L 107. Bilag 10. Ændringsforslag af 13. marts 2009 om frit valg af fornavn.

Vist 147 gange.
Den 13. marts 2009 stillede S, SF, RV, EL og Simon Emil Ammitzb√łll (UFG) √¶ndringsforslag til L 107 – Samling: 2008-09 – om om, at myndige personer kan √¶ndre fornavn, og at der h√łjst skal v√¶re 2 konsultationer hos Sexologisk Klinik i forbindelse med transk√łnnedes ans√łgning om navneskift.

Ændringsforslaget gengives herunder

L 107

√Ündringsforslag stillet af S, SF, RV, EL og Simon Emil Ammitzb√łll(UFG)

Til § 1

1) Efter ¬ß 13, stk. 1, 1. pkt. inds√¶ttes som 2. pkt. “En myndig person kan √¶ndre sit fornavn til et fornavn, der betegner det modsatte k√łn i forhold til det k√łn, som personen har.”
[Myndige personers frie valg til at vælge fornavn]

2) I den under nr. 5 foresl√•ende affattelse af ¬ß 13, stk. 3, inds√¶ttes efter “stk. 2” “og n√¶rmere regler om betingelserne for navne√¶ndring, herunder at vurderingen af Sexologisk Klinik skal v√¶re tilendebragt efter h√łjst 2 konsultationer, og at afg√łrelsen kan p√•klages til Familiestyrelsen“.
[Fastsættelse af betingelser mv. for navneændring]

Bemærkninger

Til nr. 1
Det foresl√•, at der gives myndige personer mulighed for at √¶ndre fornavn til et navn, der betegner en person af det modsatte k√łn.
Til nr. 2
Det foresl√•s, at transseksuelle og personer og der ganske kan sidestilles med transseksuelle, der ans√łger om navneskifte til et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, skal f√¶rdigvurderes af Sexologisk Klinik efter 2 konsultationer samt at der gives mulighed for at p√•klage et eventuelt afslag.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende √¶ndringsforslaget.
Ændringsforslaget til lovforslag L 107 om ændring af navneloven i pdf-format hos Folketinget.