L 107. Spgsm. 5 af 26. februar 2009 om hvorfor Sexologisk Klinik skal indblandes ved fornavneskift. Svar 26. marts 2009.

26 feb 2009 kl. 0800

Vist 109 gange.
Retsudvalget stillede den 26. februar 2009 sp√łrgsm√•l 5 vedr√łrende L 107 – Samling: 2008-09 – om, hvorfor transseksuelle, der √łnsker at tage et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, skal via Sexologisk Klinik, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009.

Sp√łrgsm√•let
Hvad er ministerens saglige begrundelse for, at transseksuelle eller andre der √łnsker at tage et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, skal via Sexologisk Klinik for at kunne g√łre det?

Svaret
Som det fremg√•r af afsnit 2.2 i lovforslagets almindelige bem√¶rkninger, har Justitsministeriet l√łbende haft dr√łftelser om navnelovens anvendelse med relevante myndigheder og organisationer, herunder Rigshospitalets Sexologiske Klinik.

Sexologisk Klinik har siden 2002 skulle inddrages i sager, hvor der s√łges om et fornavn, der betegner det modsatte k√łn. Justitsministeriet har ved udformningen af lovforslaget fundet det mest hensigtsm√¶ssigt, at Sexologisk Klinik fortsat inddrages som sagkyndig instans i sager, hvor der s√łges om et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, frem for eksempelvis en praktiserende l√¶ge, der ikke i samme omfang besk√¶ftiger sig med disse forhold.

Der henvises i √łvrigt til Justitsministeriets samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 1 fra Folketingets Retsudvalg vedr√łrende lovforslaget.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let – sp√łrgsm√•l nr. 5 – og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.