Klinik for ansigtsbehandling for kvinder må afvise behandling af mænd afgjorde Ligebehandlingsnævnet den 26. september 2018. KEN nr 9830-2018.

Vist 98 gange.

J.nr. 18-31768
En mand klagede til Ligebehandlingsn√¶vnet, idet han ikke kunne f√• en ansigtsbehandling p√• en klinik. Princippet om ligebehandling i forbindelse med adgang til varer og tjenesteydelser kr√¶ver ikke, at der altid skal leveres faciliteter til m√¶nd og kvinder p√• et f√¶lles grundlag, s√• l√¶nge de ikke leveres p√• gunstigere betingelser til medlemmer af det ene k√łn. Klinikken er specialiseret i at betjene kvinder og tilbyder alene behandlinger til kvinder. Det var s√•ledes ikke i strid med ligestillingsloven, at klinikken afviste at behandle manden.
Han fik derfor ikke medhold i klagen.

* * *
Klagen ang√•r p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łn i forbindelse med, at en mand ikke kunne indl√łse et gavekort til en ansigtsbehandling p√• en klinik, der alene udf√łrer behandlinger p√• kvinder.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at den indklagede klinik gav afslag p√• behandling af klager med henvisning til k√łn.

Sagsfremstilling
Klager, der er en mand, kunne ikke indl√łse et gavekort til en ansigtsbehandling p√• den indklagede klinik.

Klagers hustru havde p√• en deal site k√łbt gavekortet til en ansigtsbehandling p√• den indklagede klinik som en gave til klager. Gavekortet blev udstedt i klagers navn.

Den indklagede klinik udf√łrer alene behandlinger p√• kvinder. P√• forsiden af indklagedes hjemmeside var angivet: ‚ÄĚFor Ladies‚ÄĚ.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 27. april 2018.

Parternes bemærkninger

Klager g√łr g√¶ldende, at han har v√¶ret udsat for forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Han kunne ikke f√• foretaget en ansigtsbehandling, fordi han er en mand. Indklagede skal √¶ndre deres praksis og acceptere m√¶nd p√• lige vilk√•r med kvinder. Han √łnsker at f√• sine penge refunderet og en godtg√łrelse.

Da klager ringede for at aftale en tid til behandlingen, fik han at vide, at han ikke kunne indl√łse sit gavekort, idet indklagede kun foretager behandlinger p√• kvinder.

På deal sitet stod der intet om, at det kun gjaldt kvinder.

Klager har k√łbt ansigtsbehandlinger mange andre steder og har ikke tidligere oplevet, at der er steder, der kun behandler kvinder.

P√• indklagede hjemmeside st√•r der heller ikke noget om, at behandlinger kun g√¶lder kvinder. Det eneste, der kunne indikere, at de kun modtager kvindelige kunder er, at der med sm√•t p√• hjemmesiden st√•r ‚ÄĚFor Ladies‚ÄĚ. Under klinikkens beskrivelse af sig selv, st√•r der intet om, at det kun er for kvinder.

I nutidens Danmark m√• man forvente, at butikker b√•de kan betjene m√¶nd og kvinder. Indehaveren m√• i det mindste s√łrge for, at nogle af de ansatte kan udf√łre behandlinger p√• m√¶nd.

Andre sk√łnhedsklinikker tilbyder pr√¶cis den samme behandling til b√•de m√¶nd og kvinder. M√¶nd og kvinders hud skal ikke behandles forskelligt, da de har brug for pr√¶cis samme pleje af deres hud. At k√łbe specielle hudplejeprodukter designet til m√¶nd og kvinder er ogs√• helt un√łdvendigt.

Indklagede har oplyst at v√¶re indforst√•et med at refundere det fulde bel√łb til klager.

Den indklagede sk√łnhedsklinik yder kun behandlinger til kvinder. Indehaveren er uddannet i behandlinger for kvinder.

Indklagede har siden opstart af klinikken valgt at udf√łre sit arbejde p√• kvinder. Indehaveren er bedre tilpas og tryg, n√•r hun alene behandler kvinder. Det har altid st√•et klart og tydeligt p√• indklagedes hjemmeside, at de kun tilbyder behandlinger til kvinder.

Fejlen ligger i, at deal sitet ikke har gjort det klart for sine kunder, at behandlingerne kun er for kvinder. Dette er taget op med deal sitet, som har √¶ndret opslaget og tilf√łjet bem√¶rkningen. Indklagede beklager, at der har v√¶ret en misforst√•else via deal sitet.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łn efter lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (ligestillingsloven).

Klager har retlig interesse i at f√• sin klage behandlet, uanset at han ‚Äď efter indgivelse af klagen til n√¶vnet ‚Äď er blevet tilbudt at f√• refunderet bel√łbet for gavekortet.

Det fremg√•r af ligestillingsloven, at ingen m√• uds√¶tte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Forbuddet mod forskelsbehandling g√¶lder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilg√¶ngelige for offentligheden.

Det fremg√•r af betragtning 17 i R√•dets direktiv 2004/113, at princippet om ligebehandling i forbindelse med adgang til varer og tjenesteydelser ikke kr√¶ver, at der altid skal leveres faciliteter til m√¶nd og kvinder p√• et f√¶lles grundlag, s√• l√¶nge de ikke leveres p√• gunstigere betingelser til medlemmer af det ene k√łn.

Indklagede er specialiseret i at betjene kvinder og tilbyder alene behandlinger til kvinder. Det var således ikke i strid med ligestillingsloven, at indklagede afviste at behandle klager.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler
Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:
Lov om Ligebehandlingsnævnet
‚Äď ¬ß 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om n√¶vnets kompetence
‚Äď ¬ß 1, stk. 7, om retlig interesse
‚Äď ¬ß 9, stk. 1, om klagebehandling
‚Äď ¬ß 12, stk. 1, om klagebehandling
Ligestillingsloven
‚Äď ¬ß 1 a, stk. 1, nr. 2, om lovens anvendelsesomr√•de
‚Äď ¬ß 2, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling

* * *
Afg√łrelsen p√• Retsinformation.