Jens Pilegaard Bjarnesen, speciallæge fik kritik af Patientombudet den 1. november 2012 for den 4. juli 2011 af have fjernet brysterne på den dengang 15-årige transmand, Caspian Drumm.

Vist 1.195 gange.
I l√łbet af sommeren 2011 omtalte medierne i en l√¶ngere r√¶kke artikler, fjernsynsindslag mm. den dengang 15-√•rige Caspian Drumm, der den 4. juni 2011 operativt fjernet sine bryster.
Lige s√• langt tilbage, Caspian kunne huske, havde han f√łlt sig som en dreng. I begyndelsen af 2011 kom han som 15 √•rig igang med en behandling med mandlige k√łnshormoner og den 4. juni 2011 fik han i fuld overensstemmelse med sin for√¶ldre operativt fjernet sine bryster af speciall√¶ge og kirurg, Jens Pilegaard, p√• privathospitalet H.C. Andersen-klinikken i Odense.

Sagen skabte som n√¶vnt stor opm√¶rksomhed med det resultat, at sundhedsminister Astrid Krag ville have unders√łgt, om privatklinikken havde levet op til det, man m√• forvente af en l√¶ge og ville derfor have Sundhedsstyrelsen til at unders√łge sagen, hvilket hun b√•de udtalte til medierne og oplyste i sine svar p√• ¬ß 20 spgsm. S 258 og ¬ß 20 spgsm. S 259 den 28. oktober 2011.

Den 1. november 2011 offentliggjorde Sundhedsv√¶senets Disciplin√¶rn√¶vn sin afg√łrelse i sagen.
I den offentliggjorte afg√łrelse er Caspian Drumm ikke n√¶vnt, men omtalt som <****>¬†.

Det korte i afg√łrelsen er, at diciplin√¶rn√¶vnet finder, at fjernelsen af brysterne p√• Caspian Drumm ikke kan betragtes som en kosmetisk operation – se Bekendtg√łrelse om kosmetisk behandling og Vejledning om kosmetisk behandling – og at patienter, der √łnsker k√łnsskifteoperationer eller indgreb, der kan betragtes som dele af et k√łnsskifte, ikke opereres uden forudg√•ende sexologisk vurdering, hvilket ikke var set i tilf√¶ldet Caspian Drumm.

Herunder gengives afg√łrelsen fra Sundhedsv√¶senets Disciplin√¶rn√¶vn i sin helhed

Kritik for behandling – speciall√¶ge i… Jens Pilegaard Bjarnesen
Sagsnummer: 1294528. Kritik for behandling Рspeciallæge i plastikkirurgi Jens Pilegaard Bjarnesen (autorisationsID 0030P)
Kritik for behandling Рspeciallæge i plastikkirurgi Jens Pilegaard Bjarnesen (autorisationsID 0030P)

Personer:
Kritik af: Behandling
Sagsnummer: 1294528
Offentligg√łrelsesdato: 1. november 2012
Faggruppe: Læger
Speciale: Plastikkirurgi

Sundhedsv√¶senets Disciplin√¶rn√¶vn finder grundlag for at kritisere speciall√¶ge i plastikkirurgi Jens Pilegaard Bjarnesen (autorisationsID 0030P) for hans behandling af <****> i perioden fra den 17. maj til den 4. juli 2011 i sin klinik, da l√¶gen har overtr√•dt autorisationslovens ¬ß 17. Det skal desuden indsk√¶rpes overfor speciall√¶ge i plastikkirurgi Jens Pilegaard Bjarnesen at udvise st√łrre omhu i sit fremtidige virke.

Disciplin√¶rn√¶vnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ‘normen for almindelig anerkendt faglig standard’. Dette er udtryk for, hvad der m√• forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den p√•g√¶ldende har. Disciplin√¶rn√¶vnet har s√•ledes ved sin afg√łrelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

INDBERETNINGEN
Sundhedsstyrelsen har den 7. marts 2012 indberettet speciallæge i plastikkirurgi Jens Pilegaard Bjarnesens behandling af <****> i perioden fra den 17. maj til den 4. juli 2011.

BEGRUNDELSE
Disciplin√¶rn√¶vnet har, med mindre andet er anf√łrt, lagt v√¶gt p√• oplysningerne i journalen.

<****> var den 17. maj 2011 til forunders√łgelse hos speciall√¶ge i plastikkirurgi Jens Pilegaard Bjarnesen med henblik p√• en brystreduktion. <****> var p√• unders√łgelsestidspunktet 15 √•r og var ved unders√łgelsen ledsaget af sin mor.

If√łlge journalen √łnskede <****> sine brystkirtler fjernet helt (‘pt. √łnsker fjernelse af mamma’), og videre fremg√•r, at <****> af speciall√¶ge Jens Pilegaard Bjarnesen blev betragtet som transk√łnnet, jfr. det under diagnoser anf√łrte.

Videre fremg√•r, at <****> og moderen oplyste, at <****> siden den tidlige barndom havde opf√łrt sig og fremst√•et som en dreng. <****> havde siden brystudviklingen begyndte haft et √łnske om at f√• et mindre bryst.

Tillige fremg√•r det, at <****> var p√•begyndt behandling med mandligt k√łnshormon, og at <****> √łnskede at fremtr√¶de som hank√łn.

