Pr√¶ster i folkekirken kan ikke n√¶gte at vie en person begrundet i, at denne har f√•et juridisk k√łnsskifte. Samr√•dssp√łrgsm√•l A, Kirkeudvalget den 22. oktober 2014. Svar 16. februar 2015.

Vist 211 gange.
Biskop over K√łbenhavns stift, Peter Skov-Jakobsen har i sin skrivelse af 4. februar 2015 til Kirkeministeriet anf√łrt, at en pr√¶st ikke kan n√¶gte at vie en transk√łnnet, der har f√•et juridisk k√łnsskifte, s√•fremt 1) de p√•g√¶ldende, der √łnsker at blive viet, (juridisk) er af modsatte k√łn, 2) de ikke er fraskilte, 3) de er medlem af folkekirken, og 4) mindst en af parterne er medlem af pr√¶stens menighed.

Skrivelsen er fremkommet p√• grundlag af efterf√łlgende.

Indhold
  1. Samr√•dssp√łrgsm√•l A om pr√¶sters pligt til at vie homoseksuelle og transseksuelle par
  2. √Öbent samr√•d i Kirkeudvalget (KIU) om det stillede sp√łrgsm√•l
  3. Kirkeminister, Marianne Jelveds supplerende skriftlige svar
  4. Biskop for K√łbenhavns stift, Peter Skov-Jakobsens skrivelse om forholdet

[Indhold] Samr√•dssp√łrgsm√•l A:
Christian Langballe (DF) stillede den 22. oktober 2014 samr√•dssp√łrgsm√•l A – Kirkeudvalget (KIU), Alm. del 2014-15 – til kirkeminister, Marianne Jelved om pr√¶sters pligt til at vie homoseksuelle og transseksuelle par.
Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes orientere udvalget i et kommende √•bent samr√•d, om pr√¶sters pligt til at vie homoseksuelle og transseksuelle par, herunder ogs√• evt. pligt til at √¶gtevie par, hvor den ene person har gennemg√•et juridisk k√łnsskifte?

[Indhold] Åbent samråd
Kirkeudvalget (KIU) afholdt den 10. december 2014 √•bent samr√•d, hvor det stillede sp√łrgsm√•l blev dr√łftet.

[Indhold] Kirkeminister, Marianne Jelveds supplerende skriftlige svar
Kirkeminister, Marianne Jelved fremsendte dateret den 16. februar 2015 skrivelse til Kirkeudvalget (KIU) – Alm. del 2014-15: Bilag 23 – om forholdet mellem √¶ndringen i CPR-loven (indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte) og den lovf√¶stede ret, som pr√¶ster i folkekirken har til at undlade at vie par af samme k√łn.
I sin skrivelse henviste ministeren prim√¶rt til skrivelsen af 4. februar 2014 fra biskop over K√łbenhavns stift, Peter Skov-Jakobsen, der p√• vegne af biskopperne har afgivet en tilkendegivelse, om en pr√¶st i folkekirken af religi√łse grunde kan fritages for at foretage en s√•dan vielse.

Skrivelsen fra kirkeministeren i sin helhed
Kirkeministeriet
16. februar 2015
Dokumentnummer 15544/15

Til: Folketingets Kirkeudvalg

Ved samr√•det i Folketingets Kirkeudvalg den 10. december 2014 √łnskede udvalget en dr√łftelse af f√łlgende sp√łrgsm√•l:

“Ministeren bedes orientere udvalget i et kommende samr√•d, om pr√¶sters pligt til at vie homoseksuelle par og transseksuelle par, herunder ogs√• evt. pligt til at √¶gtevie par, hvor den ene person har gennemg√•et juridisk k√łnsskifte?”

Under samr√•det den 10. december 2014 blev der rejst sp√łrgsm√•l om forholdet mellem √¶ndringen i CPR-loven og den lovf√¶stede ret, som pr√¶ster i folkekirken har til at undlade at vie par af samme k√łn, og jeg gav tilsagn, om at ville bidrage til at unders√łge forarbejderne til √¶ndringen i CPR-loven.

I den anledning kan jeg oplyse, at Justitsministeriet har oplyst, at det n√¶vnte sp√łrgsm√•l om forholdet mellem √¶ndringen i CPR-loven og den lovf√¶stede ret, som pr√¶ster i folkekirken har til at undlade at vie par af samme k√łn, ikke ses at have v√¶ret dr√łftet i arbejdsgruppen, ikke er omtalt i rapporten fra arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte og heller ikke er n√¶vnt i bem√¶rkningerne til lovforslaget, der h√łrer under √ėkonomi- og Indenrigsministeriet.

Endvidere har jeg p√• baggrund af dr√łftelserne i samr√•det bedt K√łbenhavns biskop om p√• vegne af biskopperne at tilkendegive, hvorvidt en pr√¶st i folkekirken, der mener ikke at kunne eller burde foretage en vielse af et par, hvor den ene har foretaget juridisk k√łnsskifte s√•ledes, at de p√•g√¶ldendes personnumre viser, at der er tale om et par af forskelligt k√łn, med henvisning til religi√łse grunde vil kunne forvente at blive fritaget for at foretage vielsen.

