Stemmekorrigerende operation. Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse den 11. marts 2022.KEN nr 9428 af 11/03/2022.

Vist 345 gange.
En kvinde klagede over forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Kvinden, der blev f√łdt som mand, √łnskede at f√• foretaget en stemmekorrigerende operation med henblik p√• at opn√• en lysere stemme. Kvinden kontaktede i den forbindelse det indklagede hospital.

Hospitalet meddelte kvinden afslag på at få foretaget en stemmeoperation.

Kvinden oplyste, at den ledende overlæge på afdelingen havde sagt, at kvinden åbenlyst ikke kunne få operationen, fordi hun ikke er en rigtig kvinde.

Hospitalet bestred at have brugt termen ‚ÄĚen rigtig kvinde‚ÄĚ, men oplyste, at l√¶gen sandsynligvis havde informeret kvinden om, at man ikke udf√łrte den type operationer i Danmark p√• transkvinder. Forespurgt om der slet ikke udf√łres operationer p√• stemmeb√•nd kunne l√¶gen have svaret, at jo det g√łr der p√• ciskvinder.

P√• den baggrund vurderede n√¶vnet, at kvinden havde p√•vist faktiske omst√¶ndigheder, der gav anledning til at formode, at det faktum, at kvinden blev f√łdt som mand, indgik ved beslutningen om at meddele hende afslag p√• at f√• en stemmeb√•ndsoperation.

N√¶vnet vurderede videre, at hospitalet p√• det foreliggende grundlag ikke havde l√łftet bevisbyrden for, at der ikke var tale om forskelsbehandling i strid med ligestillingsloven.

Kvinden fik derfor medhold i klagen.

J.nr. 19-8652

Klagen ang√•r p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łn i forbindelse med, at klager fik afslag p√• at f√• foretaget en operation af stemmeb√•ndet.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse

Det var i strid med ligestillingsloven, at klager fik afslag på at få foretaget en stemmeoperation.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtg√łrelse til klager p√• 5.000 kr.

Sagsfremstilling

Klager har et √łnske om at f√• en lysere stemme. Hun √łnsker derfor at f√• foretaget en stemmekorrigerende operation.

Klager har fremlagt en udtalelse fra en psykiatrisk klinik dateret den 25. august 2018. Af udtalelsen fremgår det:

‚ÄĚTo whom it may concern

I hereby testify that…

[Klager] is suffering from F64-0Transsexualism (ICD10) in Denmark now classified as DZ76BE1 kontakt grundet transk√łnnethed (gender identity disorder).

[Klager] has severe gender dysphoria.

[Klager] has been in hormonal treatment since November 2017.

[Klager] is not suffering from any psychiatric disorder‚Ķ‚ÄĚ

Af et journalnotat af 9. januar 2019 fremg√•r, at klager havde en samtale med en overl√¶ge hos det indklagede hospital i forbindelse med sit √łnske om at f√• en lysere stemme:

‚ÄĚResum√© og plan for opf√łlgning hos praktiserende l√¶ge.

Samtale vedr √łnske om feminiserende fonokirugi

Pt har siden sidst f√•et k√łnsskifteoperation samt adams√¶blereduktion udf√łrt i Thailand, ukompliceret postoperativt forl√łb.

Har også afsluttet stemmeundervisning på [afdeling], hvor der måtte konkluderes, at [klager] ikke er i stand til at træne stemmen lysere og må få kirurgisk hjælp til dette.

Pt har fortsat stort √łnske om at f√• lysere stemme.

Elles ingen klager, stemmen uden hæshed, meget dyb stemme.

Det aftales at konferere med ovl [navn] og vende tilbage vedr planl√¶gning af fonokirugi. Vil se p√• [A] for at lave god stroboskopisk unders√łgelse senere

[Navn], Kirurg‚ÄĚ

Den 7. februar 2019 fik klager afslag på at få foretaget en stemmeoperation. Af journalnotat af samme dato fremgår det:

‚ÄĚTlf opf√łlgning efter konf med ovl [initialer]. Vi har desv√¶rre ingen mulighed for at tilbyde feminiserende stemmekirugi. Accepter. Afsluttes.

