Korrespondance fra den 2. september 2011 og frem om flytning af dato for generalforsamlingen og manglende modtagelse af e-mail fra bestyrelsen.

Vist 125 gange.
Bestyrelsen for Trans-Danmark har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i foreningen til afholdelse torsdag den 15. september 2011.
Da jeg finder, at dato og tidspunkt Рen hverdag om aftenen Рog især det, at der samme dag er folketingsvalg, er utroligt dårligt valgt, skrev jeg til formanden for foreningen, Karin Astrup med opfordring til at flytte generalforsamlingen.
Karin Astrup svarede med en forklaring om baggrunden for valget af datoen, men forholdt sig slet ikke til forslaget om at flytte generalforsamlingen til en anden dato.

* * *
Da jeg blev bekendt med, at foreningens kasserer, Pia Nielsen havde udsendt en e-mail med et vedhæftet dokument med bestyrelsens synspunkter omkring det fremsatte mistillidsvotum, og jeg ikke havde modtaget denne e-mail, skrev jeg til Pia Nielsen og bad om at få den og det vedhæftede dokument tilsendt.

Pia Nielsen svarede kort, at der ikke var sket nogen fejl.
Derfor skrev jeg tilbage og insisterede på at få e-mailen og dokumentet tilsendt. Nu venter jeg på et svar Рsom ikke kom.

Korrespondancen med formanden, Karin Astrup og kasserere, Pia Nielsen gengives
herunder.

Korrespondancen med formanden, Karin Astrup

Fra: Tina Thranesen [tina@transviden.dk]
Til: Karin Astrup
Sendt: fr 02-09-2011 01:35
Emne: Dato for ekstraordinær generalforsamling

Kære Karin

Lad mig indtrængende opfordre til, at der vælges en anden dato for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.
Datoen Рtorsdag den 15. september 2011 må mildest sagt betegnes som yderst uheldig.
  1. En hverdag kl. 19. Det kan knibe for en del overhovedet at nå at komme til tiden.
  2. Der er folketingsvalg samme dag. Valgurnerne lukker f√łrst kl. 2000. Mange stemmer p√• vej hjem fra eller efter at v√¶re kommet hjem fra arbejde. Det kan blive endog meget sv√¶rt at n√• frem til generalforsamlingens start.
  3. Nogle er måske valgtilforordnede og har derfor slet ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen.
  4. En del vil m√•ske prioritere en valgaften foran fjernsynet for at f√łlge valgresultaterne og se den efterf√łlgende partilederrunde h√łjere end deltagelse i en foreningsgeneralforsamling. Det er jo et ekstra sp√¶ndende valg, da der er mulighed for, at der bliver et regeringsskifte.

V√¶lg gerne en l√łrdag med start kl. 15, s√• det dels er lettere at n√• frem til tiden, og dels s√• der er bedre tid til afviklingen af generalforsamlingen.
Skulle valget af en anden dato betyde, at fristen på det halve år ikke kan overholdes, så vil der næppe lyde mange protester med en mindre overskridelse.

Bedste hilsener. Tina.

Svar fra Karin Astrup

Fra: Karin Astrup [formand@trans-danmark.dk]
Til: Tina Thranesen
Sendt: s√ł 04-09-2011 08:01
Emne: SV: Dato for ekstraordinær generalforsamling

Kære Tina,

Datoen er ikke den mest optimale; men den blev valgt f√łr valgets udskrivelse, da generalforsamlingen i marts m√•ned p√•lagde os at afholde en ekstraordin√¶r generalforsamling om √¶ndring af foreningens navn senest 6 m√•neder hen p√• √•ret, eller med andre ord senest den 19. september 2011.
Da den ansvarlige for navneudvalget, samt to √łvrige bestyrelsesmedlemmer skal arbejde i weekenden 17/18 september, s√• valgte vi en hverdagsaften til at afholde denne generalforsamling og valgte bevidst at l√¶gge det p√• en torsdag, da vi regnede med at et eventuelt folketingsvalg ville blive afholdt p√• en tirsdag som hidtil. Normalt er der valgdag i Danmark p√• tirsdage.
Du ved lige så godt som jeg, at hvis ikke bestyrelsen overholder pålægget om at holde den af generalforsamlingen pålagte ekstraordinære generalforsamling indenfor så ville ikke mindst du hudflette bestyrelsen for ikke at overholde regler og pålæg fra generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling i marts blev det gjort meget tydeligt at vi skulle overholde pålægget denne gang. På grund af ikke mindst GNOEQA [1] og Irenes verbale overfald på den siddende bestyrelse har navneudvalget ikke fungeret i det blandt andet Irene ikke har villet deltage i nogen form for dialog