Til udvalgets orientering vedlægger jeg biskoppens svar af 4. februar 2015.

Hvis der som f√łlge af √¶ndringen i CPR-loven om juridisk k√łnsskifte skulle opst√• konkrete problemer for par, der √łnsker kirkelig vielse ved en pr√¶st i folkekirken, vil jeg dr√łfte sagen med biskopperne.

Med venlig hilsen

Marianne Jelved

[Indhold] Biskop for K√łbenhavns stift, Peter Skov-Jakobsens skrivelse om forholdet
Biskop for K√łbenhavns stift, Peter Skov-Jakobsen anf√łrte afslutningsvis i sin skrivelse, at en pr√¶st ikke kan n√¶gte at vie en person alene med begrundelsen, at p√•g√¶ldende har f√•et et juridisk k√łnsskifte.

Skrivelsen fra biskop over K√łbenhavns stift, Peter Skov-Jakobsen i sin helhed
Biskoppen over K√łbenhavns stift
Den 4. februar 2015
L√łbenr. 3979/15

Til Kirkeministeriet

Kirkeministeriet

Ved brev af 18. december 2014 har Kirkeministeriet anmodet mig om, p√• biskoppernes vegne, at tilkendegive, hvorvidt en pr√¶st i folkekirken, der mener ikke at kunne eller burde foretage en vielse af et par, hvor den ene har foretaget juridisk k√łnsskifte s√•ledes, at de p√•g√¶ldendes personnumre viser, at der er tale om et par af forskelligt k√łn, med henvisning til religi√łse grunde vil kunne forvente at blive fritaget for at foretage vielsen.

Kirkeministeriet henvendelse har baggrund i en henvendelse fra en dr√łftelse i Folketingets Kirkeudvalg, foranlediget af et sp√łrgsm√•l fra et folketingsmedlem, hvor Kirkeministeren blev bedt om at orientere Kirkeudvalget om pr√¶sters pligt til at vie homoseksuelle par og transseksuelle par, herunder ogs√• eventuel pligt til at √¶gtevie par, hvor den ene person har gennemg√•et juridisk k√łnsskifte.
Af √¶gteskabsloven, lov nr. 1096 2014, ¬ß 1, fremg√•r: ‘Loven finder anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af forskelligt k√łn og mellem to personer af samme k√łn.’

Af √¶gteskabsloven, ¬ß 17, stk.1 fremg√•r: ‘Kirkelig vielse inden for folkekirken foretages af dennes pr√¶ster. Kirkeministeren fasts√¶tter regler om, hvilke pr√¶ster i folkekirken, der kan foretage vielser, og i hvilke tilf√¶lde de har pligt hertil.’

Kirkeministeriet har ved bekendtg√łrelse nr. 547 1969 om vielse inden for folkekirken fastsat hvilke pr√¶ster, der har bef√łjelser til at vie inden for folkekirken (¬ß 4), og i hvilke tilf√¶lde en pr√¶st har pligt til at foretage vielse, jf. bekendtg√łrelsen ¬ß 2, stk. 5.

Af bekendtg√łrelsen ¬ß 2, stk. 5, 2. – 5. pkt. fremg√•r: ‘Pr√¶sten kan dog n√¶gte at vie en fraskilt.
Mener han i √łvrigt af religi√łse grunde ikke at kunne eller burde foretage en vielse, skal han forel√¶gge biskoppen sagen. Denne afg√łr da, om pr√¶sten b√łr fritages for at foretage vielsen.’

Af lovbekg. nr. 622 2012, om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sogneb√•ndsl√łsning, ¬ß 6 f√łlger: ‘Ethvert medlem af folkekirken har ret til kirkelig betjening af pr√¶sten eller pr√¶sterne for den menighed, hvortil medlemmet h√łrer, jf. ¬ß 5, hvoraf f√łlger:
Folkekirkens medlemmer h√łrer til menigheden i det sogn, hvori de har bop√¶l, medmindre de ved s√¶rlige bestemmelse er henvist til en anden menighed.
Af ¬ß 7a f√łlger: ‘En pr√¶st kan undlade at vie to personer af samme k√łn.

Det f√łlger s√•ledes, at pr√¶ster ikke har pligt til at vie to personer af samme k√łn, og at en pr√¶st kan n√¶gte at vie en fraskilt.

Mener en pr√¶st, at han/hun af andre grunde end disse to, har religi√łse grunde til ikke at kunne eller burde foretage en vielse, skal sagen forel√¶gges biskoppen. Biskoppen afg√łr da, om pr√¶sten b√łr fritages for at foretage vielsen.

Vedr√łrende det konkrete emne, nyt personnummer til personer, der oplevet sig som tilh√łrende det andet k√łn, f√łlger det af lov om De centrale Personregister, lovbekendtg√łrelse (CPR loven) nr. 5 2013, (√¶ndret ved lov nr. 752 2014, ¬ß 3, stk. 6) at: ‘√ėkonomi- og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ans√łgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn.
Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.’

