L 107. Bilag 9. Spgsm. 10. LBL’s henvendelse den 26. februar 2009 til Retsudvalget om navnelovsĂŚndring. Spgsm. den 26. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.

Vist 141 gange.

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL)
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL)
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) skrev den 26. februar 2009 til Retsudvalget om lovforslag L 107 – Samling: 2008-09.
Den 26. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmül nr. 10 om kommentar til henvendelsen fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009.

Indhold
Henvendelsen
Spørgsmület
Svaret
Kildehenvisning

[Retur til indhold] Henvendelsen

Retsudvalget
Christiansborg

2008-09 L 107: Forslag til lov om Ìndring af navneloven. (Adgang til at tage en afdød ÌgtefÌlles mellem- og efternavn m.v.).

26.02.2009

Landsforeningen for bøsser og lesbiske er fortalere for grundlÌggende rettigheder, süledes ogsü ytringsfriheden. Foreningen finder, at ytringsfriheden omfatter retten til at udtrykke sin kønsidentitet.

SĂĽledes finder foreningen det tilfredsstillende, at lovforslaget vil lempe muligheden for et individ at skifte fornavn, idet det ikke lĂŚngere vil vĂŚre en forudsĂŚtning at vĂŚre blevet vurderet transseksuel af Sexologisk Klinik. Det udvider kredsen af personer, der kan skifte navn, og navnet vil ikke lĂŚngere overfor arbejdsgiver og myndigheder afsløre et meget privat forhold om operativ kønskorrektion. Af samme ĂĽrsag – hensynet til privatlivets fred – burde cpr-nummeret gøres kønsneutralt, hvilket foreningen allerede tidligere har dokumenteret [1] er uden praktisk betydning.

Landsforeningen sü dog gerne en yderligere liberalisering end den, lovforslaget lÌgger op til. Süledes finder foreningen det unødvendigt at en lÌgefaglig instans, Sexologisk Klinik, skal tage stilling til sagen og sanktionere navneskiftet. Navneskiftet er ikke til skade for nogen, hverken den, der skifter navn, eller omgivelserne. Selv med den foreslüede Ìndring, vil det vÌre süledes, at navneskift kun kan ske, nür der findes medicinsk indikation for et andet køn. Landsforeningen kan ikke støtte denne essentialistiske tankegang. Landsforeningen finder, at den myndige borger selv mü trÌffe beslutningen. For mindreürige burde alene forÌldre eller formyndere give samtykke. Dette kunne vÌre relevant for interkønnede personer.

Med venlig hilsen
LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

Robin Svegaard. Transpolitisk talsperson.
Søren Laursen. Retspolitisk talsperson.

Note
  1. [Retur til indhold] 2007-08 2. samling B 65, bilag 5 og bilag 10

* * *
[Retur til indhold] Spørgsmület
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 26/2-09 fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, jf. L 107 – bilag 9.

[Retur til indhold] Svaret
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske anfører i henvendelsen til Folketingets Retsudvalg bl.a., at foreningen finder det unødvendigt, at en lÌgefaglig instans, Sexologisk Klinik, skal tage stilling til sager, hvor en person ønsker et navn, der betegner det modsatte køn. Landsforeningen anfører endvidere, at den myndige borger selv mü trÌffe en südan beslutning.

Det er Justitsministeriets opfattelse, at adgangen efter navneloven til at fü et fornavn, der betegner det modsatte køn, bør udvides til ogsü at omfatte personer, der ganske kan ligestilles med transseksuelle.

Endvidere har Justitsministeriet ved udformningen af lovforslaget fundet det mest hensigtsmÌssigt, at Sexologisk Klinik fortsat inddrages som sagkyndig instans i sager, hvor der søges om et fornavn, der betegner det modsatte køn.

Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmül nr. 1 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende lovforslaget.

* * *
[Retur til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedrørende henvendelsen fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske.
Henvendelsen fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedrørende spørgsmĂĽlet – spørgsmĂĽl nr. 10 – og svaret.
SpørgsmĂĽlet – spørgsmĂĽl nr. 10 – og svaret i pdf-format hos Folketinget.