L 123. Bilag 12. Spgsm. 5. B 122. Bilag 9. Spgsm. 3. B 123. Bilag 8. Spgsm. 2. LGBT Danmarks bem. af 16. maj 2010 om lovforslaget og beslutningsforslagene. Spgsm. den Svar 25. maj 2010.

Vist 186 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark

LGBT Danmark indsendte den 16. maj 2010 bemærkninger om:
 • Lovforslag L 123 – Samling: 2009-10 – √¶ndring af lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige andre love samt oph√¶velse af lov om registreret partnerskab. (√Ügteskab mellem to personer af samme k√łn).
 • Beslutningsforslag B 122 – Samling: 2009-10 – om at indf√łre en k√łnsneutral √¶gteskabslovgivning, s√• homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede.
 • Beslutningsforslag B 123 – Samling: 2009-10 – om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par.

Den 18. maj 2010 stillede Retsudvalget sp√łrgsm√•l 5 vedr√łrende L 123, sp√łrgsm√•l 3 vedr. B 122 og sp√łrgsm√•l 2 vedr√łrende B 123 om, kommentar til henvendelsen fra LGBT Danmark, til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 25. maj 2010.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

[Til indhold] Henvendelsen

 • L 123 Forslag til lov om √¶ndring af lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige andre love samt oph√¶velse af lov om registreret partnerskab (√Ügteskab mellem to personer af samme k√łn).
  Af Lone Dybkj√¶r (RV), Margrethe Vestager (RV), Morten √ėstergaard (RV)
 • B 122 Forslag til folketingsbeslutning om at indf√łre en k√łnsneutral √¶gteskabslovgivning, s√• homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede.
  Af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF), Mogens Jensen (S), Karen J. Klint (S), Flemming M√łller Mortensen (S), Per
  Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL)
 • B 123 Forslag til folketingsbeslutning om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par.
  Af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF), Mogens Jensen (S), Karen J. Klint (S), Flemming M√łller Mortensen (S), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Folketingets Retsudvalg
16. maj 2010

Indledning
LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, skal indledningsvis takke for at f√• de fremsatte forslag i h√łring.

Forslagene handler om retlig regulering af parforhold. Landsforeningen finder det rigtigt at ligestille parforhold uanset parternes k√łn. Det er landsforeningens opfattelse, at der kun b√łr v√¶re √©t retsinstitut, √¶gteskabet. Det var et udtryk for det politisk mulige, da Folketinget i 1989 gennem vedtagelse af lov om registreret partnerskab skabte et nyt retsinstitut vedr√łrende par af samme k√łn.

S√•ledes b√łr fortolkningen af √¶gteskabet omfatte alle parforhold, og lov om registreret partnerskab b√łr oph√¶ves. Dermed vil man ogs√• f√• fjernet den forskelsbehandling, der i dag finder sted i medf√łr af de to loves forskellige retsvirkninger.

Denne forskelsbehandling finder sted på flere områder:

1) Tilknytningskrav: Der findes i partnerskabsloven et tilknytningskrav, som stiller visse krav til parternes statsborgerskab. Sådanne krav findes ikke i ægteskabslovgivningen.
En af konsekvenserne ved dette er, at en dansk statsborger, der er udstationeret i udlandet, ikke kan indgå registreret partnerskab i Danmark med en udlænding.
Bestemmelsen er begrundet i, at da ikke alle lande anerkender registrerede partnerskaber, vil en registreret partner efterf√łlgende kunne indg√• √¶gteskab i udlandet, hvorefter vedkommende efter dansk lovgivning er bigamist.
Justitsministeren har netop brugt denne argumentation under 1. behandlingen af forslagene. Sk√łnt r√¶sonnementet er korrekt, finder landsforeningen ikke, der er proportionalitet – det skal ikke v√¶re nok til at ber√łve en dansk statsborger retten til retlig anerkendelse af sit parforhold i Danmark, hvilket er et v√¶sentligt indgreb i borgerens rettigheder. P√• grund af mist√¶nkeligg√łrelse kan en homoseksuel i den situation s√•ledes f.eks. ikke sikre sin partner arvem√¶ssigt osv.

