Vejledende information til personer, som har s√łgt om nyt personnummer fra CPR-kontoret den 1. september 2014.

Vist 360 gange.
CPR-kontoret har udf√¶rdiget den vejledning, som kontoret sender til en ans√łger om juridisk k√łnsskifte sammen med bekr√¶ftelsen p√• modtagelsen af ans√łgningen.
Vejledningen gengives herunder.

Vejledende information til personer, som har s√łgt om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn

1. Sagsbehandlingsproceduren
Du har ans√łgt om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

For at du kan f√• tildelt et nyt personnummer, skal du bekr√¶fte din ans√łgning efter en refleksionsperiode. Du vil kunne benytte refleksionsperioden til at leve som det √łnskede k√łn og til generelt at overveje nogle af de problemstillinger, der er forbundet med et juridisk k√łnsskifte, jf. nedenfor.

I brevet til dig er det angivet, fra hvilket tidspunkt refleksionsperioden regnes for dit vedkommende.

Refleksionsperioden er normalt 6 m√•neder og regnes fra tidspunktet for indgivelse af din ans√łgning om nyt personnummer. Det g√¶lder dog ikke, hvis du inden den 1. september 2014 efter de hidtil g√¶ldende regler har s√łgt om

 • tilladelse til at b√¶re et fornavn, der betegner det modsatte k√łn,
 • tilladelse til at f√• k√łnsbetegnelsen X i dit pas, eller
 • tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte

I disse tilf√¶lde regnes refleksionsperioden p√• 6 m√•neder fra tidspunktet for indgivelse af ans√łgning herom. Har du indgivet ans√łgning om to eller flere af de n√¶vnte tilladelser, regnes refleksionsperioden fra tidspunktet for indgivelsen af den f√łrste ans√łgning.

Du skal selv efter udl√łbet af refleksionsperioden s√łrge for skriftligt at bekr√¶fte din ans√łgning over for CPR-kontoret. Det er en betingelse for, at CPR-kontoret kan tildele dig et nyt personnummer.

N√•r din skriftlige bekr√¶ftelse af ans√łgningen om nyt personnummer er modtaget i CPR-kontoret, tildeler CPR-kontoret dig et nyt personnummer i overensstemmelse med det k√łn, som du oplever at tilh√łre.

Du bliver orienteret om det nye personnummer pr. brev. CPR-kontoret fremsender samtidig en registerindsigt i de oplysninger, der er registreret om dig i CPR, herunder både det tidligere tildelte personnummer, som bliver stående i CPR som historisk, og det nye personnummer, hvorunder nye oplysninger fremover vil blive registreret.

Du vil automatisk modtage nyt sundhedskort med oplysning om det nye personnummer.

Det nye personnummer giver adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter her i landet som f.eks. pas, k√łrekort og f√łdselsattest i overensstemmelse med det nye k√łn.

2. Hvad betyder det at få tildelt nyt personnummer?
Tildeling af nyt personnummer, som betegner en person af det andet k√łn, indeb√¶rer, at du juridisk betragtes som en person tilh√łrende det andet k√łn.

Det kan have konsekvenser for din retsstilling i forhold til anden lovgivning.

Efter navnelovens ¬ß 13, stk. 2, m√• et fornavn f.eks. ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Hvis dit fornavn ikke er k√łnsneutralt eller i √łvrigt i overensstemmelse med det k√łn, du som f√łlge af tildelingen af nyt personnummer anses for at tilh√łre, skal du ans√łge om √¶ndring af dit fornavn hos personregisterf√łreren i dit sogn. Transseksuelle og personer, der ganske m√• ligestilles hermed, kan under visse betingelser undtages fra kravet om, at et fornavn skal v√¶re k√łnskorrekt, og p√• den baggrund kan du s√•ledes allerede have et fornavn, der er overensstemmende med k√łnsangivelsen i dit nye personnummer.

Din juridiske status som far eller mor til et barn efter b√łrneloven √¶ndres ikke, selvom du skifter k√łn. I b√łrnelovens forstand har man det k√łn, som man bruger til at forplante sig med, og det er s√•ledes for√¶ldrenes biologiske k√łn ved barnets undfangelse, der afg√łr deres rolle i b√łrneloven som enten far, mor eller medmor. En person, der f√łder et barn, vil – uanset om den p√•g√¶ldende juridisk er en mand – v√¶re at betragte som barnets mor i b√łrnelovens forstand.

Det kan ogs√• n√¶vnes, at v√¶rnepligtsloven indeb√¶rer, at enhver dansk mand er undergivet v√¶rnepligt. For en mand, der foretager juridisk k√łnsskifte til kvinde, vil der ske bortfald af v√¶rnepligt. Den omvendte situation indtr√¶der for en kvinde, der foretager juridisk k√łnsskifte til mand.

