Krav om sterilisering ved k√łnsskifte strider mod Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention fastslog Kammarr√§tten i Sverige den 19. december 2012.

Vist 188 gange.

Sverige
Sverige
Kammarr√§tten i Stockholm, Sverige udsendte den 19. december 2012 en pressemeddelelse i anledning af, at Kammarr√§tten samme dag havde afsagt dom om, at krav om sterilisering ved k√łnsskifte strider mod den svenske grundlov og Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention.

Herunder gengives pressemeddelelsen, dommen af 19. december 2012 fra Kammarrätten og dommen af 9. marts 2012 fra Förvaltningsrätten oversat til dansk.
Der tages forbehold for oversættelsens korrekthed.
Ved brug som dokumentation anbefales at henvise til originalteksterne. Tina Thranesen.

Pressemeddelelsen

[2012-12-19] Kravet om sterilisering ved k√łnsskifte strider mod Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention Kammarr√§tten [1] i Stockholm, inklusive Migrations√∂verdomstolen [2]

Kravet i K√łnstilh√łrsloven om sterilisering for at kunne skifte k√łn strider mod Regeringsformen [3] og Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention.
Steriliseringskravet kan derfor ikke anvendes.
Det konstaterer Kammarrätten i Stockholm i dag i en dom.

K√łnstilh√łrsloven indeholder i dag et krav om, at den enkelte skal have gennemg√•et sterilisering eller en anden form for fjernelse af forplantningsevnen for at komme i betragtning til et k√łnsskifte.
Socialstyrelsen har med henvisning til dette givet afslag p√• en persons ans√łgning om √¶ndring af dennes k√łn, da personen har modsat sig at blive steriliseret.

Kammarrätten anser ligesom förvaltningsrätten, at kravet om sterilisering ikke kan anvendes, idet kravet strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Kammarrätten afslår derfor Socialstyrelsens anke.

Kammarr√§tten bed√łmmer, at steriliseringskravet ikke l√¶ngere kan retf√¶rdigg√łres med hensyn til nutidens v√¶rdier, at kravet ikke hviler p√• frivillighed, og at det er diskriminerende i forhold til gruppen af transseksuelle. Kravet er s√•ledes ikke foreneligt med forbuddet mod at tvinge kropslige indgreb i kapitel 2, ¬ß 6 i Regeringsformen og artikel 8 og 14 i Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention om ret til privatliv og familieliv og forbuddet mod diskriminering.

Regeringen har i lovforslag 2011/12:142 [4] foresl√•et, at steriliseringskravet fjernes i K√łnstilh√łrsloven og at √¶ndringen skal tr√¶de i kraft den 1. juli 2013.

Kammarrättens pressemeddelelse i pdf-format.

Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Kammarrätten er en forvaltningsdomstol.
  Dens beslutninger og domme kan normalt ankes til H√łjesteret.
 2. [Retur] Migrationsöverdomstolen
  Siden den 31. marts 2006 har Kammarr√§tten i Stockholm haft funktionen som Migrations√∂verdomstol (h√łjeste retsinstans) ved behandling af ankesager om udl√¶ndinge- og statsborgerskabsforhold.
 3. [Retur] Sverige har fire grundlove, som tilsammen danner den svenske forfatning:
  1. Regeringsformen – RF
  2. Tryckfrihetsförordningen
  3. Yttrandefrihetsgrundlagen
  4. Successionsordningen
 4. [Retur] Lovforslag 2011/12:142. På svensk roposition 2011/12:142
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/andrad-konstillhorighet_gz03142/ hos Sveriges Riksdag.

* * *
Dommen fra Kammarrätten i uddrag

KAMMARR√ĄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 03

DOM 2012-12-19
Mål nr 1968-12
Socialstyrelsen mod N.N.

I dommen, som er p√• 8 sider, gennemg√•s de argumenter som parterne hver for sig har fremf√łrt.
Afslutnings vis i dommen anf√łrer Kammarr√§tten f√łlgende:

Der er i √łvrigt ikke fremkommet nogen grund for steriliseringskravet, som opfylder kravene for saglighed eller proportionalitet. Kravet kan dermed ikke anses for at v√¶re en tilladt indskr√¶nkning i forhold til Regeringsformen og Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention.

Kammarr√§tten finder derfor i lighed med F√∂rvaltningsr√§tten, at steriliseringskravet i K√łnstilh√łrslovens (k√∂nstillh√∂righetslagen) ¬ß 1 ikke kan anvendes.

Eftersom Socialstyrelsen ikke har anf√łrt andet til st√łtte for deres afslag af N.N.s ans√łgning om √¶ndret k√łn skal anken afvises.

Kammarrättens dom af 19. december 2012 i pdf-format.

* * *
Dommen fra Förvaltningsrätten i uddrag

F√ĖRVALTNINGSR√ĄTTEN.
I STOCKHOLM
Allmänna avdelingen

DOM
2012-03-09
Meddelad i
Stockholm

Mål nr 45723-10
Enhet 15

Klager, N. N. mod Socialstyrelsen vedr. dennes beslutning af 5. oktober 2010 om fasts√¶ttelse af k√łnstilh√łrsforhold.

Indledningsvis anf√łres dommens konklussion.

Dom
1. F√∂rvaltningsr√§tten anerkender anken og forklarer, N.N.s k√łnstilh√łrsforhold skal v√¶re mand.
2. Det tilkommer Socialstyrelsen at foretage det n√łdvendige som f√łlge af denne dom.

I dommen, som er p√• 14 sider, gennemg√•s herefter de argumenter som parterne hver for sig har fremf√łrt.
P√• side 11 anf√łrer F√∂rvaltningsr√§tten afslutningsvis:

F√∂rvaltningsr√§tten anser kravet om sterilisering ved k√łnsskifte for at f√• et nyt k√łn juridisk anerkendt som et tvunget kropsligt indgreb, eftersom et s√•dant indgreb kr√¶ves for fuldt ud at f√• anerkendt et nyt k√łn juridisk. Dermed er lovens krav i strid med retten til respekt for privatliv og familieliv jf. Artikel 8 i Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention, som g√¶lder som svensk lov, og konventionen
b√łr gives fortrinsret frem for ¬ß 1 i K√łnstilh√łrsloven.

Som f√łlge heraf findes der ikke grund til at bed√łmme de √łvrige omst√¶ndigheder, som klageren har fremf√łrt.

Eftersom det er frafaldet af kravet om sterilisering, og da det ikke vides, om N.N. savner forplantningsevnen, som er motivet for afslaget p√• N.N.s ans√łgning, anser Forvaltningsr√§tten med baggrund i sin bed√łmmelse, at anken skal godkendes, og N.N. skal betragtes som mand.

Förvaltningsrättens dom den 9. marts 2012 i pdf-format.

* * *
Der tages forbehold for oversættelsens korrekthed. Ved brug som dokumentation anbefales at henvise til originalteksterne. Tina Thranesen.