L 106. 14. marts 2012. Lovforslag om √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn. Vedtaget.

Vist 692 gange.
Den 14. marts 2012 frensatte social- og integrationsminister, Karen H√¶kkerup (S) lovforslag L 106 – Samling: 2011-12 – om √¶ndring af lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning, lov om √¶gteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om oph√¶velse af lov om registreret partnerskab.(√Ügteskab mellem to personer af samme k√łn).

Resumé
Det overordnede form√•l med loven er at give personer af samme k√łn mulighed for at indg√• √¶gteskab ved en kirkelig handling i stedet for som i dag alene at kunne indg√• registreret partnerskab ved en borgerlig handling.
Det fastsl√•s derfor, at √¶gteskabsloven finder anvendelse p√• √¶gteskab b√•de mellem to personer af forskelligt k√łn og mellem to personer af samme k√łn.
Samtidig ophæves partnerskabsloven, og det bliver muligt at omdanne et registreret partnerskab til et ægteskab.
Endelig f√•r et √¶gteskab indg√•et mellem to personer af samme k√łn indtil videre de samme retsvirkninger som et registreret partnerskab.

Loven skal ses i sammenh√¶ng med loven om pr√¶sters ret til at undlade at vie to personer af samme k√łn, fremsat af ministeren for ligestilling og kirke.
Loven træder i kraft den 15. juni 2012.

Udkast til lovforslaget blev fremsat den 18. januar 2012.
Der blev b√•de til udkastet og til selve lovforslaget afgivet adskillige h√łringssvar. LGBT Danmark afgav h√łringssvar til udkastet til lovforslaget.
I det fremsatte lovforslag er der en del √¶ndringer i forhold til udkastet, men det overordnede – √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn – er u√¶ndret.

Lovforslaget blev efter 1. behandlingen den 20. marts 2012 henvist til Socialudvalget, der afgav bet√¶nkning den 29. maj 2012 og en tilf√łjelse til bet√¶nkningen den 31. maj 2012.
Efter 2. behandlingen den 6. juni 2012 blev lovforslaget påny henvist til Socialudvalget, der afgav en tillægsbetænkning samme dag.
Ved 3. behandlingen den 7. juni 2012 blev lovforslaget vedtaget med 85 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF), 24 stemmer imod forslaget (Anne-Mette Winther Christiansen (V), Peter Juel Jensen (V), Lars Christian Lilleholt (V), Ulla T√łrn√¶s (V), Troels Lund Poulsen (V), Birthe R√łnn Hornbech (V), Hans Andersen (V), Jane Heitmann (V), Anni Matthiesen (V), DF, Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF)) og 2 stemmer hverken for eller imod forslaget (Louise Schack Elholm (V), Torsten Schack Pedersen (V)).

Lovforslaget

Forslag
til
Lov om √¶ndring af lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning,
lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven
og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

(√Ügteskab mellem to personer af samme k√łn)

§ 1

I lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 38 af 15. januar 2007, som √¶ndret bl.a. ved ¬ß 3 i lov nr. 349 af 6. maj 2009, ¬ß 5 i lov nr. 221 af 21. marts 2011 og senest ved ¬ß 2 i lov nr. 601 af 14. juni 2011, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. Overskriften til kapitel 1 affattes således:
¬ĽLovens anvendelsesomr√•de og √¶gteskabsbetingelser¬ę

2. § 1 ophæves, og i stedet indsættes:
¬Ľ¬ß 1. Loven finder anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af forskelligt k√łn og mellem to personer af samme k√łn.
¬ß 1 a. Den, som er under 18 √•r, m√• ikke indg√• √¶gteskab uden tilladelse fra den myndighed, som efter ¬ß 13 skal pr√łve √¶gteskabsbetingelserne. Den myndighed, som efter ¬ß 13 skal pr√łve √¶gteskabsbetingelserne, kan ved meddelelse af tilladelse til indg√•else af √¶gteskab til en ung under 18 √•r fasts√¶tte vilk√•r om, at den unge trods √¶gteskabet fortsat er mindre√•rig og dermed umyndig indtil det fyldte 18. √•r.¬ę

3. I ¬ß 10, stk. 1, 1. pkt., √¶ndres ¬Ľindg√• √¶gteskab eller registreret partnerskab¬ę til: ¬Ľindg√• √¶gteskab¬ę.

4. I ¬ß 43 a, stk. 1, √¶ndres ¬Ľ¬ß 448 c, stk. 1 og 3¬ę til: ¬Ľ¬ß 448 c, stk. 1, 2 og 4¬ę.

5. I ¬ß 58 b, stk. 1, √¶ndres ¬Ľ¬ß¬ß 1¬ę til: ¬Ľ¬ß¬ß 1 a¬ę.

6. Overskriften til kapitel 6 affattes således:
¬ĽIkrafttr√¶delsesbestemmelser, internationale forhold m.v.¬ę

7. Efter § 66 indsættes:
¬Ľ¬ß 66 a. Bestemmelser i internationale overenskomster finder ikke anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.¬ę

§ 2

I lov om √¶gteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 37 af 5. januar 1995, som √¶ndret senest ved ¬ß 83 i lov nr. 594 af 14. juni 2011, foretages f√łlgende √¶ndring:
1. Efter § 53 a indsættes:
¬Ľ¬ß 53 b. Bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder s√¶rlige regler om den ene part i et √¶gteskab bestemt ved dennes k√łn, finder ikke anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn.
Stk. 2. Bestemmelser i internationale traktater finder ikke anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.¬ę

