Kosmetisk behandling, Bekendtg√łrelse om. BEK nr. 834 af 27. juni 2014.

Vist 335 gange.
Bekendtg√łrelse om kosmetisk behandling – BEK nr. 834 af 27. juni 2014 som √¶ndret ved BEK nr. 1503 af 2. december 2016 henh√łrer under Styrelsen for Patientsikkerhed. Udstedt i medf√łr af bemyndigelse i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Herunder uddrag af bekendtg√łrelsen.

¬ß 1. Ved kosmetisk behandling forst√•s i denne bekendtg√łrelse korrektiv virksomhed, hvor det kosmetiske hensyn udg√łr den afg√łrende indikation, eller behandling, der som hovedform√•l har til hensigt at forandre eller forbedre udseendet.
¬ß 2. Ved et operativt indgreb forst√•s i denne bekendtg√łrelse indgreb, som gennembryder hud eller slimhinder, eller indgreb med indf√łrelse af apparatur i de naturlige legems√•bninger.
Stk. 2. Kosmetisk ortodonti (tandregulering) kan dog foretages på patienter under 18 år.
§ 3. Kosmetisk behandling må ikke foretages på patienter under 18 år.
¬ß 4. F√łlgende behandlinger m√• i kosmetisk √łjemed alene udf√łres af l√¶ger med speciall√¶geanerkendelse i de n√¶vnte specialer og med dokumenterede, relevante kvalifikationer:

 1. Vurdering af patienten forud for h√•rtransplantation og udf√łrelse heraf, jf. dog ¬ß 6, nr. 1: Dermato-venerologi (hud og k√łnssygdomme) eller plastikkirurgi.
 2. Hudplastik og ekspanderindlæggelse på skalpen med henblik på korrektion af skaldethed, jf. dog § 6, nr. 2: Plastikkirurgi.
 3. Operativt l√łft af pande: Plastikkirurgi.
 4. Operativt l√łft af √łjenbryn: Oftalmologi (√łjensygdomme) eller plastikkirurgi.
 5. Operative indgreb p√• √łrer og n√¶se: Oto-rhino-laryngologi (√łre-, n√¶se- og halssygdomme) eller plastikkirurgi.
 6. Operative ansigts- og halsl√łft, herunder tr√•dl√łft: Plastikkirurgi.
 7. Operative indgreb i √łjenregionen: Oftalmologi eller plastikkirurgi.
 8. Operativ indsættelse af implantater i ansigtet: Plastikkirurgi.
 9. Operative indgreb på bryster og fjernelse af gynækomasti (brystdannelse hos mænd): Plastikkirurgi.

[Udeladt: De resterende af i alt 25 punkter udeladt her.]

§ 5. Læger med ret til selvstændigt virke og med dokumenterede, relevante kvalifikationer kan efter en konkret vurdering af kvalifikationerne få tilladelse af Styrelsen for Patientsikkerhed til at foretage de i § 4 nævnte kosmetiske behandlinger.
[Udeladt: §§ 6 og 7 udeladt her.]
¬ß 8. Ved st√łrre og komplicerede kosmetiske behandlinger, herunder brystl√łft, brystforst√łrrende og -reducerende indgreb, mavel√łft, fedtsugning samt inds√¶ttelse af implantater i ballerne, skal patienten efterf√łlgende indl√¶gges til observation p√• behandlingsstedet, jf. ¬ß 9.
Stk. 2. Ved peeling med fenol skal patienten efterf√łlgende indl√¶gges til observation p√• behandlingsstedet, jf. ¬ß 9.
§ 9. Ved kosmetisk behandling, der kræver indlæggelse, jf. § 8, skal behandlingsstedet være indrettet på en sådan måde med hensyn til overvågnings- og monitoreringsudstyr, at det er muligt på forsvarlig vis at have patienter indlagt.
[Udeladt: Fra § 9, stk. 2 til og med § 26 udeladt her.]
¬ß 27. En patient skal have fyldestg√łrende information om den kosmetiske behandling, som den p√•g√¶ldende √łnsker at f√• foretaget.
Stk. 2. Informationen skal gives af den for den kosmetiske behandling ansvarlige autoriserede sundhedsperson.
Stk. 3. Informationen skal gives både skriftligt og mundtligt. Den mundtlige information skal gives efter den skriftlige information og skal tage udgangspunkt i den skriftlige information og tage hensyn til den enkelte patients behov.
Stk. 4. Informationen skal indeholde en forståelig fremstilling af den kosmetiske behandling uden brug af tekniske, faglige eller værdiladede vendinger. Informationen skal være neutral og ikke usagligt fremhæve eller favorisere en behandlingsmetode frem for en anden.
Stk. 5. Informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v.
§ 28. Kosmetisk behandling må ikke foretages på patienter, der har frabedt sig information om behandlingen.
¬ß 29. Den skriftlige information skal indeholde en fyldestg√łrende fremstilling af den p√•t√¶nkte kosmetiske behandling. Informationen skal v√¶re mere omfattende forud for st√łrre behandlinger, og n√•r behandlingen medf√łrer risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger.
Stk. 2. Informationen skal indeholde oplysninger om

 1. det realistiske, forventede resultat af den kosmetiske behandling,
 2. typen og hyppigheden af komplikationer og bivirkninger i tilknytning til den kosmetiske behandling og behandlingsmulighederne heraf, samt om
 3. eventuelle senf√łlger og langtidskomplikationer og/eller bivirkninger af den kosmetiske behandling.

