Familiestyrelsen sendte den 19. december 2008 udkast til lovforslag om √¶ndring af navneloven i h√łring.

Vist 258 gange.
Den 19. december 2008 sendte Familiestyrelsen udkastet til √¶ndring af Navneloven i h√łring med h√łringsfrist mandag den 12. januar 2009 kl. 1200. H√łringssvar sendes via e-mail til mejo@famstyr.dk.

Til organisationer, myndigheder m.v. p√• vedlagte h√łringsliste
J.nr.: 2008-400-00001
Sagsbehandler: Merethe Johansen
Dato 19. december 2008
H√łring over forslag til lov om √¶ndring af Navneloven
Familiestyrelsen sender hermed udkast til lovforslaget i h√łring.
Vi beder om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er modtaget i styrelsen senest mandag den 12. januar 2009 inden kl. 1200.
Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til mejo@famstyr.dk. Vi skal i den forbindelse bede om, at disse ikke fremsendes både pr. e-mail og med almindelig brevpost.
Er der sp√łrgsm√•l til udkastet, kan disse rettes til fuldm√¶gtig Merethe Johansen p√• telefon 33922822 eller p√• e-mail mejo@famstyr.dk.
Med venlig hilsen
Familiestyrelsen
Merethe Johansen

Udkast til forslag

Forslag
til
Lov om ændring af Navneloven

(Adgang til at tage en afd√łd √¶gtef√¶lles mellem- og efternavn m.v.)

§ 1

I Navneloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 524 af 24. juni 2005, som √¶ndret ved lov nr. 435 af 14. maj 2007, foretages f√łlgende √¶ndringer:
  1. Overalt i loven √¶ndres ¬ĽMinisteren for familie- og forbrugeranliggender¬ę til: ¬ĽJustitsministeren¬ę og ¬Ľministeren for familie- og forbrugeranliggender¬ę til: ¬Ľjustitsministeren¬ę.
  2. I § 5 indsættes som stk. 3:
    ¬ĽStk. 3. Justitsministeren kan fasts√¶tte n√¶rmere regler om samtykke, jf. stk. 1 og 2. Justitsministeren kan, hvor s√¶rlige grunde taler herfor, undtage fra kravet om samtykke i stk. 1 og 2.¬ę
  3. I ¬ß 11, stk. 3, 2. pkt. √¶ndres ¬Ľnr. 5 og 6¬ę til: ¬Ľnr. 5-7¬ę.
  4. § 13, stk. 2, 2. pkt. ophæves.
  5. I § 13 indsættes som stk. 3:
    ¬ĽStk. 3. Justitsministeren fasts√¶tter n√¶rmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske m√• ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2.¬ę
  6. ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. oktober 2009.

§ 3

Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist s√¶ttes i kraft for Gr√łnland med de afvigelser, som de s√¶rlige gr√łnlandske forhold tilsiger.

Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

1. Indledning
Form√•let med lovforslaget er at indf√łre en adgang til, at man under visse betingelser kan tage sin afd√łde √¶gtef√¶lles eller samlevers mellem- eller efternavn. Det foresl√•s desuden at udvide adgangen til at undtage fra lovens krav om, at et fornavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn. [Fremh√¶vet af Tina Thranesen]. Endelig foresl√•s det at oph√¶ve lovens revisionsbestemmelse.

1.1. Baggrund

Den 1. april 2006 tr√•dte en ny navnelov i kraft (lovbekendtg√łrelse nr. 524 af 24. juni 2005). Loven oph√¶vede den hidtidige lov om personnavne (lovbekendtg√łrelse nr. 193 af 29. april 1981 med senere √¶ndringer), der i mange henseender byggede p√• Danmarks f√łrste egentlige navnelov (Lov om Navneforandring fra 1904).

Med den nuv√¶rende navnelov blev der foretaget en fuldst√¶ndig revision af lovgivningen. Reglerne blev liberaliserede og sagsgangen forenklet. Loven bygger p√• det princip, at en persons navn i f√łrste r√¶kke er et privat anliggende og kun i anden r√¶kke et sp√łrgsm√•l, som samfundet har en interesse i at regulere. Som lovens mest centrale elementer kan n√¶vnes, at efternavne, der b√¶res af 2.000 personer eller flere, er frie og kan tages af enhver, og at det er muligt at tage sit mellemnavn som efternavn. Endvidere har √¶gtef√¶ller f√•et mulighed for at tage hinandens mellemnavne, ligesom ugifte samlevende kan tage hinandens mellem- og efternavne. Der skelnes ikke l√¶ngere mellem giftenavne og egne navne.

