Kriminalitet med mulig ekstremistisk baggrund registreres af Politiets Efterretningstjenenste.

Vist 113 gange.
Siden 1992 har Politiets Efterretningstjeneste modtaget indberetninger fra politikredsene om kriminelle forhold, der kan have racistisk baggrund.
Fra √•rsskiftet 2008/2009 blev ordningen udvidet til ogs√• at omfatte kriminalitet, der “udspringer af andre ekstremistiske holdninger end racisme”.
Samtidig besluttede Politiets Efterretningstjeneste fremover selv at indhente de relevante oplysninger direkte fra politiets registre.

Om et forhold muligt har ekstremistisk baggrund beror p√• en konkret vurdering af de foreliggende oplysninger, herunder oplysninger om gerningsmanden, omst√¶ndighederne i forbindelse med det kriminelle forhold, forurettedes opfattelse af forholdets karakter samt oplysninger om gerningsstedet og forurettede eller genstanden for det kriminelle forhold. Der vil i den forbindelse skulle l√¶gges v√¶gt p√•, om det kriminelle forhold m√• anses for motiveret af ekstremistiske opfattelser af politiske sp√łrgsm√•l eller af sp√łrgsm√•l vedr√łrende race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering.

P√• baggrund af oplysningerne vil Politiets Efterretningstjenenste – PET – udarbejde en √•rlig redeg√łrelse for udviklingen p√• omr√•det.

* * *
Skrivelsen findes ikke mere på Politiets Efterretningstjenenstes hjemmeside.
Rapporterne betegnes RACI-rapporter.
PET’s sidste rapport var for 2013. I 2014 udgav PET ikke nogen rapport. Derefter overgik udgivelsen til det √•bne politi hos Rigspolitichefen.

* * *
RACI-rapporterne – 2008-2013.
Rigspolitiets hadforbrydelsesrpporterrapporter fra 2015 (udgivet i 206) og fremover.