L 105. 14. marts 2012. Lovforslag om pr√¶sters ret til at undlade at vie to personer af samme k√łn m.v. Vedtaget.

Vist 634 gange.
Den 14. marts 2012 frensatte ministeren for ligestilling og kirke, Manu Sareen (RV) lovforslag L 105 – Samling: 2011-12 – om √¶ndring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sogneb√•ndsl√łsning. (Pr√¶sters ret til at undlade at vie to personer af samme k√łn m.v.).

Resumé
√Ündringerne i √¶gteskabsloven indeb√¶rer, at to personer af samme k√łn f√•r mulighed for at indg√• √¶gteskab og dermed blive viet af en pr√¶st i folkekirken.
Form√•let med loven er derfor at sikre, at pr√¶ster i folkekirken, som af samvittighedsgrunde ikke vil medvirke ved vielse af to personer af samme k√łn, f√•r frihed til at sige nej. Med denne lov indf√łres der en bestemmelse om, at pr√¶ster i folkekirken f√•r ret til at undlade at vie to personer af samme k√łn samt ret til at undlade at meddele kirkelig velsignelse af et borgerligt indg√•et √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn.
Loven træder i kraft den 15. juni 2012.

Der blev b√•de til udkastet og til selve lovforslaget afgivet adskillige h√łringssvar. LGBT Danmark afgav h√łringssvar til udkastet til lovforslaget. Det fremsatte lovforslag er i sin ordlyd identisk med udkastet.

Efter 1. behandlingen den 20. marts 2013 blev lovforslaget henvist til Kirkeudvalget, der afgav bet√¶nkning den 28. maj 2012 og tilf√łjelse til bet√¶nkningen den 1. juni 2012.
Efter 2. behandlingen den 6. juni 2012 blev lovforslaget påny henvist til Kirkeudvalget, der afgav tillægsbetænkning samme dag.
Ved 3. behandlingen den 7. juni 2012 blev lovforslaget vedtaget med 105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF,) 0 stemmer imod forslaget og 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.

Lovforslaget

Forslag
til Lov om ændring af
lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sogneb√•ndsl√łsning

(Pr√¶sters ret til at undlade at vie to personer af samme k√łn m.v.)

§ 1I lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sogneb√•ndsl√łsning, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 572 af 17. juni 2009, foretages f√łlgende √¶ndring:
1. Efter § 7 indsættes:
¬ß 7 a. En pr√¶st kan undlade at vie to personer af samme k√łn.
Stk. 2. En pr√¶st kan undlade at meddele kirkelig velsignelse af et √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn.”

§ 2

Loven træder i kraft den 15. juni 2012.

§ 3

Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland.

Uddrag af bemærkninger til lovforslaget
De foresl√•ede √¶ndringer i √¶gteskabsloven indeb√¶rer, at to personer af samme k√łn f√•r mulighed for at indg√• √¶gteskab. √Ügteskabet kan indg√•s borgerligt eller kirkeligt.
Med henblik p√• at sikre at pr√¶ster i folkekirken, som af samvittighedsgrunde ikke vil medvirke ved vielse af to personer af samme k√łn, f√•r frihed til at sige nej hertil, indf√łres der med dette lovforslag en bestemmelse om, at pr√¶ster i folkekirken f√•r ret til at undlade at vie to personer af samme k√łn samt ret til at undlade at meddele kirkelig velsignelse af et borgerligt indg√•et √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn.

– – –
Ministeriet for Ligestilling og Kirkes vurdering, at en lovgivning, der giver mulighed for indg√•else af √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn ved en pr√¶st i folkekirken, ikke er i strid med folkekirkens bekendelsesgrundlag.

– – –
Da der som n√¶vnt er forskellige opfattelser af dette sp√łrgsm√•l blandt folkekirkens pr√¶ster, f√•r folkekirkens pr√¶ster i overensstemmelse med den frihedstradition, der allerede eksisterer i folkekirken, if√łlge lovforslagets ¬ß 1, nr. 1, en ret til at undlade at vie to personer af samme k√łn. Hermed gives der plads til disse opfattelser.
Tilsvarende foresl√•s det, at en pr√¶st, der ikke √łnsker at medvirke til en kirkelig velsignelse af et borgerligt indg√•et √¶gteskab mellem et par af samme k√łn, f√•r ret til at undlade at medvirke hertil.
Lovforslaget medf√łrer ingen √¶ndringer i den ret, som medlemmer af folkekirken har til at f√• stillet kirken i bop√¶lssognet til r√•dighed til en kirkelig handling ved en pr√¶st i folkekirken, som ikke er ansat ved den p√•g√¶ldende kirke, jf. bestemmelserne herom i lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. Denne ret indeb√¶rer, at et menighedsr√•d ikke kan mods√¶tte sig, at der fx foretages vielse af to personer af samme k√łn i kirken. Tilsvarende kan den lokale pr√¶st heller ikke mods√¶tte sig det, uanset at pr√¶sten ikke selv vil foretage handlingen.

– – –
Ministeren for ligestilling og kirke har dr√łftet sp√łrgsm√•let om supplerende ritualer med biskopperne. Hovedparten af biskopperne har tilkendegivet, at de vil indg√• i arbejdet med at udarbejde ritualerne.
Samtidig med lovforslagets fremsættelse har ministeren for ligestilling og kirke derfor anmodet biskopperne om at udarbejde disse ritualer.
Ministeren for ligestilling og kirke vil på baggrund af dette arbejde udvirke, at ritualerne autoriseres ved kongelig resolution.

– – –
Social- og integrationsministeren har samtidig med frems√¶ttelsen af dette lovforslag fremsat forslag til √¶ndring af √¶gteskabsloven – lovforslag L 106, som bl.a. betyder, at to personer af samme k√łn f√•r mulighed for at blive viet ved en pr√¶st i folkekirken.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende lovforslaget.
Lovforslaget i Folketingstidende A i pdf-format.