<****> fremstod ved den objektive unders√łgelse klart maskulin, men med moderat store bryster. Det fremg√•r forskellige steder i journalen, at <****> fremstod med sk√¶gv√¶kst, dyb stemme, √¶ldre end svarende til alderen og i det hele taget ‘klart maskulin’. Der fremg√•r ikke beskrivelser af k√łnsorganer eller andre objektive fund.

<****> blev sammen med sin mor informeret om indgrebet og accepterede dette.

Det er disciplin√¶rn√¶vnets vurdering, at <****> ved unders√łgelsen havde k√łnsidenditetsproblemer i form af diskrepans mellem f√łlelsen af at v√¶re en dreng og fremst√• som pige.

Det er p√• den baggrund disciplin√¶rn√¶vnets vurdering, at √łnsket om fjernelse af brystkirtlerne s√•ledes var begrundet i √łnsket om en √¶ndret k√łnsfremtoning og ikke begrundet i gener fra for store bryster.

Der blev fra speciallæge Jens Pilegaard Bjarnesens side ikke gjort nogen overvejelser i den anledning.

If√łlge udtalelse til sagen fra speciall√¶ge Jens Pilegaard Bjarnesen blev han ikke p√• noget tidspunkt pr√¶senteret for et specifikt √łnske fra <****> om at skifte k√łn, og fik ikke oplyst, at <****> var blevet afvist p√• <****>s sexologiske klinik p√• grund af sin alder.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at dette ikke fritager speciallæge Jens Pilegaard Bjarnesen fra at sikre sig en kompetent sexologisk vurdering, eller fra at afstå fra et irreversibelt indgreb, indtil en sådan måtte foreligge.

Den 4. juli 2011 blev indgrebet udf√łrt uden komplikationer.

På baggrund af den foreliggende operationsbeskrivelse var der tale om en komplet fjernelse af brystkirtlerne.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at dette ikke sædvanligvis foretages ved en brystreduktion, idet der her efterlades et normalt udseende, men formindsket bryst.

Det er således disciplinærnævnets vurdering, at en brystreducerende operation er klart forskellig fra en total fjernelse af brystkirtlen, og de to operationstyper kan sædvanligvis ikke substituere hinanden.

Det er samlet p√• den baggrund disciplin√¶rn√¶vnets vurdering, at den gennemf√łrte operation havde til form√•l helt at fjerne brystkirtlerne.

Speciall√¶ge Jens Pilegaard Bjarnesen har i udtalelse til sagen anf√łrt, at indgrebet ikke var irreversibelt, da man kan rekonstruere et bryst, for eksempel med en protese.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at det foretagne indgreb må anses for irreversibel, da brystkirtlerne blev fjernet komplet, og da der således ikke vil være mulighed for i fremtiden at få et fysiologisk fungerende bryst, men alene en prominens på brystet.

Det er disciplin√¶rn√¶vnets vurdering, at det foretagne indgreb ikke kan betragtes som et kosmetisk indgreb, da det drejede sig om radikal fjernelse af brystkirtlerne p√• <****> p√• baggrund af et √łnske hos <****> om ikke at have bryster, men fremst√• maskulin.

Disciplin√¶rn√¶vnet kan oplyse, at patienter, der √łnsker k√łnsskifteoperationer eller indgreb, der kan betragtes som dele af et k√łnsskifte, ikke opereres uden forudg√•ende sexologisk vurdering.

Disciplin√¶rn√¶vnet kan videre oplyse, at disse patientgrupper betragtes som patienter, der skal behandles p√• specialafdelinger, der foretager k√łnsskifteoperationer.

Det er disciplin√¶rn√¶vnets vurdering, at det i forbindelse med behandling af k√łnsidentitetsproblemer blandt unge mennesker er s√¶rdeles vigtigt, at f√• udelukket, om patienten skulle have andre mulige differentialdiagnoser. Derudover er der hos disse patienter i mange tilf√¶lde en psykiatrisk comorbiditet, som det er vigtigt at forholde sig til, inden en eventuel behandling iv√¶rks√¶ttes. Der skal derfor efter n√¶vnets opfattelse, inden foretagelse af irreversible operative indgreb som led i en k√łnsskifteproces, foranlediges eller indhentes eksisterende oplysninger om psykiatrisk og sexologisk udredning.

Disciplinærnævnet finder herefter, at speciallæge Jens Pilegaard Bjarnesen har handlet væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af <****>.

Disciplin√¶rn√¶vnet finder videre, at det skal indsk√¶rpes speciall√¶ge Jens Pilegaard Bjarnesen at udvise st√łrre omhu i sit fremtidige virke.

Offentligg√łrelse
Denne afg√łrelse vil i medf√łr af klage- og erstatningslovens ¬ß 17 og ¬ß 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtg√łrelse nr. 1445 af 15. december 2010 om offentligg√łrelse af afg√łrelser m.v. i klage- og tilsynssager p√• sundhedsomr√•det blive offentliggjort p√• www.sundhed.dk [1] og Patientombuddets hjemmeside www patientombuddet dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID/f√łdselsdato, for s√• vidt ang√•r speciall√¶ge i plastikkirurgi Jens Pilegaard Bjarnesen. Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne
p√• sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentligg√łrelsen.

Oprettet: 01.11.2012

* * *
Note
  1. [Retur] Afg√łrelsen findes ikke mere p√• sundhed.dk. 28. januar 2014. Tina Thranesen