Justitsministeriet sendte den 5. februar 2009 udkast til √¶ndring af bekendtg√łrelsen om pas i h√łring.

Vist 266 gange.

Dansk pas
Dansk pas
√Ündring af bekendtg√łrelsen om pas g√•r kort ud p√•, at Rigspolitichefen kan tillade, at k√łnnet for en person, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuel, betegnes X.
Det er alts√• i udkastet anf√łrt som en betingelse, at Sexologisk Klinik afgiver en erkl√¶ring om, at den p√•g√¶ldende er transseksuel.

H√łringssvar sendes til Justitsministeriet og skal v√¶re modtaget senest den 6. marts 2009.

√Ündringsforslaget er en f√łlge af henvendelsen fra Trans-Danmark til Justitsministeriet den 17. oktober 2008 og til Retsudvalget den 16. oktober 2008, der f√łrte til, at Retsudvalget stillede sp√łrgsm√•l S 149 derom til Justitsministeren. I sit svar til Retsudvalget og Trans-Danmark
lovede Justitsministeren at udsende en ny bekendtg√łrelse, som indeholdt mulighed for, at transseksuelle som k√łnsbetegnelse kunne f√• anf√łrt et X i deres pas.
Det udsendte udkast er f√łrste skridt til at opfylde l√łftet.

Justitsministeriets h√łringsbrev
  H√łring over udkast til bekendtg√łrelse om √¶ndring af bekendtg√łrelse om pas m.v.
Vedh√¶ftet sendes Justitsministeriets udkast til bekendtg√łrelse om √¶ndring af bekendtg√łrelse om pas m.v.
Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 6. marts 2009.
Eventuelle sp√łrgsm√•l til udkastet kan rettes til fuldm√¶gtig Lasse Risager p√• telefon 72 26 85 89 eller e-mail lar@jm.dk.
Udkastet indeb√¶rer, at transseksuelle f√•r mulighed for at f√• udstedt pas, hvor deres biologiske k√łn ikke er angivet med den s√¶dvanlige k√łnsbetegnelse F eller M, men i stedet markeres med et X.
Det bem√¶rkes herved, at en pasindehavers k√łn efter retningslinjerne fra ICAO (International Civil Aviation Organization) kan angives med F for female, M for male eller X for unspecified. ICAO har oplyst, at betegnelsen X bl.a. kan anvendes i transseksuelles pas.
Til orientering vedh√¶ftes fortegnelse over de myndigheder, organisationer m.v., der h√łres over udkastet. Justitsministeriet skal for god ordens skyld bem√¶rke, at udstedte bekendtg√łrelser ikke sendes til de h√łrte parter. Derimod indeholder ministeriets nyhedsbrev information om udstedte bekendtg√łrelser. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske p√• – [Siden findes ikke mere. 13. oktober 2020. Tina Thranesen].

Med venlig hilsen
Kira Gandrup

Justitsministeriets udkast til √¶ndring af bekendtg√łrelsen

U D K A S T

Bekendtg√łrelse om √¶ndring af bekendtg√łrelse om pas m.v.

§ 1

I bekendtg√łrelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v. foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 4-6:
  ¬ĽStk. 4. Den i stk. 2 n√¶vnte pasblanket skal indeholde oplysning om pasindehaverens k√łn bestemt ud fra personens cpr-nummer. For personer med lige endetal anf√łres F, og for personer med ulige endetal anf√łres M, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Rigspolitichefen kan tillade, at k√łnnet for en person, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuel, betegnes X.
Stk. 6. Hvis vurderingen fra Rigshospitalet giver anledning til tvivl om, hvorvidt personen er transseksuel, kan der indhentes en supplerende udtalelse fra Retsl√¶ger√•det.¬ę

2. I ¬ß 34 inds√¶ttes efter ¬Ľ¬ß 4, stk. 3,¬ę: ¬Ľ¬ß 5, stk. 5,¬ę.

§ 2

Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. juli 2009.

Justitsministeriet, den 4. maj 2009
Brian Mikkelsen

* * *
Samtidig udsendtes ogs√• den herunder gengivne h√łringsliste

Fortegnelse over myndigheder, organisationer m.v., der h√łres over udkast til bekendtg√łrelse om √¶ndring af bekendtg√łrelse om pas m.v.
Advokatrådet
Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Dansk Erhverv
Danske Advokater
Den Danske Dommerforening
Dommerfuldmægtigforeningen
Fagligt Fælles Forbund (3F)
Familiestyrelsen
Foreningen af Offentlige Anklagere
Foreningen af Politidirekt√łrer i Danmark
Institut for Menneskerettigheder
Kommunernes Landsforening (KL)
Landsforeningen af beskikkede advokater
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Patientforeningen for Transseksuelle
Politiforbundet i Danmark
Rigsadvokaten
Rigspolitiet
Retslægerådet
Retssikkerhedsfonden
Rigshospitalets Sexologiske Klinik
Sundhedsstyrelsen
Trans-Danmark
Udenrigsministeriet
Velfærdsministeriet

H√łringsportalens journal om h√łringen om pasbekendtg√łrelsen.
Udkastet i pdf-format hos H√łringsportalen.