Klager har oplyst, at den kvinde, som kontaktede klager telefonisk den 7. februar 2019, sagde, at kvinden på ledelsens vegne skulle meddele, at klager ikke kunne få operationen, fordi klager jo ikke er en rigtig kvinde.

Af journalnotat af 13. februar 2019 fremg√•r f√łlgende:

‚ÄĚHar kontaktet [afdeling] med sp om mulighed for henv til √ėNH afd i Odense som angiveligt skulle udf√łre stemmeb√•ndsoperationer p√• transk√łnnede. Frustreret over at denne op normalt kun til bydes ciskvinder.

Sagt at jeg ikke har kendskab til dette, men at jeg gerne vil unders√łge det n√¶rmere. Pt vil dog selv ogs√• g√• via egen l√¶ge. √ėnsker desuden at kontrol af hormonbeh overg√•r til egen l√¶ge, sagt at dette er OK s√•fremt egen l√¶ge accepterer.

Pt har tid i n√¶ste uge p√• gyn. ‚ÄĚ

Klager har oplyst, at hun under samtalen den 13. februar 2019 fik at vide, at klager jo åbenlyst ikke kunne få operationen, fordi hun jo ikke er en rigtig kvinde. Klager har oplyst, at det var lederen af afdelingen, som hun talte med.

Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet har ved brev af 1. oktober 2020 bedt indklagede om at forholde sig konkret til klagens indhold, herunder til klagers bemærkning om, at indklagede sagde til klager, at såfremt hun var ciskvinde, ville hun godt kunne få operationen.

Indklagede besvarede den 12. oktober 2020 sekretariats anmodning. Af besvarelsen fremgår bl.a.:

‚Ä̂Ķ at man ikke har informeret klager om, at hvis vedkommende var ciskvinde kunne hun f√• operationen. Som det tidligere er oplyst i [indklagedes] fremsendte bem√¶rkninger den 1. april 2019, udf√łrer [indklagede]

som udgangspunkt ikke stemmekorrigerende indgreb p√• ellers raske personer, og det er denne begrundelse, der ligger til grund for afslaget p√• operationen‚Ķ‚ÄĚ

Indklagede har desuden oplyst for n√¶vnet, at de aldrig ville bruge termen ‚ÄĚrigtig kvinde‚ÄĚ. Af indklagedes bem√¶rkninger til n√¶vnet af 12. november 2020 fremg√•r f√łlgende:

‚ÄĚJeg kan ikke genkende den beskrivelse. Jeg ville aldrig bruge termen ‚ÄĚrigtig kvinde‚ÄĚ. Jeg har sandsynligvis informeret om, at man (p√• dav√¶rende tidspunkt) ikke udf√łrte den type operationer i Danmark p√• transkvinder Forespurgt om der da slet ikke udf√łres operationer p√• stemmeb√•nd kan jeg have svaret at jo det g√łr der p√• cis-kvinder. Her mener jeg, at der er tale om hel anden type kirurgi (uden at jeg har et n√¶rmere kendskab til √ėNH kirurgi) og en anden patientgruppe.

Jeg har ingen personlig holdning til om man som trans eller cis kvinde kan få kirurgi på stemmebånd.

Patienten fik afvist henvisning til vurdering af eventuel stemmeb√•ndskirurgi i Odense, idet man p√• dav√¶rende tidspunkt ikke fandt, at mulighederne for at opn√• en kvindelig stemme ved hj√¶lp af stemmetr√¶ning var udt√łmte. ‚ÄĚ

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 8. februar 2019.

Klager har ikke fremsat krav om tilkendelse af et bestemt godtg√łrelsesbel√łb.

