Kortlægning af hadforbrydelser i Danmark. (23. oktober 2015)

Vist 175 gange.

Kortlægning af hadforbrydelser i Danmark
Kortlægning af hadforbrydelser i Danmark

Titel Kortlægning af hadforbrydelser i Danmark
En unders√łgelse af befolkningens
oplevede hadforbrydelser
Udfærdiget af Cowi
Udgivet af Udlændinge-, Integrations-
og Boligministeriet
Udgivet 23. oktober 2015
Antal sider 142
Sprog Dansk

Rapporten udm√¶rker sig ved specifikt at inddrage k√łnsidentitet. Hele vejen gennem rapporten er k√łnsidentitet anvendt som et s√¶rskilt motiv for hadforbrydelser, og k√łnsidentitet har et s√¶skilt afsnit i rapporten.

Unders√łgelsen, der danner baggrund for rapporten, (Unders√łgelse s√¶tter fokus p√• hadforbrydelser i Danmark) blev gennemf√łrt i 2014.

Uddrag fra rapportens resumé:
Side I og II:
Form√•let med denne rapport er at gennemf√łre en systematisk kortl√¶gning af omfanget af oplevede og faktiske hadforbrydelser, herunder kendetegn hos ofre og gerningspersoner, motiver, forebyggende tiltag, problemstillinger vedr√łrende anmeldelse, retsforf√łlgelse mv. Kortl√¶gningen skal skabe grundlag for en styrket og mere m√•lrettet indsats for at forebygge og modvirke hadforbrydelser samt hj√¶lpe ofrene.

Baggrunden for kortl√¶gningen er, at der er en begrundet formodning om, at der kan v√¶re store “m√łrketal” for, hvor mange hadforbrydelser, der finder sted i Danmark.

Unders√łgelsen skal komplementere Justitsministeriets mfl. offerunders√łgelser, som er gennemf√łrt siden 2005. De har bl.a. unders√łgt i hvilket omfang √•rsagerne til vold mod ofre, efter ofrets egen opfattelse, skyldtes en hadforbrydelse, der er motiveret af racisme eller seksuel orientering. I √•rene 2008-2010 mente 10 pct. af de ofre, der havde v√¶ret udsat for vold, at de “ja, helt sikkert” eller “ja, m√•ske” havde v√¶ret ofre for en hadforbrydelse. De tilsvarende tal for 2011-2012 var 16 pct. og for 2013 12 pct. Det svarer til ca. 0,1 pct. af befolkningen.

Med dette udgangspunkt har Udl√¶ndinge- og Integrationsministeriet igangsat denne kortl√¶gning, som COWI p√• baggrund af et offentligt udbud blev valgt til at gennemf√łre.

Kortl√¶gningen er gennemf√łrt i 2014, herunder en interviewunders√łgelse gennemf√łrt fra den 28.4-9.6.2014 og en web-survey gennemf√łrt fra den 8.5-25.9.2014.

Rapporten kortl√¶gger hadforbrydelser, der formodes at v√¶re motiveret af fordomme mod identitetskategorier, som gerningspersonen till√¶gger eller knytter til et givent offer. Alle kan s√•ledes i princippet blive udsat for en hadforbrydelse, og alle lovovertr√¶delser kan komme i betragtning, hvis disse er motiveret af fordomme. I denne rapport er f√łlgende ni motiver, som l√¶gger sig op af dansk lovgivning samt international ret og praksis, kortlagt:

Desuden peger international menneskeretlig regulering sammen med afg√łrelser fra den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol (EMD) og den politiske indsats i OSCE p√•, at en liste over motiver til hadforbrydelser b√łr v√¶re sammenfaldende med de diskriminationsgrunde, som er indeholdt i menneskeretskonventionerne.

I kortl√¶gningen er der spurgt ind til f√łlgende ni h√¶ndelser:

  • B√•de vold og trusler
  • Kun vold
  • Kun trusler
  • Tvunget seksuelt samv√¶r
  • H√¶rv√¶rk
  • Chikane
  • R√łveri
  • Tyveri
  • Afpresning.

Uddrag fra rapportens resumé:
Side VI og VII:
Unders√łgelsen viser, at omkring 20 pct. af befolkningen “ikke” eller “slet ikke” vil bryde sig om at have en hjeml√łs eller en transseksuel eller transvestit som kollega.

Godt hver femte (21,1 pct.) vil “ikke” eller “slet ikke” bryde sig om at sidde ved siden af transseksuelle eller transvestitter,

Der er markant færre i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der har modvilje mod at have LGBT-personer som kollegaer, end det er tilfældet på Fyn og i Jylland.

Den h√łjeste indkomstgruppe er dem, der er mindst skeptiske over for at have en person med anden etnisk oprindelse som kollega. I forhold til at have en transseksuel eller en transvestit som kollega ligger lavindkomstgruppens skepsis under resten af befolkningen.

Uddrag fra rapportens pkt. 5.4 K√łnsidentitet:
Hadforbrydelser p√• grund af k√łnsidentitet rammer s√¶rligt transpersoner, herunder transk√łnnede, transseksuelle, transvestitter og andre, der har en k√łnsidentitet eller et k√łnsudtryk, der ikke stemmer overens med det k√łn, de blev tildelt ved f√łdslen.
Kvalitative studier peger p√•, at transpersoner i h√łj grad er udsatte for hadforbrydelser p√• grund af k√łnsidentitet. Udsatheden h√¶nger blandt andet sammen med, at transpersoner kan have et k√łnsudtryk, der synligt afviger fra normen.

* * *
Download rapporten.
Omtale af rapporten den 25. januar 2016 hos Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvorfra rapporten kan downloades.

Kravsspecifikationerne
Udl√¶ndinge- og Integrationsudvalget stillede den 25. marts 2015 spgsm. 496 – Samling: 2014-15 UUI Alm. – til b√łrne, ligestillings, integrations og socialminister, Manu Sareen om kommissoriet (kravsspecifikationerne) for COWI’s kortl√¶gning af hadforbrydelser der svarede den 17. april 2015.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret om kravsspecifikationerne.
Sp√łrgsm√•let og svaret om kravsspecifikationerne i pdf-format hos Folketinget.