JM’s udkast af 23. september 2013 til √¶ndring af straffeloven – REU bilag 417 – som led i dansk ratificering af Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder.

Vist 126 gange.
Justitsministeriet har den 23. september 2013 fremsat et udkast til lovforslag om ændring af straffelovenRetsudvalget, Alm. del 2012-13: Bilag 417.
Form√•let med lovforslaget er at gennemf√łre de lov√¶ndringer, som er n√łdvendige, for at Danmark kan ratificere Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet ‚Äď CM(2011)49. Konventionen ‚Äď CM(2011)49 ‚Äď er den f√łrste juridisk bindende internationale aftale nogensinde, som omfatter seksuel orientering og k√łnsidentitet.

Den 16. april 2013 fremsattes beslutningsforslag B 120 om at underskrive og ratificere Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet ‚Äď CM(2011)49.

Den 26. juni 2013 fremsendte justitsminister, Morten B√łdskov et notat af 24. juni 2013 p√• 96 sider om de lovgivningsm√¶ssige konsekvenser ved dansk tiltr√¶delse af Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet ‚Äď CM(2011)49 ‚Äď til Ligestillingsudvalget. I ralation til LGBT personer ses ikke anf√łrt nogen lovgivningsm√¶ssige konsekvenser.

Den 16. juli 2013 fremsendte LGBT Danmark en skrivelse til Ligestillingsudvalget og Retsudvalget, hvori foreningen anf√łrte, at en dansk ratifikation af Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet kr√¶ver, at de love, hvori k√łn og seksuel orientering indg√•r som beskyttelsesgrund, √¶ndres, s√•ledes at “k√łnsidentitet” og “k√łnsudtryk” indskrives som beskyttelses- og strafsk√¶rpelsesgrund.
Justitsministeren svarede p√• et stillet sp√łrgsm√•l i anledning af LGBT Danmarks skrivelse, at konventionen efter Justitsministeriets opfattelse ikke stiller krav om, at “k√łnsidentitet” og “k√łnsudtryk” inds√¶ttes som beskyttelses- og strafsk√¶rpelsesgrund i de love, hvori k√łn og seksuel orientering indg√•r som beskyttelsesgrund.

Ved en vedtagelse af det fremsatte lovforslaget vil Folketinget give samtykke i medf√łr af grundlovens ¬ß 19 [1] til, at Danmark ratificerer konventionen.

Med lovforslaget foresl√•s det at √¶ndre straffelovens ¬ß 94, stk. 4, s√•ledes at tvangs√¶gteskab, tvangsabort og tvangssterilisation medtages i opregningen af de forbrydelser, hvor for√¶ldelsesfristen, hvis offeret er under 18 √•r, tidligst begynder at l√łbe, n√•r offeret fylder 21 √•r.
Det foreslås, at lovændringen skal træde i kraft den 1. juli 2014.

Lovudkastet er sendt til h√łring, og h√łringsfristen fastsat til den 28. oktober 2013.

I lovudkastet med tilh√łrende bem√¶rkninger gennemg√•s Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.
Foruden den foreslåede ændring af straffeloven skal der ændres lidt i en meddelelse fra Rigsadvokaten.
Det anf√łres, at med vedtagelse af det fremsatte lovforslag vil Danmark den 1. juli 2014 leve op til konventionens bestemmelser og kan straks derefter ratificere konventionen.

Folketingets journal vedr√łrende det fremsatte udkast.
Udkastet med bemærkninger i pdf-format.

Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Grundlovens § 19
    ¬ß 19, stk. 1. Kongen handler p√• rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Uden folketingets samtykke kan han dog ikke foretage nogen handling, der for√łger eller indskr√¶nker rigets omr√•de, eller indg√• nogen forpligtelse, til hvis opfyldelse folketingets medvirken er n√łdvendig, eller som i√łvrigt er af st√łrre betydning. Ejheller kan kongen uden folketingets samtykke opsige nogen mellemfolkelig overenskomst, som er indg√•et med folketingets samtykke.
    Stk. 2. Bortset fra forsvar mod v√¶bnet angreb p√• riget eller danske styrker kan kongen ikke uden folketingets samtykke anvende milit√¶re magtmidler mod nogen fremmed stat. Foranstaltninger, som kongen m√•tte tr√¶ffe i medf√łr af denne bestemmelse, skal straks forel√¶gges folketinget. Er folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt sammenkaldes til m√łde.
    Stk. 3. Folketinget v√¶lger af sin midte et udenrigspolitisk n√¶vn, med hvilket regeringen r√•df√łrer sig forud for enhver beslutning af st√łrre udenrigspolitisk r√¶kkevidde. N√¶rmere regler om det udenrigspolitiske n√¶vn fasts√¶ttes ved lov.
    Grundloven på Retsinformation.