggrund at opstille mulige lovgivningsmæssige tiltag på området.

Analysen af forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer viser, at beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering inden for arbejdsmarkedet er tilstrækkelig.

I forhold til forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering uden for arbejdsmarkedet viser analysen, at der er et forbud mod forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering i racediskriminationsloven, men at beskyttelsen ikke eksplicit omfatter indirekte forskelsbehandling og chikane. Sagerne skal endvidere rejses af anklagemyndigheden ved domstolene, og der er ikke mulighed for tilkendelse af godtg√łrelse.

Med lovforslaget tydeligg√łres beskyttelsen, og der skabes adgang til, at klager over forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering uden for arbejdsmarkedet kan indbringes for Ligebehandlingsn√¶vnet, der giver mulighed for en godtg√łrelse, hvis klager f√•r medhold.

Analysen viser videre, at det med udgangspunkt i bl.a. lovforarbejder og retspraksis hidtil er lagt til grund, at forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet og k√łnsudtryk er beskyttet b√•de inden for og uden for arbejdsmarkedet og i straffeloven.
Analysen konkluderer, at det m√• formodes, at ogs√• k√łnskarakteristika i praksis er omfattet af de g√¶ldende regler. Analysen p√•peger, at den enkelte borger kan have sv√¶rt ved at gennemskue sine rettigheder, n√•r beskyttelsesgrundene ikke fremg√•r eksplicit af lovgivningen.

Med lovforslaget tydeligg√łres transpersoners og interk√łnnedes beskyttelse mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer.

Der henvises i √łvrigt til lovforslagets afsnit 3.1.2 og afsnit 3.2.2.

Det fremgår endvidere af lovforslagets afsnit 3.2.2., at straffelovens § 266 b ikke i dag yder en særlig beskyttelse af personer, der udsættes for hadefulde ytringer på grund af et handicap. Med lovforslaget vil beskyttelsen mod hånede eller nedværdigende udtalelser, som i dag gælder for race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, fremover også gælde, når udtalelserne fremsættes på grund af en persons handicap.

Venlig hilsen

Mattias Tesfaye
Fungerende minister for ligestilling

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.