Frems√¶ttelsen af forslaget til den nuv√¶rende navnelov medf√łrte betydelig debat. P√• denne baggrund blev der under lovforslagets behandling indsat en revisionsbestemmelse. Efter Navnelovens ¬ß 31 skal der s√•ledes ske en revision af loven i folketings√•ret 2008/09. Baggrunden for bestemmelsen var at give Folketinget mulighed for at vurdere lovens virkning i praksis.

Den nuv√¶rende navnelov blev i folketings√•ret 2006/07 √¶ndret ved lov nr. 435 af 14. maj 2007 (Gebyr for behandling af ans√łgning om navne√¶ndring m.v.). Med lov√¶ndringen blev der indf√łrt et gebyr p√• 430 kr. for alle navne√¶ndringer, dog med undtagelse af navne√¶ndringer i forbindelse med vielse og navne√¶ndringer for b√łrn under 18 √•r, der f√łlger af for√¶ldrenes navne√¶ndringer.

Med dette lovforslag foresl√•s det at oph√¶ve revisionsbestemmelsen. Erfaringerne med den nuv√¶rende navnelov viser, at lovens samlede muligheder benyttes i vidt omfang. Samtidig kan det konstateres, at de bestemmelser, der var mest omdiskuterede i forbindelse med behandlingen af Navneloven ikke efterf√łlgende har medf√łrt debat eller anvendes i st√łrre omfang.

Der er efter Justitsministeriets opfattelse behov for at stille forslag om √¶ndring af loven p√• enkelte omr√•der. Det foresl√•s s√•ledes, at der indf√łres en bestemmelse, hvorefter der kan fasts√¶ttes n√¶rmere regler for under visse betingelser at tage sin afd√łde √¶gtef√¶lles eller samlevers mellem- eller efternavn. Endvidere foresl√•s det, at den mulighed, der er i loven for at fasts√¶tte regler, der for transseksuelle undtager fra kravet om, at et fornavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, udvides til ogs√• at omfatte personer, der ganske m√• ligestilles med transseksuelle. (Fremh√¶vet af Tina Thranesen).

2. Ophævelse af revisionsbestemmelsen (Udeladt her)
2.1 Statistik og erfaringer med den nye navnelov (Udeladt her)
2.2. Justitsministeriets overvejelser (Udeladt her)
3. Adgang til at tage sin afd√łde √¶gtef√¶lles eller samlevers mellem- eller efternavn (Udeladt her)
3.1. Gældende ret (Udeladt her)
3.2. Justitsministeriets overvejelser (Udeladt her)

4. Adgang til at tage et fornavn, der betegner det modsatte k√łn
4.1. Gældende ret
Et fornavn m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Justitsministeren kan dog fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra dette krav. P√• den baggrund er der i navnebekendtg√łrelsen (bekendtg√łrelse nr. 438 af 11. maj 2007) fastsat en bestemmelse om, at der for personer, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologisk Klinik vurderes at v√¶re transseksuelle, kan g√łres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn. I praksis afgiver Sexologisk Klinik denne vurdering i en skriftlig erkl√¶ring til navnemyndighederne.
Efter forarbejderne til Navnelovens ¬ß 13, stk. 2, (FT 2004-05, 2. samling, till√¶g A, s. 769) omfatter bestemmelsen to persongrupper: 1) transseksuelle, der g√•r i observationsforl√łb p√• Sexologisk Klinik med henblik p√• senere at s√łge tilladelse til k√łnsskifte, og som er blevet henvist til k√łnshormonbehandling, og 2) transseksuelle, der gennem l√¶ngere tid har levet fuldtids som det andet k√łn, men ikke √łnsker at gennemg√• k√łnsskifte, og √łnsket om at leve som det andet k√łn er stabilt, og ans√łgerens livskvalitet sk√łnnes at blive v√¶sentligt forbedret ved et fornavn, der svarer til den k√łnslige fremtoning.

