Juridisk kønsskifte – statistik.

Vist 4.916 gange.
CPR-kontoret startede den 24. september 2015 pü offentliggørelse af ürlige oplysninger om antallet af ansøgninger om og meddelte tilladelser til juridisk kønsskifte.

  Periode Ansøgninger Total Tildelte Total
1. 1. september 2014 – 31. august 2015 391 391 263 263
2. 1. september 2015 – 31. august 2016 183 574 162 426
3. 1. september 2016 – 31. august 2017 171 745 151 576
4. 1. september 2017 – 31. august 2018 235 980 186 762
5. 1. september 2018 – 31. august 2019 269 1.249 187 948
6. 1. september 2019 – 31. august 2020 326 1.575 280 1.229
7 1. september 2020 – 31. august 2021 423 1.998 321 1.550
8 1. september 2021 – 31. august 2022 425 2.423 370 1.920
9 1. september 2022 – 31. august 2023 448 2.871 381 2.301
* * *
CPR-kontoret laver ikke opgørelser over de enkelte ür, men Ên statistik over det samlede antal ansøgninger og antal meddelte tilladelser. Og det er kun den seneste tatistik, som er tilgÌngelig hos CPR-kontoret.
Antal ansøgninger og antalt meddelte tilladelser for de enkelte ür er derfor mine udregninger pü baggrund af de ürlige statistikker, og de viste ürsstatistikker er kopier, som jeg har sikret ved offentliggørelsen af dem.
Tina Thranesen.

* * *
CPR-kontoret offentliggjorde den 14. september 2023 en opgørelse for hele perioden fra den 1. september 2014 til og med den 31. august 2023.
Det fremgür i skrivelsen, at der var enkelte korrektioner i forhold til tidligere offentliggjorte opgørelser.

* * *
Fortrydelse
Den 25. november 2019 oplyste social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), som svar pü spørgsmül 13 (Samling 2019-20), at der i perioden fra 1. september 2014 til den 31. august 2019 var 24 sager (vedrørende 22 forskellige personer om fortrydelse af juridisk kønsskifte.
7 af disse fortrød deres fortrydelse og fik igen juridisk kønsskifte. Af disse var der 2, der igen fortrød.

Facit er dermed, at i løbet af de første fem ür, det har vÌret muligt at fü juridisk kønsskifte, har 17 ud af 1.247 personer fortrudt.

* * *
Statistikkerne
  1. Statistikken for 1. september 2014 – 31. august 2015 i pdf-format.
  2. Statistikken for 1. september 2014 – 31. august 2016 i pdf-format.
  3. Statistikken for 1. september 2014 – 31. august 2017 i pdf-format.
  4. Statistikken for 1. september 2014 – 31. august 2018 i pdf-format.
  5. Statistikken for 1. september 2014 – 31. august 2019 i pdf-format.
  6. Statistikken for 1. september 2014 – 31. august 2020 i pdf-format.

* * *
LGBT Danmark rettede den 2. september 2015 henvendelse til CPR-kontoret om offentliggørelse af statistiske oplysninger om juridisk kønsskifte.
CPR-kontoret svarede den 23. september 2015, at der ürligt ville blive offentliggjort oplysninger om antallet af ansøgning om og antallet af meddelte tilladelser til juridisk kønsskifte.
Derimod vil der ikke blive oplyst noget om antallet af gentildeling af det oprindelige personnummer til personer pü grund af urigtige erklÌringer eller pü baggrund af ansøgerens eget ønske om at fü gentildelt det oprindelige personnummer. Der vil vÌre tale om et meget lille antal sager, som indeholder meget følsomme personoplysninger, og hvor f.eks. en omtale i pressen kan føre til, at det pü baggrund af en südan offentliggørelse kan udledes, hvilke ansøgere der f.eks. er meddelt afslag pü juridisk kønsskifte eller har füet gentildelt det oprindelige personnummer f.eks. pü grund af urigtige oplysninger.
Derfor vil der alene blive givet oplysninger om antallet af ansøgninger og antallet af meddelte tilladelser.