Herreklip m√• ikke n√¶gtes en kvinde, der angiver at v√¶re genderfluid. (Har en flydende k√łnsidentitet). KEN nr 10111 af 12/09/2022.

Vist 47 gange.
Ligebehandlingsn√¶vnet afgjorde den 12. september 2022, at det var i strid med ligestillingsloven, at en fris√łrsalon afslog klagers anmodning om en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ, selvom klager √łnskede en maskulin frisure. Klager er genderfluid og er f√łdt i en kvindekrop. Da klager lyder som en kvinde, var det klagers opfattelse, at afslagene p√• en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ under telefonsamtalerne var begrundet i klagers k√łn.
Klager tilkendtes en godtg√łrelse p√• 5.000 kr.

* * *
Ligebehandlingsnævnets omtale af sagen.

J.nr. 22-4395

Klager, der er genderfluid og er f√łdt i en kvindekrop, klagede over forskelsbehandling i forbindelse med, at den indklagede fris√łrsalon ved to separate telefonhenvendelser afslog klagers anmodning om en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ, selvom klager √łnskede en maskulin frisure. Da klager lyder som en kvinde, var det klagers opfattelse, at afslagene p√• en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ under telefonsamtalerne var begrundet i klagers k√łn.

Fris√łrsalonen havde ikke bestridt klagers pr√¶cise oplysninger om, at salonen to gange havde givet klager afslag p√• en ‚ÄĚherreklipning‚ÄĚ.

N√¶vnet vurderede, at klager havde p√•vist faktiske omst√¶ndigheder, der tydede p√•, at der var sket forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Indklagede havde ikke l√łftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet kr√¶nket.

Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtg√łrelse p√• 5.000 kr. Ved fasts√¶ttelsen af godtg√łrelsen indgik det, at klager ved to s√¶rskilte lejligheder blev n√¶gtet en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.

Afg√łrelsen blev truffet af et medlem af n√¶vnets formandskab.

Klagen ang√•r p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika i forbindelse med, at klager to gange fik afslag p√• at f√• en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ hos den indklagede fris√łrsalon.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Det var i strid med ligestillingsloven, at klager ved to lejligheder blev n√¶gtet en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtg√łrelse til klager p√• 5.000 kr. med procesrente fra den 13. april 2022, hvor der blev nedlagt p√•stand om en godtg√łrelse svarende til dette bel√łb.

Sagens behandling
Afg√łrelsen er truffet af et medlem af Ligebehandlingsn√¶vnets formandskab.

Sagsfremstilling
Klager, der er f√łdt i en kvindekrop, er efter det oplyste genderfluid.

Klager fik i 2020 en ‚ÄĚelevdameklip‚ÄĚ hos den indklagede fris√łrsalon.

Klager har oplyst, at indklagede ved to efterf√łlgende lejligheder, herunder senest den 14. december 2021, har n√¶gtet klager en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 20. januar 2022.

Klager fremsatte den 13. april 2022 en bel√łbsm√¶ssig p√•stand om betaling af en godtg√łrelse p√• 5.000 kr.

Parternes bemærkninger
Klager g√łr g√¶ldende, at indklagede har handlet i strid med forbuddet mod forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika.

Klager har flere gange v√¶ret i kontakt med indklagede. F√łrste gang ville klager have rettet et sidecut til. Indklagede brugte en trimmer, og klipningen blev registreret som en ‚ÄĚdameklipning‚ÄĚ. Klager fik bagefter at vide, at h√•ret efterf√łlgende kunne tilrettes til prisen for en ‚ÄĚherreklipning‚ÄĚ, da indklagede ville kunne bruge en trimmer til tilretningen.

P√• et senere tidspunkt ringede klager til indklagede. Klager havde p√• dette tidspunkt helt kort h√•r. Klager fik afslag p√• at f√• en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ. Indklagede oplyste, at klager skulle betale for en ‚ÄĚdameklip‚ÄĚ.

Klager talte senest med indklagede den 14. december 2021. Det fremgik p√• dette tidspunkt af Google, at indklagede var ‚ÄĚLGBTQ+-friendly‚ÄĚ, og klager antog derfor, at de enten havde f√•et ny ejer, eller at de havde f√•et mere kendskab til LGBTQ+, efter at de tidligere havde givet klager afslag p√• en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.

Indklagede havde dog under samtalen ingen id√© om, hvad LGBTQ+ betyder, og klager fik p√• ny afslag p√• en ‚ÄĚherreklipning‚ÄĚ, selvom klager gerne ville have en maskulin frisure. Indklagede oplyste, at de s√¶tter ekstra tid af til kvinder, uanset hvor langt ens h√•r er. Klager foreslog indklagede, at de kun satte tid af til en ‚ÄĚherreklipning‚ÄĚ, men det blev blankt afvist.