4.2. Justitsministeriets overvejelser
Som det fremg√•r af punkt 4.1, er muligheden for at g√łre undtagelse for kravet om, at et fornavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, i dag forbeholdt personer, der er transseksuelle. Justitsministeriet finder p√• baggrund af erfaringerne med disse sager, at der b√łr ske en vis udvidelse af anvendelsesomr√•det for hjem-melsbestemmelsen i lovens ¬ß 13, stk. 2, s√• ogs√• personer, der ganske kan ligestilles med transseksuelle, men som ikke af Sexologisk Klinik kan erkl√¶res for egentlige transseksuelle, kan f√• et fornavn, der betegner det modsatte k√łn.

Rigshospitalets Sexologiske Klinik har s√•ledes defineret denne persongruppe som personer, der igennem en l√¶ngere √•rr√¶kke j√¶vnligt har kl√¶dt sig som det modsatte k√łn, og som efter lange overvejelser giver efter for et basalt behov for permanent at kl√¶de sig som og i det hele taget leve som det modsatte k√łn. De omhandlede personer fremtr√¶der s√•ledes som transseksuelle, dvs. som det andet k√łn, s√•vel over for sig selv som andre, men kan ikke fra Sexologisk Kliniks side opn√• en egentlig betegnelse som transseksuel eller
tilladelse til en k√łnsskifteoperation. Et typisk eksempel p√• en person i denne persongruppe er if√łlge Sexologisk Klinik en mand p√• 50 – 60 √•r, som hele sit voksenliv har haft gl√¶de af at kl√¶de sig i kvindet√łj. Vedkommende har i de seneste √•r i stigende omfang givet efter for trangen til at kl√¶de sig som kvinde for til sidst fuldtids at fremtr√¶de som s√•dan over for omverdenen. Dog har personen p√• det seksuelle plan lejlighedsvis fortsat gl√¶de af sit mandlige k√łnsorgan. Derfor kan personen ikke i psykiatrisk forstand betegnes som transseksuel, selv om han over for omverdenen fremtr√¶der som s√•dan. Den persongruppe, der er omfattet af forslaget, adskiller sig v√¶sentligt fra gruppen af transvestitter, der er kendetegnet ved √łnsket om kun lejlighedsvis at if√łre sig det modsatte k√łns
t√łj for at kunne f√łle sig som det modsatte k√łn.

Sexologisk Klinik er af den opfattelse, at muligheden for et navneskifte vil betyde en forbedret livskvalitet for den n√¶vnte persongruppe, der som n√¶vnt ikke kan opn√• en betegnelse som egentlig transseksuel. Sexologisk Klinik har s√•ledes peget p√•, at der er tale om en gruppe mennesker, der permanent lever som det modsatte k√łn p√• baggrund af √•relange personlige overvejelser. If√łlge et sk√łn fra Sexologisk Klinik vil en udvidelse af muligheden for at f√• et navn, der betegner det
modsatte k√łn til ogs√• at omfatte denne persongruppe, omfatte ca. 10-20 personer √•rligt. Det m√• dog antages, at den n√¶vnte persongruppes behov for en navne√¶ndring straks efter en udvidelse af ordningen vil medf√łre et noget st√łrre antal ans√łgninger.

P√• denne baggrund finder Justitsministeriet, at anvendelsesomr√•det for bemyndigelsesbestemmelsen i ¬ß 13, stk. 2, b√łr udvides, s√•ledes, at personer, der ganske kan ligestilles med transseksuelle, kan f√• et fornavn, der betegner det modsatte k√łn.

Det er hensigten, at den administrative procedure for navne√¶ndring for den n√¶vnte gruppe af personer tilrettel√¶gges s√•ledes, at proceduren svarer til den procedure, der anvendes i forhold til transseksuelle. Sexologisk Klinik vil s√•ledes i disse tilf√¶lde skulle afgive en erkl√¶ring om, at vedkommende ganske kan ligestilles med en transseksuel, idet han eller hun lever som det modsatte k√łn og har gjort dette gennem l√¶ngere tid, ligesom det skal v√¶re en betingelse at en navne√¶ndring vil kunne forbedre den p√•g√¶ldendes livskvalitet v√¶sentligt.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 4, og bemærkningerne hertil.

