H√łringsnotat fra b√łrne- og undervisningsministeren den 30. marts 2023 til Lov om √¶ndring af lov om de gymnasiale uddannelser.

H√łringsnotat fra b√łrne- og undervisningsministeren den 30. marts 2023 til Lov om √¶ndring af lov om de gymnasiale uddannelser.

Vist 12 gange.
H√łringsnotat om Forslag til lov om √¶ndring af lov om de gymnasiale uddannelser fra b√łrne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

* * *
Af h√łringsnotatet fremg√•r afslutningsvis:
LGBT komiteen og Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn foresl√•r, at emnet ¬Ľk√łnsidentitet¬ę indg√•r som en obligatorisk del af undervisningen p√• lige fod med seksualundervisning. Institut for Menneskerettigheder finder, at omr√•det for seksualundervisningen er afgr√¶nset for sn√¶vert og anbefaler en mere pr√¶cis og bredere beskrivelse af seksualundervisningens omr√•de og indhold, der bl.a. sikrer, at LGBT+-personers erfaringer og perspektiver bliver inkluderet i undervisningen. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) og Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO) anbefaler, at ¬Ľk√łnsidentitet¬ę bliver skrevet frem i fremtidig kommunikation, s√•fremt ¬Ľk√łnsidentitet¬ę indg√•r i ministeriets forst√•else af ¬Ľseksualitet¬ę.

B√łrne- og Undervisningsministeriets bem√¶rkninger:
Der anf√łrtes slutningsvis.
Seksualundervisningen skal tilrettel√¶gges, s√•dan at eleverne opn√•r viden om og indsigt i seksual-omr√•det og f√•r mulighed for at reflektere herover. I den forbindelse er der i bem√¶rkningerne tillovforslaget anf√łrt, at eleverne vil skulle stifte bekendtskab med emner som f.eks. samtykke,gr√¶nser, pr√¶vention samt seksuelt overf√łrte sygdomme, som er de emner, der er n√¶vnt i den po-litiske aftale. Der er ikke tale om en udt√łmmende opregning af emner, og den enkelte institutionvil s√•ledes have frihed til at tilrettel√¶gge indsatsen, s√•dan at den passer til de lokale forhold. Mini-steriet har ikke fundet anledning til at anf√łre flere eksempler i lovforslagets bem√¶rkninger. Lovforslaget er ikke begr√¶nset til at omhandle heteroseksualitet. Som en naturlig forl√¶ngelse af emnet ¬Ľseksuelt overf√łrte sygdomme¬ę et det pr√¶ciseret i lovforslagets bem√¶rkninger, at det ogs√• omfatter forebyggelse heraf. Emnet ¬Ľk√łnsidentitet¬ę er ikke en del af aftalen om obligatorisk seksualundervisning p√• de gymnasiale uddannelser og indg√•r derfor ikke i lovforslaget.

* * *
Folketingets journal med h√łringsnotatet.