L 107. Spgsm. 5 af 26. februar 2009 om hvorfor Sexologisk Klinik skal indblandes ved fornavneskift. Svar 26. marts 2009.

26 feb 2009 kl. 0800

Vist 125 gange.
Retsudvalget stillede den 26. februar 2009 spørgsmĂĽl 5 vedrørende L 107 – Samling: 2008-09 – om, hvorfor transseksuelle, der ønsker at tage et fornavn, der betegner det modsatte køn, skal via Sexologisk Klinik, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009.

Spørgsmület
Hvad er ministerens saglige begrundelse for, at transseksuelle eller andre der ønsker at tage et fornavn, der betegner det modsatte køn, skal via Sexologisk Klinik for at kunne gøre det?

Svaret
Som det fremgür af afsnit 2.2 i lovforslagets almindelige bemÌrkninger, har Justitsministeriet løbende haft drøftelser om navnelovens anvendelse med relevante myndigheder og organisationer, herunder Rigshospitalets Sexologiske Klinik.

Sexologisk Klinik har siden 2002 skulle inddrages i sager, hvor der søges om et fornavn, der betegner det modsatte køn. Justitsministeriet har ved udformningen af lovforslaget fundet det mest hensigtsmÌssigt, at Sexologisk Klinik fortsat inddrages som sagkyndig instans i sager, hvor der søges om et fornavn, der betegner det modsatte køn, frem for eksempelvis en praktiserende lÌge, der ikke i samme omfang beskÌftiger sig med disse forhold.

Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmül nr. 1 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende lovforslaget.

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmĂĽlet – spørgsmĂĽl nr. 5 – og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.