Klager har fremlagt et brev fra Region Nordjylland af 9. oktober 2020, hvoraf fremgår, at Region Nordjylland har henvist klager til kirurgisk vurdering angående feminiserende stemmebåndsoperation. Brevet er underskrevet af en overlæge. Af brevet fremgår bl.a.:

‚ÄĚVi har, som lovet, dr√łftet din sag i vort multidisciplin√¶re team.

Som du ved, er vi forpligtede af Sundhedsstyrelsens vejledninger p√• omr√•det til at dr√łfte behandling i vort behandlerteam, n√•r vi √¶ndrer i behandlingen.

Vi kan glæde dig med, at vi er enige i, at du kan henvises til kirurgisk vurdering angående feminiserende stemmebåndsoperation.

Du er derfor blevet henvist til en forsamtale ved √ėre-N√¶se-Halsafdelingen, Odense Universitetshospital, som muligvis vil kunne gennemf√łre 2021

Vi kan ikke fra det offentlige sygehus henvise til stemmeb√•ndskirurgi i udlandet, ligesom vi ikke kan garantere, at kirurgen vil vurdere, at du kan gennemf√łre behandlingen. ‚ÄĚ

Indklagede har fremlagt en specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af 19. juni 2018 og et notat fra Sundhedsstyrelsen vedr√łrende sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold.

Klager har fremlagt et skærmprint af en artikel fra Ekstra Bladet.

Klager har desuden fremlagt et foto af sig selv i afklædt tilstand.

Parternes bemærkninger

Klager g√łr g√¶ldende, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling p√• grund af sit k√łn.

Klager er en kvinde. Klager har et kvindeligt k√łnsorgan, bryster og et lige CPR-nummer. Klager har ikke et adams√¶ble og hendes krop er fyldt med √łstrogen.

Indklagede har afvist at foretage en stemmeoperation på klager, fordi de mener, at klager ikke er en kvinde. Indklagede sagde til klager, at såfremt hun havde været en ciskvinde, kunne hun have fået operationen.

Alle andre kvinder, som har et problem forbundet med stemmen, kan blive opereret, men da klager rettede henvendelse til indklagede med henblik på en operation, fik hun at vide, at hun ikke var en kvinde og blev i stedet henvist til sexologisk klinik. Dette er ikke ligebehandling. Ligebehandling må være, at alle bliver behandlet ens.

Klager bliver behandlet anderledes, fordi hun er tidligere transperson.

Klager har en cisk√łnnet veninde, der blev f√łdt med en dyb stemme, som blev opereret for dette. Klager selv blev dog afvist, hvorfor indklagede m√• mene, at klager er en forkert kvinde.

Temaet for klagen er ikke, om indklagede opererer transpersoner eller ej. Temaet for klagen er, at klager ikke har de samme rettigheder, som andre kvinder, hvilket skyldes, at indklagede ser klager som transperson og ikke som et menneske eller en kvinde.

Kort sagt fors√łger klager at forenkle tingene. Klager er kvinde, hun har en kvindekrop, hun har en mandestemme, men kan ikke f√• en operation.

Da klager er det, som samfundet vil kalde en transkvinde, bliver hun ikke betragtet som en kvinde. Klager har derfor ikke de samme rettigheder til en operation, som ciskvinder har.

Indklagede oplyser i bem√¶rkningerne, at de ikke har kendskab til, at der var mulige operationer p√• dav√¶rende tidspunkt. Der var muligheder, men indklagede mente ikke, at klager havde de muligheder, fordi klager er transk√łnnet og ikke cisk√łnnet. Det var et valg, som indklagede tog.

Klagers gener ved at have en dyb stemme er ligeså store som ciskvinders gener.

Det er klagers √łnske, at indklagede og resten af sundhedsv√¶senet ikke ud√łver forskel p√• transkvinder og ciskvinder.

