L 107. Trans-Danmarks brev af 8. februar 2009 til formanden for Retsudvalget, Peter Skaarup om hjælp til ændring af navneloven.

Vist 240 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Den 8. februar 2009 sendte Trans-Danmark v/formanden Karin Astrup et personligt brev til formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup med anmodning om hj√¶lp til, at navneloven i forbindelse med den igangv√¶rende revision bliver √¶ndret s√•ledes, at kravet om k√łnsbestemt fornavn ikke g√¶lder for transseksuelle, der lever i overensstemmelse med deres indre k√łnsidentitet.

Herunder gengives brevet.

Peter Skaarup
8. februar 2009

Vedr. den igangværende revision af navneloven

Kære Peter Skaarup

Som du som medlem af Retsudvalget er bekendt med, s√• er navneloven for tiden til revision og skal f√łrstebehandles i Folketinget den 17. dm., hvilket er anledningen til, at jeg henvender mig til dig og beder om din forst√•else og hj√¶lp.

Vi har alle en identitet – den er entydigt defineret gennem vores personnummer. Personnummeret er en praktisk foranstaltning, men meget upersonligt.
Anderledes er det med vores navn – vores fornavn og vores efternavn – de er identitetsskabende. Vores efternavn fort√¶ller om vores sl√¶gtsm√¶ssige tilh√łrsforhold og er med til at skabe vores identitet. Men d√©t, som virkelig er det enkelte menneskes sande identitet er fornavnet. Det er unikt for hvert enkelt menneske.
For dig er Peter Skaarup din identitet – en identitet, som du kendes under og som du bruger til at fort√¶lle andre, hvem du er. Fornavnet og efternavnet Peter Skaarup er din identitet. Dit efternavn – Skaarup – fort√¶ller om dit sl√¶gtsm√¶ssige tilh√łrsforhold – et navn, som du har f√¶lles med andre i din sl√¶gt. Men dit fornavn – Peter – er unikt for dig. Det er din sande identitet.
Fornavnet er for de flestes vedkommende valgt af for√¶ldrene. Vi er vokset op med vores fornavn fra vi var sm√•. Vi er identiske med vores fornavn og kun f√• har √łnske om at skifte deres fornavn til et andet. De fleste vil f√łle det forkert at hedde noget andet. Og de, der v√¶lger at skifte fornavn skifter altid til et n√łje valgt fornavn.

Der er imidlertid nogle f√•, som frygtelig gerne vil skifte fornavn, da fornavnet udg√łr et stort problem for dem. Det er de transseksuelle. De √łnsker sig br√¶ndende et fornavn, de kan identificere sig med, og som de med lige s√• stor gl√¶de kan anvende, som du anvender dit fornavn. Derfor er det ogs√• vigtigt for dem, at de selv kan v√¶lge deres fornavn, og – at de ikke begr√¶nses til at v√¶lge mellem et relativt begr√¶nset antal fornavne.

Navnelovens bestemmelser om fornavne er historisk set en beskyttelse mod, at nyf√łdte f√•r tildelt navne, som kan give anledning til drillerier – eller som det i den forrige navnelov hed sig “v√¶re til ulempe for barnet”. Den nuv√¶rende navnelov, er imidlertid tiln√¶rmelsesvis lige s√• restriktiv, som den forrige, hvad ang√•r fornavne.

B√•de under forberedelserne til den nuv√¶rende navneloven, som ved revisionen af den nuv√¶rende, har vi udtrykt √łnske om, at voksne myndige mennesker kan f√• lov til at √¶ndre deres fornavn til et fornavn, de selv v√¶lger – uanset hvilket k√łn det signaliserer.
Det er utroligt ydmygende for en transseksuel, der lever som og i overensstemmelse med sin indre k√łnsopfattelse, at v√¶re n√łdsaget til at b√¶re og bruge et fornavn, der signaliserer det modsatte k√łn i forhold til det k√łn, den transseksuelle fremst√•r som og lever som.
N√¶sten lige s√• ydmygende er det, at v√¶re tvunget til at v√¶lge et fornavn fra en liste med fornavne, som andre har bestemt m√• anvendes af begge k√łn, men som ikke indeholder det √łnskede fornavn.

Sp√łrgsm√•let om fornavne er mere etik end det er jura.

N√¶ppe nogen vil have nogen indvendig mod, at der i navneloven er en bestemmelse om, at nyf√łdte ikke m√• tildeles et fornavn, der kan give anledning til drillerier. Derfor er det rimeligt, at nyf√łdte skal have et navn, der er i overensstemmelse med deres k√łn.

B√łr det samme s√• ikke rent etisk g√¶lde for transseksuelle – alts√• at der er overensstemmelse mellem deres k√łn og deres fornavn?
Det er utroligt ydmygende for en mand til kvinde transseksuel, der lever sit liv i overensstemmelse med sin indre k√łnsidentitet at have et mandligt fornavn – og tilsvarende for en kvinde til mand transseksuel, at have et kvindeligt fornavn.
Ville du bryde dig om at hedde Lone, Inge eller Sara til fornavn? Nej vel!

Derfor beder jeg dig om din st√łtte og hj√¶lp til, at navneloven i forbindelse med den igangv√¶rende revision bliver √¶ndret s√•ledes, at kravet om k√łnsbestemt fornavn ikke g√¶lder for transseksuelle, der lever i overensstemmelse med deres indre k√łnsidentitet – s√• de ogs√• kan f√łle, at deres fornavn er en v√¶sentlig del af deres identitet.

Mere detaljeret henviser jeg til foreningens h√łringssvar til Familiestyrelsen af 30. december 2008, som er optaget som “bilag 1, h√łringssvar.pdf” til L 107.

Med venlig hilsen.
Karin Astrup
Formand for Trans-Danmark.

* * *
Henvendelsen til formanden for Retsudvalget, Peter Skaarup i pdf-format.