Udfordringer & barrierer blandt LGBTI+ personer i idrætsforeninger. 17. decembar 2020.

Vist 44 gange.

Udfordringer & barrierer blandt LGBTI+ personer i idrætsforeninger
Udfordringer & barrierer blandt LGBTI+ personer i idrætsforeninger

Titel Udfordringer & barrierer blandt
LGBTI+ personer i idrætsforeninger
Udarbejdet af Analyse & Tal F.M.B.A
Sprog Dansk
Udgivet af Kulturministeriet
Udgivet 17. december 2020
Antal sider 66

Hver femte LGBTI+ person f√łler sig ikke inkluderet i det social f√¶llesskab. Det er prim√¶rt personer under 30 √•r samt de, der bor uden for hovedstadsomr√•det, der ikke f√łler sig inkluderet.

Eliteidr√¶tsmilj√łer og fangrupper opfattes som mest ekskluderende, mens private centre og idr√¶tsforeninger opfattes som mere inkluderende. Omkl√¶dningen bidrager til oplevelsen af eksklusion, og mere end halvdelen angiver, at de oplever omkl√¶dningssituationer som ubehagelige.

Omgangstonen i sportsmilj√łer er pr√¶get af homofobisk sprogbrug. S√•ledes har omkring to tredjedele af respondenterne, der dyrker sport i en idr√¶tsforening, oplevet neds√¶ttende sprogbrug om LGBTI+ personer.

De negative oplevelser har for mange LGBTI+ personer i unders√łgelsen v√¶ret medvirkende til, at de p√• et tidspunkt er stoppet til en sport. De negative oplevelser er mest udbredt hos transpersoner og/eller non-bin√¶re personer.

Interviewpersonerne i unders√łgelsen peger p√•, at der mangler viden om LGBTI+ personer ‚Äď s√¶rligt om interk√łnnede og transpersoner Der peges p√•, at st√łrre viden og en aktiv og synlig LGBTI+ politik samt en bedre uddannelse af tr√¶nere og personale i LGBTI+ forhold ville √łge trivslen og motivation for at deltage i idr√¶tsf√¶llesskaber.

P√• baggrund af unders√łgelsen er der udarbejdet i alt 10 anbefalinger til m√•l og indsatser, der kan arbejdes videre med i idr√¶tsforbundene og ‚Äďforeningerne for at styrke trivslen blandt LGBTI+ personer i idr√¶tsforeningerne.

* * *
Ti ideer & tiltag til en styrket inklusion af LGBTI+ personer i idrætsforeninger

1. Kontinuerligt politisk fokus på LGBTI+ personer i dansk idrætsliv
√ėget trivsel blandt LGBTI+ personer i idr√¶tslivet kan ikke l√łses ved √©t enkelt politisk tiltag. Derfor anbefales det, at regeringen og kommende regeringer f√•r emnet som en fast politisk dagsorden. Dette kan indeb√¶re kontinuerlig dialog med Idr√¶ttens Regnbuekoalition, der repr√¶senterer idr√¶ttens organisationer og LGBTI+ organisationer, samt realisering af de her listede id√©er og anbefalinger. I den forbindelse er det positivt, at der allerede er taget politisk initiativ gennem regeringens nuv√¶rende handleplan. Dette har skabt politisk momentum, som vi anbefaler g√łres til kontinuerlig indsats, hvor der l√łbende f√łlges op med reviderede LGBTI+ handleplaner for idr√¶tsliv og -foreninger, samt opf√łlgende unders√łgelser af udviklingen p√• omr√•det.

N√¶rv√¶rende unders√łgelse peger desuden p√•, at transk√łnnede, non-bin√¶re og interk√łnnede personer st√•r overfor en r√¶kke s√¶rlige udfordringer i forbindelse med deltagelse i idr√¶tslivet. Samtidig er disse gruppers oplevelser og erfaringer kun i lav grad blevet afd√¶kket i danske unders√łgelser, mens de har tendens til at blive overset i indsatser m√•lrettet LGBTI+ personer.

Det anbefales derfor, at fremtidige unders√łgelser og tiltag ogs√• har fokus p√• disse grupper.

2. Stillingtagen til k√łnsopdeling i sport
Rapporten viser, at personer, der ikke identificerer sig med det k√łn, de er blevet tildelt ved f√łdslen, kan opleve k√łnsopdelte sportshold, idr√¶tsevents og -konkurrencer som ekskluderende. K√łnsopdeling i en tidlig alder er ikke n√łdvendigvis begrundet i forskelle mellem k√łnnene, men er snarere et udtryk for, at man traditionelt i sporten har opdelt s√•dan. En utilsigtet konsekvens heraf er, at der er b√łrn, der oplever et un√łdigt fokus p√• k√łn. Det anbefales derfor, at idr√¶tsforbund og -organisationer, s√¶rligt i de yngre aldersgrupper, vurderer om k√łnsopdeling af hold, events og konkurrencer er n√łdvendige.