De kosmetiske udfordringer såsom skægvækst, dybere stemme, små bryster osv. er fuldstændig de samme, om man er transkvinde eller ciskvinde.

I artiklen fra Ekstra Bladet har indklagede oplyst, at de tidligere har opereret stemmeb√•ndet p√• transk√łnnede, men at de bare ikke har foretaget s√• mange af disse operationer. Dette er i modstrid med det, som indklagede har anf√łrt i sine bem√¶rkninger om, at de ikke har mulighed for at foretage stemmeoperationer p√• transk√łnnede.

I forbindelse med en anden operation har klager fået en udtalelse om, at hun ikke fejler noget psykisk. To måneder efter dette fik hun afslag på operation af stemmebåndet med den begrundelse, at hun fejler noget psykisk. Det eneste psykiske problem klager har haft er stress.

Af disse to √•rsager og af mange andre √•rsager, mener klager, at indklagede modarbejder hende blot fordi, at hun er transk√łnnet.

Klager har vanskeligt ved at finde et job p√• grund af sin stemme. Klager har desuden vanskeligt ved at finde k√¶rligheden og have et sexliv. Det skyldes, at det er forvirrende for mennesker, at hendes stemme ikke stemmer overens med hendes k√łn. Dette medvirker til, at klager f√•r psykiske problemer.

Klager oplever generelt, at folk behandler hende anderledes, n√•r de kan se p√• hendes krop, at hun er fuldt ud kvinde og ikke blot har ikl√¶dt sig damet√łj. Klager har tidligere oplevet, at folk har opfattet hende som en mand i damet√łj, men n√•r de oplever hende n√łgen, har de en helt anden reaktion.

Den 13. februar 2019 sagde lederen af afdelingen direkte til klager, at klager åbenlyst ikke kunne få operationen, fordi hun jo ikke er en rigtig kvinde. Det var lederens personlige holdning. Klager har intet imod lederen personligt, men hun behandlede ikke klager på lige fod med andre kvinder.

Klager har kendskab til andre transk√łnnede, som har haft samme problemer med indklagede.

Indklagede aner ikke, om det er den samme kirurgi. Indklagede har derfor intet begreb om, hvad de udtaler sig om. Det er ikke stemmebåndet, som skal opereres ved en sådan operation, men blandt andet stemmelæberne. Man kan også fjerne noget brusk, som giver en bedre klang.

Aalborg har godkendt klager til operationen. Odense har også godkendt klager. Både Aalborg og Odense har sendt henvisninger til Odense for en stemmeoperation, men indklagede ville ikke. Indklagede afviste en henvisning til Odense.

Odense var ligeglad med, at klager er transk√łnnet. Odense ville bare gerne hj√¶lpe klager.

Indklagede påstår frifindelse.

Enhver henvisning til indklagedes √ėre-N√¶se-Halskirurgiske og Audiologiske Klinik visiteres af en speciall√¶ge, som vurderer alvorligheden af den sygdom, patienten henvises med ud fra Sundhedsstyrelsens Specialeplan for otorhino-laryngologi og patientens pr√¶morbide tilstand.

Alternative, ikke-invasive behandlinger foresl√•s ofte afs√łgt forinden henvisning. I et tilf√¶lde som klagers kunne det eksempelvis v√¶re hormonbehandling og talep√¶dagogisk hj√¶lp.

Specialet otorhino-laryngologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje, palliation og rehabilitering af patienter med medf√łdte og erhvervede sygdomme og traumer i omr√•derne √łrer, n√¶se, bihuler, mundhule, spytkirtler, sv√¶lg, strube, skjoldbruskkirtel, bi-skjoldbruskkirtler, halsens √łvrige bl√łddele, luftr√łr, bronkier, spiser√łr og ansigtsskelettet.

I specialeplanen besidder √ėre-N√¶se-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik p√• det indklagede hospital ikke opgaver inden for den problemstilling, der klages over. Indklagede er heller ikke tildelt √łkonomi til denne type kirurgiske indgreb.