Stk. 3. Sk√łnnes patienten i √łvrigt at v√¶re uvidende om forhold, der har betydning for patientens stillingtagen, skal den ansvarlige autoriserede sundhedsperson s√¶rligt oplyse herom.
¬ß 30. Patienter, der f√•r indsat implantater, skal i forbindelse med behandlingen have udleveret skriftlig information om implantatets placering i kroppen, implantatets navn, herunder model, st√łrrelsen af implantatet og fabrikantens navn. Efter behandlingen skal patienten have udleveret serienummer eller lot efterfulgt af batchkode.
[Udeladt: §§ 31 og 31 udeladt her.]
¬ß 33. Den skriftlige information skal angive, at samtykke f√łrst kan afgives efter udl√łbet af bet√¶nkningstid, jf. ¬ß 34, og at patienten har ret til at medbringe en bisidder ved modtagelsen af den mundtlige information.
¬ß 34. Ved st√łrre kosmetiske behandlinger, herunder operative indgreb i bryster, operative l√łft af mave, fedtsugning, skal patienten have en uges bet√¶nkningstid fra den mundtlige information er modtaget, til samtykke indhentes.
Stk. 2. Ved mindre kosmetiske behandlinger, herunder mindre hårtransplantationer, behandling med botulinumtoxin og peeling af huden, skal patienten have to dages betænkningstid fra den mundtlige information er modtaget til samtykke indhentes.
Stk. 3. Ved peeling af huden med produkter med en pH-værdi på 3 eller derunder og ved fjernelse af hår og kar, samt non-ablative (milde) rynkebehandlinger med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed, kan patienten samtykke til behandling med det samme, når den mundtlige information er givet.
§ 35. En kosmetisk behandling må ikke indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke.
Stk. 2. Ved informeret samtykke forst√•s i denne bekendtg√łrelse et samtykke, der er givet p√• grundlag af skriftlig og mundtlig information, jf. ¬ß¬ß 29 – 32.
Stk. 3. Samtykket skal v√¶re konkret og skal gives snarest efter udl√łbet af bet√¶nkningstiden, jf. ¬ß 34. Samtykket skal v√¶re givet til foretagelse af en kosmetisk behandling i n√¶rmeste fremtid (v√¶re aktuelt).
Stk. 4.Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk. 1.
§ 36. Det skal af patientjournalen fremgå, hvilken skriftlig og mundtlig information patienten har modtaget, og hvad patienten på denne baggrund har tilkendegivet.
§ 37. Forud for enhver kosmetisk behandling skal der altid tages et billede af patienten med fokus på det område, der skal behandles. Billedet skal indgå i patientjournalen og opbevares efter de gældende regler for opbevaring af patientjournaler.
Stk. 2. S√•fremt patienten m√łder til en efterf√łlgende kontrol, skal der p√• et passende tidspunkt efter den kosmetiske behandling tages et billede af patienten med samme fokus og st√łrrelsesforhold som det i stk. 1 n√¶vnte billede. Billedet skal indg√• i patientjournalen og opbevares efter de g√¶ldende regler for opbevaring af patientjournaler.
¬ß 38. Med b√łde straffes den, der overtr√¶der ¬ß 3, ¬ß 4, ¬ß 6, ¬ß 7, ¬ß 9, stk. 2, ¬ß 10, stk. 2 og 3, ¬ß 11, ¬ß 14 og ¬ß 26, stk. 3 og 4.
¬ß 39. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 3. juli 2014.
Stk. 2. Samtidig oph√¶ves bekendtg√łrelse 1464 af 28. december 2012 om kosmetisk behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 2. december 2016
Else Smith

* * *
Bekendtg√łrelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling i sin helhed p√• Retsinformation.
Der er endvidere udstedt: Vejledning om kosmetisk behandling.

* * *
Historik
Tidligere bekendtg√łrelser:
Bekendtg√łrelse nr. 1245 B af 24. oktober 2007 om kosmetisk behandling p√• Retsinformation.

Sundhedsstyrelsen skrev den 23. januar 2013 f√łlgende om bekendtg√łrelsen.
Vejledningen skærper kravene til speciallægers uddannelse og til informationen til patienterne.

Speciall√¶ger skal fremover kunne dokumentere, at de har de relevante kvalifikationer til at udf√łre kosmetiske indgreb, for at blive registreret af Sundhedsstyrelsen til at kunne udf√łre dem. Det er dermed ikke l√¶ngere nok, at speciall√¶ger har en speciall√¶geanerkendelse inden for det relevante omr√•de. De skal ogs√• have dokumenterede, relevante kvalifikationer, herunder uddannelse og erfaring i den behandling, de vil registreres til at udf√łre.

Herudover indf√łres der med bekendtg√łrelsen en sk√¶rpet pligt for l√¶gerne til at udlevere skriftlig information forud for inds√¶ttelse af implantater. Det g√¶lder for eksempel til patienter, som skal have en brystforst√łrrende operation. Forud for operationen skal patienterne skriftligt have oplysninger om implantatets navn, model, fabrikantens navn med videre. Efter operationen skal patienterne have oplysning om serienummer eller lot efterfulgt af batchkode, der pr√¶cist kan identificere det indsatte implantat. Form√•let med √¶ndringerne er at give patienterne et bedre grundlag for at beslutte sig for et tilbudt implantat. Hvis der efterf√łlgende opst√•r problemer med et implantatm√¶rke, vil patienten ogs√• selv kunne konstatere, om de vedr√łrer det implantat, hun har f√•et indopereret – og kunne handle derefter.