I mellemtiden fik bestyrelsen en beg√¶ring om en ekstraordin√¶rgeneralforsamling fra en gruppe medlemmer centreret omkring Irene Haffner og GNOEQA, og derfor har vi valgt at sl√• de to generalforsamlinger sammen, s√• medlemmerne kan afklare alle sp√łrgsm√•l p√• en gang.

Jeg synes selv at tidspunktet er træls; men vi har bestilt.

Karin

* * *
Korrespondancen med kassereren, Pia Nielsen

Fra: Tina Thranesen [tina@transviden.dk]
Til: kassereren@trans-danmark.dk
Sendt: s√ł 04-09-2011 02:40
Emne: Manglende e-mail om generalforsamlingen med vedhæftet dokument.

Kære Pia

Jeg er blevet bekendt med, at du den 3. september 2011 har udsendt en e-mail til medlemmerne vedhæftet et dokument med synspunkter omkring det fremsatte mistillidsvotum.

Den e-mail har jeg ikke modtaget og dermed heller ikke det nævnte dokument. Jeg beder derfor om at få e-mailen og dokumentet tilsendt.

Tina Thranesen.

Svar fra Pia Nielsen

Fra: Kassereren Trans-Danmark [kassereren@trans-danmark.dk]
Til: Tina Thranesen
Sendt: s√ł 04-09-2011 07:02
Emne: SV: Manglende e-mail om generalforsamlingen med vedhæftet dokument.

Kære Tina

Fl√łjen, der stiller mistillidsvotum, taler jo ivrigt sammen.

Det g√łr vi alts√• ogs√• p√• fl√łjen, der st√łtter bestyrelsen,

Der er altså ikke tale om en fejl.

Med venlig hilsen

Pia

Ny skrivelse til Pia Nielsen

Fra: Tina Thranesen [tina@transviden.dk]
Til: Kassereren Trans-Danmark
Sendt: s√ł 04-09-2011 11:25
Emne: SV: Manglende e-mail om generalforsamlingen med vedhæftet dokument.

Kære Pia

Du skrev, at der ikke var tale om en fejl.
Jeg går ud fra, at du dermed mener, at det ikke var en fejl, at jeg ikke har modtaget e-mailen med det vedhæftede dokument med synspunkter omkring det fremsatte mistillidsvotum.

Hvis det er korrekt, så må jeg yderligere gå ud fra, at grunden til, at jeg ikke har modtaget e-mailen med dokumentet er,

  1. at jeg er blandt dem, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, og
  2. at n√¶vnte e-mail med det vedh√¶ftede dokument kun er sendt til de medlemmer, der st√łtter den siddende bestyrelse.

Da e-mailen imidlertid er afsendt af foreningens kasserer ved brug af kassererens “kasserer-e-mailadresse”, som tilh√łrer foreningen, og det b√•de af e-mailen og det vedh√¶ftede dokument fremg√•r, at den er til medlemmerne, kan e-maien ikke betragtes som en “intern fl√łjskrivelse”, hvorfor jeg insisterer p√• at f√• e-mailen og det vedh√¶ftede dokument tilsendt.

Med venlig hilsen. Tina.

Nu må jeg se, hvad Pia svarer.

Note
  1. [Retur] GNOEQA er indsat i stedet for pågældendes navn, hvilket dog er mig bekendt. Tina Thranesen.