Klinikken ‚Äď som varetager h√łjtspecialiserede funktioner inden for specialet ‚Äď udf√łrer i almindelighed ikke stemmekorrigerende indgreb p√• ellers raske personer.

Indklagede har ikke erfaring med stemmekorrigerende indgreb p√• transk√łnnede og vil derfor ikke uden videre fagligt kunne st√• inde for indgreb af denne art, jf. autorisationslovens ¬ß 17.

Indklagede er dog vidende om, at enkelte andre √ėre-n√¶se-halsafdelinger og klinikker i Danmark har fors√łgt at afhj√¶lpe personer med denne tilstand.

I Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold uddybes betydningen af autorisationslovens ¬ß 17 om omhu og samvittighedsfuldhed p√• side 7:

‚ÄĚInformeret samtykke er et n√łdvendigt, men ikke tilstr√¶kkeligt krav ved et sundhedsfagligt behandlingstilbud. Den l√¶ge, der er ansvarlig for behandlingen, har et selvst√¶ndigt fagligt ansvar for, at tilbuddet gives p√• baggrund af en konkret faglig vurdering af bl.a. den enkeltes behandlingsbehov (indikation), forventet gavn, mulige skadevirkninger og den aktuelle faglige viden og praksis p√• omr√•det. L√¶gen skal altid lade den enkeltes √łnsker og pr√¶ferencer indg√• i sin vurdering, men den enkelte har ikke krav p√• specifikke behandlingstilbud, der ikke findes l√¶gefagligt velbegrundede. ‚ÄĚ

P√• side 21 vedr√łrende √łvrige tilbud som led i den k√łnsmodificerende behandling fremg√•r det, at:

‚ÄĚEfter en individuel vurdering med dr√łftelse ved MDT-konference kan der som led i den k√łnsmodificerende behandling i regionalt regi tilbydes √łvrig behandling i relevant omfang, s√•fremt betingelser for k√łnsmodificerende behandling i √łvrigt er opfyldt. Ved personer, der ved f√łdslen fik tildelt mandligt k√łn, kan der ved utilstr√¶kkelig effekt af audiologop√¶disk specialundervisning henvises til oto-rhino-laryngologisk specialafdeling til vurdering mhp. stemmeb√•ndsplastik. ‚ÄĚ

Det er s√•ledes if√łlge vejledningen en foruds√¶tning, at audiologop√¶disk specialundervisning g√•r forud for en henvisning til vurdering af mulighed for operation, og at effekten af den audiologop√¶disk specialundervisning er utilstr√¶kkelig. Videre, at det l√¶gefagligt er vurderet af et
multidisciplinært team (MDT), at der skal ske henvisning til vurdering men henblik på operation.

Indklagedes erfaring vedr√łrer stemmeoperationer p√• patienter, hvis behov for det p√•g√¶ldende kirurgiske indgreb er begrundet i sygdom eller traume.

Sundhedsstyrelsens beskrivelse af specialet Oto-rhino-laryngologisk specialeplanen bygger ligeledes på en forudsætning om sygdom eller traume hos patienterne.

Sundhedsstyrelsen har s√•ledes ikke taget stilling til placering af specialfunktion (samt medf√łlgende √łkonomiske og faglige ressourcer) til varetagelse af stemmeb√•ndsoperation af ellers raske personer.

I den n√¶vnte artikel har Ekstra Bladet ikke gengivet indklagedes udtalelse korrekt. Indklagede gav f√łlgende formulering til Ekstrabladet i forbindelse med den p√•g√¶ldende historie:

‚ÄĚ[Indklagede] oplyser, at operation af stemmeb√•ndet er mulig, men at der de seneste fem √•r kun er blevet henvist under en h√•ndfuld transpersoner til den type operation. ‚ÄĚ

Indklagede har s√•ledes alene udtalt, at det er muligt at foretage operation af stemmeb√•ndet. Udtalelsen til Ekstrabladet angik alene henvisninger og ikke udf√łrte operationer.