Denne nye bestemmelse g√łr det muligt for transk√łnnede at opn√• juridisk k√łnsskifte i form af tildeling af nyt personnummer uden krav om kastration eller andre kirurgiske indgreb eller anden form for behandling, f.eks. hormonbehandling.

Af note 8 i Karnov til den pågældende bestemmelse fremgår:
‘Bestemmelsen indf√łrer hjemmel til, at personer, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn, kan tildeles nyt personnummer. Det er en betingelse, at der indgives en skriftlig ans√łgning til ministeriet, hvoraf det fremg√•r, at ans√łgningen er begrundet i oplevelsen af at tilh√łre det andet k√łn. Det er ogs√• en betingelse, at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det er endvidere en betingelse, at ans√łgeren p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.

Ans√łgningen m√• ikke v√¶re begrundet i andre forhold, s√• som et √łnske om at skifte k√łn for sjov, som led i en aktion for st√łrre ligestilling mellem m√¶nd og kvinder m.v., et fors√łg p√• at sl√łre sin identitet eller for at opn√• k√łnsrelaterede fordele.

Ans√łgningen indgives til ministeriet, som – uden at inddrage andre myndigheder – tildeler ans√łgeren et nyt personnummer svarende til det √łnskede k√łn, s√•fremt ovenn√¶vnte betingelser er opfyldt.

Det er ikke muligt at foretage en egentlig efterpr√łvelse af, om ans√łgningen vitterlig er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn. Hvis ministeriet senere bliver opm√¶rksom p√•, at den afgivne erkl√¶ring er urigtig, kan tilladelsen til nyt personnummer oph√¶ves efter de almindelige forvaltningsretlige regler. Konsekvensen heraf vil v√¶re, at den p√•g√¶ldende gentildeles det oprindelige personnummer. Urigtige oplysninger i den afgivne erkl√¶ring om begrundelsen for ans√łgningen kan efter omst√¶ndighederne straffes efter strfl ¬ß 163.

Ved kravet om en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet sikres, at √łnsket om tildeling af nyt personnummer ikke er udtryk for en impulsiv beslutning.

N√•r den p√•g√¶ldende tidligst 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt har bekr√¶ftet sin ans√łgning, tildeler ministeriet den p√•g√¶ldende et nyt personnummer i overensstemmelse med det nye k√łn og orienterer vedkommende herom ved fremsendelse af en registerindsigt i de oplysninger, der er registreret om vedkommende i CPR, herunder s√•vel det tidligere tildelte personnummer som det nye personnummer.

N√•r der tildeles et nyt personnummer, vil det oprindelige personnummer blive st√•ende i CPR med en henvisning til det nye nummer. Det g√¶lder i alle tilf√¶lde, hvor der tildeles et nyt personnummer. Det nye nummer vil ligeledes indeholde en henvisning til det oprindelige personnummer. Oplysningerne fra det oprindelige nummer vil blive overf√łrt til det nye personnummer, hvorp√• nye oplysninger fremover vil blive registreret.’

Det f√łlger s√•ledes af bem√¶rkninger til loven, at ans√łgningen ikke m√• v√¶re begrundet i andre forhold, s√• som et √łnske om at skifte k√łn for sjov, som led i en aktion for st√łrre ligestilling mellem m√¶nd og kvinder m.v., et fors√łg p√• at sl√łre sin identitet eller for at opn√• k√łnsrelaterede fordele.

Det er s√•ledes biskoppernes opfattelse, at har man f√•et myndighedens godkendelse til at skifte personnummer, da er den p√•g√¶ldende at betragte som tilh√łrende det tilsvarende k√łn.

Om pr√¶sten derefter har mulighed for at n√¶gte at vie den p√•g√¶ldende afh√¶nger s√•ledes herefter alene af, om den p√•g√¶ldende person er fraskilt, om en person, efter ‘juridisk k√łnsskifte‘ √łnsker at gifte sig med en person tilh√łrende det samme k√łn, om den p√•g√¶ldende og dennes kommende √¶gtef√¶lle er medlem af folkekirken, og at mindst den ene af personerne er medlem af pr√¶stens menighed.

Et s√•kaldt juridisk k√łnsskifte falder s√•ledes efter biskoppernes opfattelse, ikke ind under det omr√•de, hvor en pr√¶st kan have s√•danne religi√łse anf√¶gtelser ved at skulle foretage en vielse, at biskoppen skal tage stilling til om pr√¶sten b√łr fritages fra at forest√• vielsen.

Med venlig hilsen
Peter Skov-Jakobsen
Biskop over K√łbenhavns stift

* * *
Folketingets journal vedr√łrende samr√•dssp√łrgsm√•l A – Kirkeudvalget (KIU), Alm. del 2014-15.
Samr√•dssp√łrgsm√•let i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende kirkeministerens skrivelse af 16. februar 2015.
Skrivelsen af 16. februar 2015 fra kirkeministeren i pdf-format hos Folketinget.
Skrivelsen af 4. februar 2015 fra biskop over K√łbenhavns stift, Peter Skov-Jakobsen.