Klager er genderfluid og er f√łdt i en kvindekrop. Klager er ikke p√• hormoner, og klager antager, at indklagede udelukkende ville tilbyde en ‚ÄĚdameklip‚ÄĚ, fordi klager lyder som en kvinde. Klager ville klippes som en mand, men fik afslag p√• dette. Klager kunne udelukkende f√• tid til en ‚ÄĚdameklip‚ÄĚ, selvom klager sagde, at de bare kunne s√¶tte tid af til en ‚ÄĚherreklip. ‚ÄĚ Klager har under begge samtaler f√•et at vide, at indklagede s√¶tter 30 minutter af til ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ og 45 minutter af til ‚ÄĚdameklip‚ÄĚ.

En cisk√łnnet mand med samme frisure som klager ville f√• en ‚ÄĚherreklipning‚ÄĚ og skulle kun betale herfor. Prisen b√łr komme an p√• selve klipningen, dvs. h√•ret og frisuren, og ikke p√• kundens k√łn. Klager f√łler sig diskrimineret.

Indklagede bad ikke klager om at komme forbi salonen. Klager fik blot afslag p√• at f√• en ‚ÄĚherreklipning‚ÄĚ, selvom indklagede under samtalen blev oplyst, at klager er genderfluid.

Det undrer klager, at indklagede ikke kan huske samtalerne, da indklagede under begge samtaler sagde, at de aldrig havde f√•et sp√łrgsm√•l om, hvorfor der er forskel p√• prisen p√• ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ og ‚ÄĚdameklip‚ÄĚ. Indklagede oplyste, at de aldrig havde t√¶nkt over hvorfor, men de troede, at det var fordi, der bliver sat mere tid af til en ‚ÄĚdameklip‚ÄĚ end en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.

Det forhold, at klager tidligere har betalt for en ‚ÄĚdameklip‚ÄĚ, √¶ndrer ikke ved, at klager nu √łnskede en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ, og to gange fik afslag herp√•.

Indklagede har anf√łrt, at det aldrig har v√¶ret indklagedes hensigt at diskriminere nogen, og at indklagede derfor er meget ked af denne sag.

Ved tvivl skal kunderne komme forbi salonen, så indklagede kan foretage en vurdering af klippemetoden.

Indklagede husker ikke den konkrete samtale med klager. N√•r kunder ringer, sl√•r indklagede dem altid op i deres system. Det fremg√•r af indklagedes system, at klager har v√¶ret klippet i salonen en enkelt gang i 2020, hvor klager betalte for en ‚ÄĚelevdameklip‚ÄĚ. Det m√• derfor v√¶re d√©t, der er g√•et ud fra, i samtalen med klager.

Indklagede betjener b√•de transk√łnnede og homoseksuelle, uden at det giver anledning til problemer.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika efter ligestillingsloven.

Overtr√¶delser af ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, som har fundet sted efter den 1. januar 2022, kan indbringes for Ligebehandlingsn√¶vnet.

Det fremg√•r af Ligebehandlingsn√¶vnet k√łnsidentitet og k√łnsudtryk som beskyttelseskriterium i ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

Det fremg√•r af ligestillingsloven, at ingen m√• uds√¶tte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, n√•r en person p√• grund af k√łn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Af √ėstre Landsrets dom af 10. november 2014 (trykt i UfR 2015.709√ė) fremg√•r om ydelserne ‚ÄĚdameklip‚ÄĚ og ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ f√łlgende:

‚Ä̂Ķ at betegnelserne ¬Ľdameklipning¬ę/¬Ľdameklip¬ę henholdsvis ¬Ľherreklipning¬ę/¬Ľherreklip¬ę i fris√łrbranchen generelt anvendes til at betegne to forskellige ydelser, som adskiller sig fra hinanden ved navnlig betydeligt st√łrre tekniske krav til klippeteknikken i ¬Ľdameklip¬ę som f√łlge af de √łnskede runde former og feminine udtryk, mens ¬Ľherreklip¬ę betegner en mere simpel klippeteknik, herunder maskinklipning. Ved ¬Ľdameklip¬ę anvendes desuden langt flere produkter til styling mv. end ved ¬Ľherreklip¬ę, og der ydes i h√łjere grad r√•d og vejledning til kunden. ¬ĽDameklip¬ę tager som f√łlge af den st√łrre tekniske kompleksitet l√¶ngere tid at udf√łre end ¬Ľherreklip¬ę. Forskellen er gennemsnitligt i hvert fald 15 minutter ved klipning med saks og noget st√łrre, hvis herreklipningen udf√łres med maskine.‚ÄĚ [1]

På denne baggrund fastslog landsretten, at prisforskel på ydelserne ikke var udtryk for forskelsbehandling, som strider mod ligebehandlingsprincipperne i ligestillingsloven.

