L 119. Bilag 1. 28. marts 2012. H√łringsnotat, h√łringssvar og ligestillingsnotat fra Besk√¶ftigelsesministeriet.

Vist 125 gange.
Besk√¶ftigelsesministeriet har i h√łringsnotatet vedr√łrende lovforslag L 119 om √¶ndring af Lov om Ligebehandlingsn√¶vnet – Samling: 2011-12: Bilag 1 – knyttet bem√¶rkninger til de indkomne h√łringssvar.

Herunder gengives alene de bem√¶rkninger, som har relation til transk√łnnethed.
Nederst link til samtlige indgivne h√łringssvar samlet i et pdf-fokument.

H√łringsnotat – revision af Lov om Ligebehandlingsn√¶vnet – af 28. marts 2012 fra Besk√¶ftigelsesministeriet
Side 6
LGBT og Institut for Menneskerettigheder √łnsker et udtrykkeligt forbud mod forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet og transk√łnnethed, og LGBT foresl√•r konkret, at det i lovens ¬ß 1 tilf√łjes, at n√¶vnet kan behandle klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet.

Kommentar: N√¶vnets kompetence f√łlger den lovgivning, hvor der i dag g√¶lder et forbud mod forskelsbehandling. Det betyder i praksis og i forhold til g√¶ldende ret, at beskyttelsen mod forskelsbehandling ikke er ens for alle kriterierne. Det er ministeriets opfattelse, at en √¶ndring af beskyttelsen i forhold til de enkelte kriterier ikke b√łr ske ved en √¶ndring af lov om Ligebehandlingsn√¶vnet. N√¶vnets kompetence b√łr alene afspejle det bagvedliggende lovgrundlag.

I forhold til en s√¶rlig beskyttelse af de transk√łnnede bem√¶rkes, at diskrimination af transk√łnnede i Danmark betragtes som diskrimination p√• grund af k√łn, og at der derfor allerede efter g√¶ldende ret g√¶lder et forbud mod forskelsbehandling b√•de p√• arbejdsmarkedet og uden for arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeriet bemærker, at Ligebehandlingsnævnet i sin behandling af konkrete sager Рnår det er relevant Рinddrager de bagvedliggende internationale bestemmelser, der ligger til grund for de danske regler om forbud mod diskrimination. Ministeriet skal bl.a. henvise til nævnets sager 7100172-12 og 2500182-10,
hvor n√¶vnet i afg√łrelsen specifikt inddrager de bagvedliggende direktiver. Ministeriet finder s√•ledes ikke grundlag for, at det s√¶rligt indskrives i loven, at n√¶vnet skal forholde sig til b√•de national lovgivning og relevante EU-direktiver.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende bilag 1 – h√łringsnotat, h√łringssvar og ligestillingsnotat fra Besk√¶ftigelsesministeriet.
H√łringsnotat af 28. marts 2012 fra Besk√¶ftigelsesministeriet i pdf-format hos Folketinget indeholdende bl.a. bem√¶rkninger til h√łringssvar fra Institut for Menneskerettigheder og LGBT Danmark.
H√łringssvarene i deres helhed fra Besk√¶ftigelsesministeriet i pdf-format hos Folketinget indeholdende bl.a. h√łringssvarene fra Institut for Menneskerettigheder af 5. marts 2012 og 16. juni 2011 og LGBT Danmark af 29. februar 2012 i pdf-format.

* * *
Bemærkning af Tina Thranesen.
De to afg√łrelser fra Ligebehandlingsn√¶vnet (7100172-12 og 2500182-10), som Besk√¶ftigelsesministeriet henviser til vedr√łrer ikke transk√łnnethed.