K√łnsskifte, Fremgangsm√•de i sager om anmodning om. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af 26. januar 2016. For√¶ldet.

Vist 288 gange.
Forældet.
Fremgangsm√•den ved anmodning om kastration i forbindelse med k√łnsskifte

Ans√łgeren skal sende sin ans√łgning om tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte til:
Sundhedsstyrelsen, Enheden for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Islands Brygge 67, 2300 K√łbenhavn S.

I ans√łgningen skal f√łlgende oplysninger fremg√•:

  1. Navn, adresse og cpr. nummer,
  2. om k√łnsskiftet er fra mand til kvinde eller kvinde til mand,
  3. at man √łnsker √¶ndring af cpr. nummer samt eventuelt navn, hvis dette ikke allerede er skiftet, se nedenfor i dette afsnit,
  4. p√• hvilken afdeling/klinik observationsforl√łbet har foreg√•et,
  5. at der gives tilladelse til at Sundhedsstyrelsen indhenter udtalelser fra den pågældende afdeling/klinik og Retslægerådet
  6. samt p√• hvilket sygehus operationen/operationerne √łnskes udf√łrt.

Ans√łgningen skal dateres og underskrives.

K√łnsskifteomr√•det er klassificeret som en h√łjt specialiseret behandlingsform, hvorfor det af Sundhedsstyrelsens Vejledning om specialeplanl√¶gning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusv√¶senet vil fremg√• hvilket/hvilke steder, der kan varetage denne behandlingsform. [1]

Sundhedsstyrelsen giver som udgangspunkt ikke tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, medmindre ans√łgeren i nogle √•r har gennemg√•et et observationsforl√łb p√• en af de afdelinger/klinikker, som if√łlge specialeplanl√¶gningsvejledningen er tillagt kompetence til at varetage denne vurdering og behandlingsform.

Ans√łgeren skal henvises til observationsforl√łbet af en l√¶ge, oftest ans√łgerens egen l√¶ge.

Efter bekendtg√łrelse nr. 1324, af 27. november 2013 om navne er der mulighed for, at der for personer, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuelle, kan g√łres en undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn.

Lovgivning
Lovbekendtg√łrelse nr. 1202 af 14. november 2014, Sundhedsloven, afsnit VIII (kap. 29 – 33) om sterilisation og kastration
Bekendtg√łrelse nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration
Vejledning nr. 10353 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transk√łnnede

* * *
Vejledningen i pdf-format. Forældet.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] “hvilket/hvilke steder, der kan varetage denne behandlingsform”.
    If√łlge Vejledning om specialeplanl√¶gning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusv√¶senet er det kun Sexologiske Klinik, der er godkendt til at varetage udredning og behandling af transk√łnnede.

* * *
Historik
Beskrivelsen er identisk med beskrivelsen af 12. januar 2015 og med undtagelse af lovgivningshenvisningerne identisk med beskrivelsen af 5. februar 2007.