Det kan ikke udelukkes, at der kan opst√• praktiske problemer eller problemer med at anerkende dit juridiske k√łn i s√¶rlige sammenh√¶nge. Det g√¶lder f.eks., hvis du efter et juridisk k√łnsskifte bos√¶tter dig i et andet land og der s√łger om statsborgerskab, s√•fremt det p√•g√¶ldende land ikke anerkender det juridiske k√łnsskifte. Det kan ogs√• v√¶re tilf√¶ldet i forbindelse med ans√łgning om nyt pas, hvis du p√• tidspunktet for det juridiske k√łnsskifte ikke er dansk statsborger, og statsborgerskabslandet ikke anerkender det juridiske k√łnsskifte foretaget her i landet.

3. Særligt om sundhedsområdet
3.1. K√łnsspecifikke screeninger og vaccinationer N√•r du har f√•et tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, vil du i CPR fremst√• med det k√łn, du har skiftet til. Du vil derfor blive indkaldt til k√łnsspecifikke screeninger, som retter sig mod dette k√łn.

Omvendt vil du ikke l√¶ngere blive indkaldt til screeninger, som retter sig mod dit tidligere k√łn. Gennemf√łrer du eksempelvis juridisk k√łnsskifte fra kvinde til mand, vil du ikke l√¶ngere automatisk blive indkaldt til f.eks. tilbud om screening for bryst- eller livmoderhalskr√¶ft (mammografiunders√łgelse eller cellepr√łve for livmoderhalskr√¶ft).

Du bevarer retten til disse screeningstilbud, men for at g√łre brug af dem skal du selv bede din l√¶ge henvise dig til dem. Du kan ogs√• rette henvendelse herom til screeningssekretariatet i din bop√¶lsregion (se regionens hjemmeside). [1] [2]

3.2. Oplys om dit k√łnsskifte
N√•r du er tildelt et nyt personnummer, skal du v√¶re opm√¶rksom p√•, at du i visse situationer for en sikkerheds skyld b√łr g√łre opm√¶rksom p√•, at du har skiftet k√łn. Skal du behandles i sundhedsv√¶senet, f.eks. hos l√¶gen eller p√• hospitalet, kan der i nogle tilf√¶lde opst√• risiko for alvorlige fejl eller mangler i behandlingen, hvis l√¶gen eller hospitalet ikke ved, at du har gennemf√łrt et juridisk k√łnsskifte, og de derfor ikke har den n√łdvendige viden til at sikre dig den rigtige behandling.

Du opfordres desuden til at v√¶re opm√¶rksom p√• dine registreringer i sundhedsv√¶senet i forbindelse med tildeling af nyt personnummer ved juridisk k√łnsskifte.

Eksempelvis overf√łres en persons saldo ikke automatisk fra det tidligere tildelte personnummer til det nye, n√•r det drejer sig om tilskud til k√łb af l√¶gemidler. Du skal derfor selv rette henvendelse til dit apotek eller til Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk, og anmode om, at din saldo i Det centrale Tilskudsregister (CTR) overf√łres fra det tidligere tildelte personnummer til det nye. Herved kan de n√łdvendige √¶ndringer foretages manuelt, s√•ledes at du ikke ved personnummerskifte skal starte forfra med CTR-saldoen, der er grundlaget for beregningen af medicintilskuddets st√łrrelse.

4. Hvis du har yderligere sp√łrgsm√•l
Hvis der i refleksionsperioden opst√•r sp√łrgsm√•l, som du ikke kan finde svar p√• i denne vejledning, er du velkommen til at rette henvendelse til CPR-kontoret telefonisk p√• telefon 72 26 96 06. CPR-kontoret vil om n√łdvendigt henvise dig til rette myndighed.

Noter
 1. [Retur] Fakta om k√łnsspecifikke vaccinationer
  Kvinder har fra det fyldte 18 √•r ret til gratis vaccination mod r√łde hunde af hensyn til risiko for barnet i forbindelse med graviditet.
  Gratis HPV vaccination mod livmoderhalskr√¶ft tilbydes til piger mellem 12 og 18 √•r. Herudover kan enhver kvinde f√łdt i √•rene 1993-1997 imidlertid i 2014 og 2015 blive gratis vaccineret mod livmoderhalskr√¶ft (HPV)
 2. [Retur] Fakta om k√łnsspecifikke screeninger
  Kvinder mellem 50 og 69 år tilbydes mammografiscreening for brystkræft.
  Kvinder mellem 23 og 65 √•r tilbydes cellepr√łver for livmoderhalskr√¶ft.

* * *
Vejledningen hos CPR-kontoret med link til en vejledning i pdf-format og ans√łgningsskemaer.