§ 3

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1063 af 17. november 2011, som √¶ndret senest ved lov nr. 156 af 28. februar 2012 og ved ¬ß 2 i lov nr. 158 af 28. februar 2012, foretages f√łlgende √¶ndringer:
1. I § 448 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
¬ĽStk. 2. Endvidere kan sag om √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn behandles her i riget, n√•r √¶gteskabet er indg√•et her, og ingen af √¶gtef√¶llerne bor i et land med en lovgivning om √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn, der svarer til den danske.¬ę

2. I ¬ß 448 c, stk. 3, der bliver stk. 4, √¶ndres ¬Ľstk. 1 og 2¬ę til: ¬Ľstk. 1-3¬ę.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni 2012.
Stk. 2. Lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab oph√¶ves, men finder fortsat anvendelse p√• partnerskaber, som er registreret f√łr den 15. juni 2012.

§ 5

Et partnerskab, der er indg√•et efter lov om registreret partnerskab, kan efter parternes √łnske omdannes til et √¶gteskab af den myndighed, der er n√¶vnt i ¬ß 13, stk. 1, i lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning. Social- og integrationsministeren kan fasts√¶tte n√¶rmere regler om behandlingen af anmodninger om omdannelse af registreret partnerskab til √¶gteskab.

§ 6

Stk. 1. Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Loven, bortset fra ¬ß 3, kan ved kongelig anordning helt eller delvis s√¶ttes i kraft for F√¶r√łerne og Gr√łnland med de √¶ndringer, som de f√¶r√łske og gr√łnlandske forhold tilsiger.
Uddrag af bemærkninger til lovforslaget
Det overordnede form√•l med lovforslaget er at give personer af samme k√łn mulighed for at indg√• √¶gteskab. I forhold til den g√¶ldende retstilstand f√•r personer af samme k√łn mulighed for at indg√• √¶gteskab ved en kirkelig handling i stedet for som i dag alene at kunne indg√• registreret partnerskab ved en borgerlig handling.

– – –
I forhold til den g√¶ldende retstilstand f√•r personer af samme k√łn mulighed for at indg√• √¶gteskab ved en kirkelig handling i stedet for som i dag alene at kunne indg√• registreret partnerskab ved en borgerlig handling.

– – –
Det foresl√•s derfor, at det i √¶gteskabsloven fastsl√•s, at loven finder anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af forskelligt k√łn og mellem to personer af samme k√łn.
Det foreslås samtidig, at lov om registreret partnerskab ophæves, og at det skal være muligt for registrerede partnere at omdanne deres partnerskab til et ægteskab.

– – –
Det foresl√•s endeligt, at et √¶gteskab indg√•et mellem to personer af samme k√łn indtil videre skal have de samme retsvirkninger som et registreret partnerskab, jf. n√¶rmere nedenfor. Dette indeb√¶rer, at der inds√¶ttes en bestemmelse i retsvirkningsloven (lov om √¶gteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 37 af 5. januar 1995) om, at bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder s√¶rlige regler om den ene part i et √¶gteskab bestemt ved dennes k√łn, ikke finder anvendelse p√• et √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn, og at bestemmelser i internationale traktater ikke finder anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.

– – –
Regeringen √łnsker nu at sikre en ligestilling af par af samme k√łn med par af forskelligt k√łn p√• det familieretlige omr√•de og dermed bringe dansk √¶gteskabslovgivning p√• linje med √¶gteskabslovgivningen i en r√¶kke andre europ√¶iske lande, navnlig de skandinaviske.
Derfor frems√¶tter regeringen forslag om, at par af samme k√łn p√• samme m√•de som par af forskelligt k√łn kan indg√• √¶gteskab. Der tages med forslaget s√•ledes et stort skridt i retning af at g√łre op med den skelnen, der igennem mange √•r har v√¶ret mellem p√• den ene side √¶gteskab som et retsligt institut forbeholdt en mand og en kvinde, og p√• den anden side registreret partnerskab mellem par af samme k√łn.
Samtidig med frems√¶ttelse af dette lovforslag frems√¶tter ministeren for ligestilling og kirke forslag til lov om √¶ndring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sogneb√•ndsl√łsning (Pr√¶sters ret til at undlade at vie to personer af samme k√łn m.v.,), der skal sikre, at pr√¶ster i folkekirken f√•r en ret til at undlade at vie to personer af samme k√łn.

– – –
Da √¶gteskabsloven er udformet ud fra en foruds√¶tning om, at √¶gteskab indg√•s mellem to personer af forskelligt k√łn, og den √łvrige familieretlige lovgivning, herunder navnlig reglerne om faderskab i b√łrneloven, relaterer sig hertil, er der tale om grundl√¶ggende problemstillinger, som b√łr undergives selvst√¶ndige overvejelser, inden der foretages yderligere tiltag i retning af en k√łnsneutral √¶gteskabslovgivning. Der er derfor samtidig med lovforslaget iv√¶rksat en udredning herom.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende lovforslaget.
Lovforslaget i Folketingstidende A i pdf-format.