5. √ėkonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Lovforslaget indeb√¶rer ikke √łkonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige.
6. √ėkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Lovforslaget indeb√¶rer ikke √łkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.
7. Administrative konsekvenser for borgere
Lovforslaget indebærer ikke administrative konsekvenser for borgere.
8. Milj√łm√¶ssige konsekvenser
Lovforslaget har ikke milj√łm√¶ssige konsekvenser.
9. Forholdet til EU-retten
Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.
10. H√łrte myndigheder, organisationer m.v.
Lovforslaget er sendt i h√łring hos f√łlgende myndigheder og organisationer mv.: Foreningen af Familieretsadvokater, Danske Advokater, Advokatr√•det, Foreningen af Statsforvaltningsdirekt√łrer, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Den Danske Pr√¶steforening, Danmarks Kordegneforening, Den romersk-katolske Kirke, Det mosaiske trossamfund, Den reformerte menighed i Fredericia, Den fransk-reformerte menighed i K√łbenhavn, Den tysk-reformerte menighed i K√łbenhavn, Det metodistiske trossamfund, Baptistkirken i K√łbenhavn, Den ortodokse russiske kirkes menighed i K√łbenhavn, Den norske menighed ved Kong Haakon kirken i K√łbenhavn, Svenska Gustafsf√∂rsamlingen i K√łbenhavn, Den til St. Alban‚Äôs English Church i K√łbenhavn h√łrende menighed, Personregisterf√łrerne i S√łnderjylland, Kommunernes Landsforening, Rigshospitalets Sexologiske Klinik, Trans-Danmark og Patientforeningen for transseksuelle.

11. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser (Udeladt her)

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1

(Bemærkninger til nr. 1 Р4 udeladt)

Til nr. 5
Det foresl√•s, at der i ¬ß 13 inds√¶ttes et nyt stk. 3, hvorefter justitsministeren kan fasts√¶tte n√¶rmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske m√• ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet om, at et fornavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn. Det foresl√•s s√•ledes, at adgangen til at undtage fra kravet om, at et fornavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn udvides til ogs√• at omfatter personer, der ganske kan ligestilles med transseksuelle.

Den nuv√¶rende ordning foresl√•s alene √¶ndret til ogs√• at omfatte personer, der ganske kan ligestilles med transseksuelle. Adgangen til at f√• et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, er derfor fortsat udelukket for andre, eksempelvis transvestitter. I navnebekendtg√łrelsen vil der blive fastsat en regel, hvorefter det er en betingelse for navne√¶ndringen, at Sexologisk Klinik vurderer, at den p√•g√¶ldende ans√łger ganske kan ligestilles
med en transseksuel, og at navneændringen må antages væsentligt at forbedre vedkommendes livskvalitet. Tilsvarende vurdering kræves i dag, for at transseksuelle kan få navneændring.

Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 4.

Til nr. 6
Forslaget indebærer en ophævelse af revisionsbestemmelsen i § 31.
Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 2.

Til § 2

Da der i tilknytning til lovforslaget skal udstedes administrative forskrifter med henblik p√• at gennemf√łre lovforslaget, og da der herudover skal foretages en administrativ √¶ndring i kompetencefordelingen af navnesager, foresl√•s det, at lovforslaget tr√¶der i kraft den 1. oktober 2009.

Loven finder anvendelse p√• ans√łgninger om navne√¶ndring, der er indgivet til personregisterf√łreren efter lovens ikrafttr√¶den. Forslaget om at fasts√¶tte regler, der g√łr det muligt at tage en afd√łd √¶gtef√¶lles mellem- eller efternavn, finder ogs√• anvendelse i de tilf√¶lde, hvor den √¶gtef√¶lle, man √łnsker at tage navn efter, er afg√•et ved d√łden f√łr lovens ikrafttr√¶delse.

Til § 3

Det foresl√•s, at loven ikke skal g√¶lde for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men at loven ved kongelig anordning kan s√¶ttes i kraft for Gr√łnland med de afvigelser, som de s√¶rlige gr√łnlandske forhold tilsiger.

Bilag 1 РLovforslaget sammenholdt med gældende lov (Udeladt).

* * *
H√łringsportalen vedr√łrende lovudkastet.
Udkastet til lovforslag i pdf-format fra H√łringsportalen.