Derudover om der kan laves flere sidel√łbende motionstilbud, der ikke er defineret ved deltagernes k√łn, men i stedet ved eksempelvis nybegynder/√łvet-niveau, √łnsker til tr√¶ningsintensitet, alder eller v√¶gt/h√łjde som det er i kampsport.

3. Tydelige retningslinjer for transpersoner, non-bin√¶re og interk√łnnede personer
Det er i mange idr√¶tsklubber, -events og -konkurrencer ikke tydeligt, hvordan transpersoner, non-bin√¶re og interk√łnnede personer kan deltage. Det har den konsekvens, at nogle LGBTI+ personer helt undg√•r sport og idr√¶tsforeninger. I andre tilf√¶lde betyder det, at den enkelte tr√¶ner, klubleder eller konkurrenceansvarlige st√•r med ansvaret for at beslutte, hvorvidt en person m√• deltage p√• det hold, vedkommende √łnsker. Det anbefales derfor, at der neds√¶ttes en arbejdsgruppe af relevante akt√łrer, der unders√łger muligheden for at udvikle retningslinjer for disse gruppers deltagelse i sport og konkurrencer ‚Äď enten generelt eller inden for hver sportsgren.

4. Fleksible omklædningsmuligheder
Rapporten viser, at omkl√¶dning udg√łr en betydelig udfordring p√• tv√¶rs af LGBTI+ grupper og navnlig blandt transpersoner og interk√łnnede. Her f√łlger mulige tiltag, der kan skabe mere fleksible omkl√¶dningsmuligheder.

Et tiltag kunne v√¶re at skabe et ‚ÄĚfleksibelt omkl√¶dningsrum‚ÄĚ, eventuelt i et allerede eksisterende lokale, der kan fungere som et alternativ til herre- og dameomkl√¶dning. Dette vil v√¶re til gavn for alle de personer, der ikke f√łler sig tilpas ved den traditionelle, bin√¶re k√łnsopdeling af omkl√¶dningsrum.

Der kan ligeledes laves fleksible l√łsninger i de eksisterende k√łnsopdelte omkl√¶dningsrum, ved at skabe muligheder for at bade eller kl√¶de om bag forh√¶ng. P√• den m√•de bliver personer, der af forskellige grunde ikke √łnsker at kl√¶de om eller bade foran andre, ikke ekskluderet fra det sociale samv√¶r i omkl√¶dningsrummet. Fleksible og private omkl√¶dningsmuligheder vil dermed v√¶re til gavn for alle dem, som ikke trives i opdelte og √•bne omkl√¶dningsfaciliteter.

Desuden kan det v√¶re en god ide at undlade at k√łnsopdele de toiletter, der ikke ligger direkte i forl√¶ngelse af omkl√¶dningsrum. I stedet foresl√•s, at disse g√łres til unisex-toiletter. Dette vil blot indeb√¶re at skifte herre- og dametoiletskilte ud med unisex-toiletskilte.

P√• l√¶ngere sigt anbefales det, at der ved fremtidig renovering og nybygning af idr√¶tsfaciliteter medt√¶nkes mere fleksible omkl√¶dningsmuligheder fremfor blot de traditionelle, todelte omkl√¶dningsrum. Det kan ligeledes v√¶re et politisk m√•l at indf√łre byggeregler, der eksempelvis udstikker retningslinjer for, at nye idr√¶tsbyggerier skal have minimum √©t fleksibelt omkl√¶dningsrum eller unisex-toiletter.

5. Tydelig oplysning om adgang til omklædningsfaciliteter
Usikkerhed omkring adgang til omkl√¶dningsfaciliteter medf√łrer, at nogle LGBTI+ personer afholder sig fra at melde sig ind i idr√¶tsforeninger. Det anbefales derfor som minimum, at det tydeligt fremg√•r p√• idr√¶tsforeninger og -faciliteters hjemmesider, hvilke omkl√¶dningsmuligheder, der er det p√•g√¶ldende sted, s√• nye ud√łvere uanset baggrund og behov kan overveje, hvor vedkommende vil kl√¶de om. Det vil gavne mange, der skal bes√łge den p√•g√¶ldende facilitet f√łrste gang. Et yderligere skridt der kan tages er, at idr√¶tsforeninger og -faciliteter direkte formidler, hvor non-bin√¶re, transpersoner og interk√łnnede kan kl√¶de om, og hvor personer kan henvende sig, hvis de er i tvivl.

6. Fyrt√•rnsforeninger, der kan fungere som gode eksempler p√• inkluderende idr√¶tsmilj√łer
Det anbefales, at idr√¶tsforeninger mobiliseres til at v√¶re ‚ÄĚfyrt√•rne‚ÄĚ for inkluderende sportsmilj√łer mht. inklusion af LGBTI+ personer. Sammen med de idr√¶tsforeninger, der vil og kan, kan idr√¶ttens organisationer og Regnbuekoalitionen udvikle p√• omr√•det, inspirere med nye tiltag og lign. Samtidigt kan fyrt√•rsforeningerne udg√łre et rum for at udvikle politikker, metoder og erfaringer med inkluderende sportsmilj√łer, som kan udbredes til andre foreninger. Der findes allerede mindst √©t eksempel p√• en sportsklub, som har haft succes med en m√•lrettet LGBTI+ indsats ‚Äď nemlig HIK i Hellerup ‚Äď som fungerer som fyrt√•rn for andre klubber.

