Justitsministeriet sendte den 23. april 2010 udkast til √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen i h√łring.

Vist 378 gange.

Dansk pas
Dansk pas
Udkastet til √¶ndring af den nuv√¶rende pasbekendtg√łrelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v., som √¶ndret ved bekendtg√łrelse nr. 357 af 4. maj 2009, indeb√¶rer en udvidelse af den eksisterende mulighed for at benytte k√łnsbetegnelsen X i danske pas, s√•ledes at ikke blot transseksuelle, men ogs√• personer, der ganske m√• ligestilles hermed, f√•r mulighed for at f√• udstedt et pas med k√łnsbetegnelsen X i stedet for de s√¶dvanlige k√łnsbetegnelser F eller M.

If√łlge retningslinjerne fra ICAO (International Civil A viation Organization) kan en pasindehavers k√łn angives med F for female, M for male eller X for unspecified.

Justitsministeriet har anmodet om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 21. maj 2010.

Udkast
til

Bekendtg√łrelse om √¶ndring af bekendtg√łrelse om pas m.v.

§ 1

I bekendtg√łrelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v., som √¶ndret ved bekendtg√łrelse nr. 357 af 4. maj 2009, foretages f√łlgende √¶ndring:

§ 5, stk. 5 Р6, affattes således:
Stk. 5. Rigspolitichefen kan tillade, at k√łnnet for en person, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuel eller ganske ligestillet hermed, betegnes X.
Stk. 6. Hvis vurderingen fra Rigshospitalet giver anledning til tvivl om, hvorvidt personen er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed, kan der indhentes en supplerende udtalelse fra Retsl√¶ger√•det.”

§ 2

Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. juli 2010.

Justitsministeriet, den
Lars Barfoed

* * *
H√łringsbrev, h√łringsliste og udkastet i pdf-format.
H√łringsportalens journal vedr√łrende udkstet til bekendtg√łrelse.
Udkastet til bekendtg√łrelse i pdf-format p√• H√łringsportalen.