L 107. Spgsm. 11 af 18. marts 2009 fra Retsudvalget om ændringsforslag om bibeholdelse af revisionsbestemmelsen. Svar 23. marts 2009.

Vist 98 gange.
Retsudvalget stillede den 18. marts 2009 sp√łrgsm√•l 11 vedr√łrende L 107 – Samling: 2008-09 – om ministeren vil yde teknisk bistand til et √¶ndringsforslag vedr√łrende revisionsbestemmelsen i navneloven, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren yde teknisk bistand til et ændringsforslag, der indebærer, at revisionsbestemmelsen i navnelovens§ 31 ændres således, at forslag om revision af loven skal fremsættes for Folketinget i folketingsåret 2010-11?

Svaret
Et √¶ndringsforslag af den i sp√łrgsm√•let beskrevne karakter vil f.eks. kunne formuleres s√•ledes:

“√Ündringsforslag

Af…, tiltr√•dt af…:

§ 1

x) Nr. 6 affattes således:
“6. I ¬ß 31 √¶ndres “2008-09” til: “2010-11”.
[Ændring af revisionsbestemmelse.]

Bemærkninger
Til nr. x

Efter lovforslagets § 1, nr. 6, ophæves revisionsbestemmelsen i navnelovens § 31.

Det foreslås med dette ændringsforslag ændret til, at forslag om revision af loven fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2010-11.

Den foresl√•ede bestemmelse indeb√¶rer s√•ledes, at der senest i folketings√•ret 2010-11 skal frems√¶ttes forslag om revision af loven.”

* * *
Som anf√łrt i afsnit 2.2 i lovforslagets almindelige bem√¶rkninger er det Justitsministeriets opfattelse, at der ikke er behov for at foretage andre √¶ndringer i navneloven end de √¶ndringer, der omfattes af lovforslaget, ligesom det er Justitsministeriets vurdering, at navneloven i alt v√¶sentligt er hensigtsm√¶ssigt udformet.

På den baggrund er der efter Justitsministeriets opfattelse ikke behov for at indsætte en ny revisionsklausul i navneloven.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret med udkast til √¶ndringsforslag i pdf-format hos Folketinget.