Af dommens præmisser fremgår videre,

‚Ä̂Ķ at der hverken i ligestillingslovens definition af, hvad der skal forst√•s ved forskelsbehandling p√• grund af k√łn, lovens forarbejder, direktiv 2004/113/EF eller i national eller EU-Domstolens retspraksis er holdepunkter for, at alene det forhold, at to indholdsm√¶ssigt forskellige ydelser, der ud fra en historisk begrundet og fortsat i kundeflertallets valg af ydelse begrundet tradition ben√¶vnes og dermed identificeres ved en henvisning til den typiske k√łbers k√łn, udg√łr k√łnsdiskrimination. Der er s√•ledes ikke grundlag for at statuere, at ben√¶vnelserne ¬Ľdameklip¬ę og ¬Ľherreklip¬ę i sig selv udg√łr k√łnsdiskrimination. (‚Ķ)

Der ville imidlertid v√¶re tale om k√łnsdiskrimination, s√•fremt [de to sags√łgte kvinder] var blevet n√¶gtet eller ville blive n√¶gtet ydelsen ¬Ľherreklip¬ę med den begrundelse, at ydelsen ikke udbydes til kvinder.‚ÄĚ

Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

Klager har for n√¶vnet oplyst, at den indklagede fris√łrsalon ved klagers to separate telefonhenvendelser, senest den 14. december 2021, afslog klagers anmodning om en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ, selvom klager √łnskede en maskulin frisure.

Klager er genderfluid og er f√łdt i en kvindekrop. Da klager lyder som en kvinde, var det klagers opfattelse, at afslagene p√• en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ under telefonsamtalerne var begrundet i klagers k√łn.

Indklagede har ikke bestridt klagers pr√¶cise oplysninger om, at indklagede under begge samtaler gav klager afslag p√• en ‚ÄĚherreklipning‚ÄĚ.

N√¶vnet vurderer herefter, at klager har p√•vist faktiske omst√¶ndigheder, der giver anledning til at formode, at klager ved afslagene p√• ydelsen ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ er blevet udsat for forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

Det p√•hviler herefter indklagede at l√łfte bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

Indklagede har oplyst, at de ikke husker samtalerne med klager. N√•r en kunde ringer, sl√•r indklagede altid kunden op i deres system. Ved samtalerne med klager m√• indklagede derfor v√¶re g√•et ud fra oplysningerne i deres system om, at klager tidligere har betalt for en ‚ÄĚelevdameklip‚ÄĚ.

N√¶vnet vurderer, at indklagede ikke herved har l√łftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

Klager får derfor medhold.

Der henvises herved til nævnets faste praksis som udtrykt i sagsnr. 2016-6811-32832 og sagsnr. 21-16075.

Godtg√łrelse
Klager tilkendes en godtg√łrelse, der sk√łnsm√¶ssigt passende kan fasts√¶ttes til 5.000 kr.

Ligebehandlingsn√¶vnet har ved fasts√¶ttelse af godtg√łrelsens st√łrrelse taget udgangspunkt i praksis samt et sk√łn over sagens faktiske omst√¶ndigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete overtr√¶delse. Det er herunder indg√•et, at klager ved to s√¶rskilte lejligheder blev n√¶gtet en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.

Om godtg√łrelsens st√łrrelse i lignende sager henvises der til n√¶vnets faste praksis som udtrykt i 2016-6811-32832 og sagsnr. 21-16075. Om betydningen af flere overtr√¶delser til samtidig p√•kendelse henvises der til n√¶vnets faste praksis som udtrykt i sagsnr. 2500050-10.

Indklagede skal herefter betale 5.000 kr. til klager med procesrente fra den 13. april 2022, hvor klager nedlagde p√•stand om en godtg√łrelse svarende til dette bel√łb. Bel√łbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler
Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:
Lov om Ligebehandlingsnævnet
‚ÄĘ ¬ß 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om n√¶vnets kompetence
‚ÄĘ ¬ß 6, stk. 3, om formandsafg√łrelser
‚ÄĘ ¬ß 9, stk. 1, om klagebehandling
‚ÄĘ ¬ß 12, stk. 2, om klagebehandling

Ligestillingsloven
‚ÄĘ ¬ß 1 a, om lovens anvendelsesomr√•de
‚ÄĘ ¬ß 2, stk. 1-2, om forbud mod forskelsbehandling
‚ÄĘ ¬ß 2, stk. 4, om delt bevisbyrde
‚ÄĘ ¬ß 3 c, om godtg√łrelse

* * *
Afg√łrelsen p√• Retsinformation.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] √ėstre Landsrets dom af 10. november 2014 er i st√łrre omfang omtalt i Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse den 27. februar 2017: “Herreklip m√• ikke n√¶gtes en person med kvindeligt personnummer. Ligebehandlingsn√¶vnet afg√łrelse ‚Äď KEN nr 9179 af 27/02/2017“.