L 107. Bilag 12. Retsudvalgets 1. udkast af 19. marts 2009 til bet√¶nkning vedr√łrende forslag om √¶ndring af navneloven.

Vist 109 gange.
Retsudvalget afgav den 19. marts 2009 1. udkast til betænkning over lovforslag L 107 РSamling: 2008-09 Рom ændring af Navneloven

1. udkast
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af navnelovenL 107
(Adgang til at tage en afd√łd √¶gtef√¶lles mellem- og efternavn m.v.)
[af justitsministeren (Brian Mikkelsen)]

1. Ændringsforslag
Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Enhedslistens medlemmer af udvalget og Simon Emil Ammitzb√łll (UFG) har stillet 3 √¶ndringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 28. januar 2009 og var til 1. behandling den 17. februar 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

M√łder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> m√łder.

H√łring
Et udkast til lovforslaget har inden frems√¶ttelsen v√¶ret sendt i h√łring, og justitsministeren sendte den 12. december 2008 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 190. Den 28. januar 2009 sendte justitsministeren de indkomne h√łringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:
Kirsten Rostgaard Evald, Risskov,
Gender-Pioneers,
Vibe Grevsen, √Öbyh√łj,
Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske,
Solveig Lerche, Farum og
Trans-Danmark.

Justitsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer
Endvidere har Trans-Danmark mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har stillet 11 sp√łrgsm√•l til justitsministeren til skriftlig besvarelse, [som denne har besvaret.].

3. Indstillinger og politiske bemærkninger
Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tj√≥√įveldisflokkurin og Samba var p√• tidspunktet for bet√¶nkningens afgivelse ikke repr√¶senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i bet√¶nkningen.

En oversigt over Folketingets sammens√¶tning er optrykt i bet√¶nkningen. [Der g√łres opm√¶rksom p√•, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.]

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag
Til § 1

Af et flertal (S, SF, RV, EL og Simon Emil Ammitzb√łll (UFG)), tiltr√•dt af <>:

1) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:
¬Ľ01. I ¬ß 13, stk. 1, inds√¶ttes som 2. pkt.: ¬ĽEn myndig person kan √¶ndre sit fornavn til et fornavn, der betegner det modsatte k√łn i forhold til det k√łn, som personen har.¬ę
[Myndige personers frie valg til at vælge fornavn]

2) Nr. 4 affattes således:
¬Ľ4. ¬ß 13, stk. 2, oph√¶ves.¬ę
[Konsekvensændring af ændringsforslag nr. 1]

3) I det under nr. 5 foresl√•ende ¬ß 13, stk. 3, inds√¶ttes efter ¬Ľstk. 2¬ę: ¬Ľ, og n√¶rmere regler om betingelserne for navne√¶ndring, herunder at vurderingen af Sexologisk Klinik skal v√¶re tilendebragt efter h√łjst 2 konsultationer, og at afg√łrelsen kan p√•klages til Familiestyrelsen¬ę.
[Fastsættelse af betingelser m.v. for navneændring]

Bemærkninger
Til nr. 1

Det foresl√•, at der gives myndige personer mulighed for at √¶ndre fornavn til et navn, der betegner en person af det modsatte k√łn.

Til nr. 2

Der er tale om en konsekvens√¶ndring som f√łlge af forslaget om, at myndige personer frit kan v√¶lge fornavn.

Til nr. 3

Det foresl√•s, at transseksuelle og personer og der ganske kan sidestilles med transseksuelle, der ans√łger om navneskifte til et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, skal f√¶rdigvurderes af Sexologisk Klinik efter 2 konsultationer samt at der gives mulighed for at p√•klage et eventuelt afslag.

Kim Andersen (V) S√łren Pind (V), Karsten Nonbo (V), Peter Skaarup (DF) fmd., Marlene Harps√łe (DF), Ren√© Christensen (DF), Tom Behnke (KF), Vivi Kier (KF), Naser Khader (KF), Karen H√¶kkerup (S), Anne-Marie Meldgaard (S), Mogens Jensen (S), Morten √ėstergaard (RV), Anne Baastrup (SF) nfmd., Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Simon Emil Ammitzb√łll (UFG), Line Barfod (EL)

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tj√≥√įveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Gengives ikke her.

Bilag 1
Oversigt over bilag vedr√łrende L 107
Gengives ikke her.

Oversigt over sp√łrgsm√•l og svar vedr√łrende L 107
Gengives ikke her.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende 1. udkast til bet√¶nkning.
1. udkast til betænkning i pdf-format hos Folketinget.