Af en intern mailkorrespondance hos indklagede fremg√•r, at klinikchefen den 5. marts 2019 skrev f√łlgende til den medarbejder i kommunikationsafdelingen, som havde dialogen med Ekstra bladet:

‚ÄĚEr nu unders√łgt ved at sp√łrge den omr√•deansvarlige overl√¶ge.

Vi har ikke opereret nogle de seneste 5 √•r s√• vidt han husker (han har dog ogs√• v√¶ret udstationeret et √•r i [land] og kender derfor ikke n√łdvendigvis antallet med sikkerhed – og vi kan ikke kodes√łge p√• omr√•det da indgrebet i s√• fald skal kombineret med det at v√¶re transk√łnnet, hvilket vi ikke registrerer). Det menes desuden at vi kun har f√•et fremsendt 3-4 henvisninger om operationen de seneste 5 √•r. ‚ÄĚ

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łn uden for arbejdsmarkedet efter lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (ligestillingsloven).

Det fremg√•r af ligestillingsloven, at ingen m√• uds√¶tte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Forbuddet mod forskelsbehandling g√¶lder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilg√¶ngelige for offentligheden.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, n√•r en person p√• grund af k√łn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, n√•r en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene k√łn s√¶rlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet k√łn, medmindre den p√•g√¶ldende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt form√•l, og midlerne til at opfylde dette form√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.

Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

Klager, der er f√łdt som mand, har for n√¶vnet oplyst, at hun fik afslag p√• at f√• foretaget en stemmeb√•ndsoperation hos det indklagede hospital med henvisning til, at hun ikke er en rigtig kvinde.

Det indklagede hospital har afvist at have anvendt termen ‚ÄĚen rigtig kvinde‚ÄĚ. Hospitalet har oplyst, at de har informeret klager om, at man (p√• dav√¶rende tidspunkt) ikke udf√łrte den type operationer i Danmark p√• transkvinder. Forespurgt om der slet ikke udf√łres operationer p√• stemmeb√•nd, kan indklagede have svaret, at det foretages p√• ciskvinder.

P√• den baggrund, og som sagen foreligger oplyst, vurderer n√¶vnet, at klager har p√•vist faktiske omst√¶ndigheder, der giver anledning til at formode, at det faktum, at klager er f√łdt som mand, indgik ved beslutningen om at meddele klager afslag p√• at f√• en stemmeb√•ndsoperation.

N√¶vnet vurderer videre, at indklagede p√• det foreliggende grundlag ikke har l√łftet bevisbyrden for, at der ikke var tale om forskelsbehandling i strid med ligestillingsloven.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtg√łrelse

Klager tilkendes en godtg√łrelse, der sk√łnsm√¶ssigt passende kan fasts√¶ttes til 5.000 kr.

Ligebehandlingsn√¶vnet har ved fasts√¶ttelse af godtg√łrelsens st√łrrelse taget udgangspunkt i praksis samt et sk√łn over sagens faktiske omst√¶ndigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete overtr√¶delse.

Indklagede skal herefter betale 5.000 kr. til klager. Bel√łbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

‚ÄĘ ¬ß 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om n√¶vnets kompetence

‚ÄĘ ¬ß 9, stk. 1, om klagebehandling

‚ÄĘ ¬ß 12, om klagebehandling

Ligestillingsloven

‚ÄĘ ¬ß 1 a, om lovens anvendelsesomr√•de

‚ÄĘ ¬ß 2, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling

‚ÄĘ ¬ß 2, stk. 4, om delt bevisbyrde

‚ÄĘ ¬ß 3, om undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling

‚ÄĘ ¬ß 3 a, om undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling

‚ÄĘ ¬ß 3 c, om godtg√łrelse

* * *
Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse om en stemmekorrigerende operation hos Retsinformation.