7. Kampagne med fokus p√• inkluderende sprog og kultur i idr√¶tsmilj√łer
Rapporten peger p√•, at ekskluderende adf√¶rd og diskrimination af LGBTI+ personer blandt andet skyldes manglende viden om og repr√¶sentation af disse grupper. Derfor kunne et tiltag v√¶re en positiv orienteret oplysningskampagne som s√¶tter fokus p√• inkluderende sprog og kultur inden for idr√¶t. Den kan eksempelvis inkludere konkrete og relaterbare personlige fort√¶llinger fra idr√¶tsud√łvere fra breddeidr√¶tten, elitesportsud√łvere, tr√¶nere, anf√łrere mv. Det kan ligeledes v√¶re en fordel at LGBTI+ personer, der er kendt i sportsverdenen, indg√•r som rollemodeller eller talspersoner i kampagnen, og s√•ledes bidrager til positiv repr√¶sentation og synlighed af LGBTI+ personer i sport.

8. Fokus p√• hvordan inklusion ogs√• sikres i online idr√¶tsmilj√łer
Det diskriminerende sprog, der optr√¶der i nogle online sportsmilj√łer, har negativ betydning for LGBTI+ personers lyst til deltagelse i idr√¶t. Online diskrimination er ikke afgr√¶nset til idr√¶tsforeningers Facebooksider, men finder s√¶rligt sted p√• nyhedsmedier og fansider p√• Facebook. Det anbefales, at der fra politisk side s√¶ttes fokus p√• og arbejdes videre med, hvordan diskrimination online kan nedbringes, eksempelvis igennem samarbejde mellem Ligestillings- og Kulturministeriet, idr√¶ttens organisationer samt landsd√¶kkende medier, der allerede har gjort sig erfaringer med moderering og dets virkning. Det er vigtigt, at arbejdet med inklusion og plads til mangfoldighed b√•de sker fysisk og digitalt.

9. Online ressourceplatform for foreninger
Et digitalt tiltag, der kan hj√¶lpe idr√¶tsforeninger kunne v√¶re udvikling af en online ressourceplatform, der tilbyder viden, inspiration og sparring til arbejdet med inklusion af LGBTI+ personer (og evt. andre grupper). Platformen kan indeholde adgang til eksisterende viden og materialer omkring LGBTI+ emner, samt kontakt til eksperter inden for omr√•det. Platformen giver idr√¶tsforeninger mulighed for at udveksle id√©er og erfaringer, eksempelvis i forbindelse med indretning af fleksible omkl√¶dningsrum. Platformen b√łr v√¶re lettilg√¶ngelig for foreningerne, og kan med fordel styres centralt hos en af idr√¶ttens organisationer, eventuelt med Idr√¶ttens Regnbuekoalition som afsender.

10. Oplysning og dialog omkring LGBTI+ emner
Rapporten viser, at LGBTI+ personer oplever ekskluderende fordomme omkring k√łn, krop og seksualitet i forbindelse med sport. Herunder f√łlger derfor mulige tiltag, der kan skabe st√łrre viden om LGBTI+ forhold i forbindelse med sport.

Vi anbefaler, at undervisningsmateriale omkring LGBTI+ forhold udvikles og implementeres i allerede eksisterende uddannelse af tr√¶nere, dommere, frivillige samt andre ansatte i idr√¶tsforeninger. Vores unders√łgelse viser desuden, at negative erfaringer med sport i folkeskolealderen kan f√łre til, at LGBTI+ personer frav√¶lger idr√¶t senere hen. Derfor anbefales det, at undervisningsmaterialet ogs√• g√łres tilg√¶ngeligt for idr√¶tsl√¶rere p√• uddannelsesinstitutioner for b√łrn og unge.

Undervisningsmaterialet b√łr indeholde konkret inspiration til hvordan der kan startes en tryg dialog omkring krop, seksualitet, gr√¶nser, mangfoldighed og inklusion generelt. Herunder er det vigtigt, at sportsud√łvere eller elever er med til at definere retningslinjer for sprog, sammenhold og omkl√¶dningskultur.

Undervisningsmaterialet kan med fordel g√łres let tilg√¶ngelig gennem ovenn√¶vnte online ressourceplatform.

* * *
Omtale af af rapporten hos rapporten hos Kulturministeriet.
Rapporten "Udfordringer & barrierer blandt lgbti+ personer i idrætsforeninger" hos Kulturministeriet.
Kulturministeriet om: Ti ideer & tiltag til en styrket inklusion af LGBTI+ personer i idrætsforeninger.
Omtale af rapporten “Ti ideer & tiltag til en styrket inklusion af LGBTI+ personer i idr√¶tsforeninger” hos DBU.
Omtale af rapporten “Ti ideer & tiltag til en styrket inklusion af LGBTI+ personer i idr√¶tsforeninger” hos Institut for Menneskerettigheder.