L 107. Spgsm. 7 af 26. februar 2009 om lægeerklæring via egen læge ved fornavneskift. Svar 26. marts 2009.

Vist 106 gange.
Retsudvalget stillede den 26. februar 2009 sp√łrgsm√•l 5 vedr√łrende L 107 – Samling: 2008-09 – om muligheden for, at en l√¶geerkl√¶ring via egen l√¶ge kan erstatte en unders√łgelse p√• Sexologiske Klinik ved transk√łnnedes ans√łgning om fornavneskift, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009.

Sp√łrgsm√•let
Er ministeren indstillet p√• at lade muligheden for l√¶geerkl√¶ring via egen l√¶ge erstatte en unders√łgelse p√• sexologiske klinik.

Svaret
Justitsministeriet har ved udformningen af lovforslaget fundet det mest hensigtsm√¶ssigt, at Sexologiske Klinik fortsat inddrages som sagkyndig instans i sager, hvor der s√łges om et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, frem for eksempelvis en praktiserende l√¶ge, der ikke i samme omfang besk√¶ftiger sig med disse forhold.

Der henvises i √łvrigt til Justitsministeriets samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 1 fra Folketingets Retsudvalg vedr√łrende lovforslaget.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let – sp√łrgsm√•l nr. 7 – og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.