2) B√łrn: Der findes i partnerskabsloven en undtagelse vedr. adoption. Denne er dog netop med vedtagelsen af L 146 oph√¶vet pr. 1. juli 2010.

Det ene af n√¶rv√¶rende forslag, L 123, n√¶vner specifikt en ligestilling af gifte medm√łdre med gifte f√¶dre. Det er landsforeningens opfattelse, at alle b√łrns sl√¶gtskabsforhold skal reguleres under b√łrneloven og ikke, som i dag, hvor b√łrn af lesbiske par f√•r fastlagt sl√¶gtskab i medf√łr af adoptionsloven, for s√• vidt ang√•r medmoderen.

Som en konsekvens af b√łrnelovens og adoptionslovens forskellige retsvirkninger, har b√łrnene forskellig retsstilling. En v√¶sentlig forskel er vedr√łrende barnets statsborgerskab. Hvis en udenlandsk kvinde f√łder et barn i Danmark, f√•r barnet dansk statsborgerskab, hvis hendes partner er en dansk mand, men ikke, hvis hendes partner er en dansk kvinde. Det skyldes, at statsborgerskabet nedarves via b√łrneloven, men ikke via adoptionsloven. S√•ledes skal disse b√łrn af et lesbisk parforhold have dansk statsborgerskab ved naturalisation. Landsforeningen kender eksempler p√•, at der er store b√łrn, der er f√łdt og opvokset i Danmark, som ikke har dansk statsborgerskab fordi deres for√¶ldre er kvinder1.

Ligeledes er det uheldigt, at for√¶ldrepar af samme k√łn ikke kan blive anerkendt, hvis parterne er ugifte (ikke-registrerede). Og endelig er det i praksis et stort problem, at for√¶ldrepar af samme k√łn ofte ikke forst√•r, at de skal g√łre noget andet og meget mere end andre for√¶ldrepar for at blive anerkendt. N√•r man lige har f√•et et lille barn, er der meget andet end adoptionsformularer, der presser sig p√•. og det kan konstateres, at mange ender med aldrig at f√• gennemf√łrt adoptionen. Dette har alvorlige f√łlger for de familier, der siden g√•r fra hinanden.

Justitsministeren udtalte under 1. behandlingen af L 123 sin modstand mod en ligestilling af medm√łdre og f√¶dre i b√łrneloven og begrundede dette med det naturlige i, at der skal en mand og en kvinde til at skabe et barn. Det er landsforeningens opfattelse, at regeringen dermed lukker √łjnene for forskelsbehandling af danske b√łrnefamilier og tilsides√¶tter b√łrns retsstilling, hvis deres for√¶ldre er homoseksuelle. Familier i dagens Danmark ser ud p√• mange m√•der, og det er ikke styret af biologi – lovgivning om sociale forhold kan ikke begrundes i biologi.

3) Kirkelig vielse. Dansk lovgivning giver trossamfund mulighed for at foretage juridisk bindende vielser. Den bemyndigelse, staten s√•ledes har givet trossamfundene, begr√¶nses i partnerskabsloven til kun at g√¶lde par af modsat k√łn.
Landsforeningen finder det helt uforeneligt med en moderne retsopfattelse, at en verdslig lovgivning skal udm√łnte s√¶rlige religi√łse forbud, og i √łvrigt at den skal tvinge alle religi√łse samfund, uanset anskuelse, til at overtage disse forbud.

Folkekirkens indstilling til det registrerede partnerskab har v√¶ret genstand for en debat gennem √•rtier. Folkekirken har p√• den baggrund indf√łrt velsignelsesritualer til anvendelse for registrerede partnere, svarende til velsignelse af borgerligt indg√•et √¶gteskab. Folkekirken har s√•ledes gjort, hvad den kan, indenfor sine egne rammer.

Regeringens holdning om, at en betydelig del af folkekirken skal udtrykke sit √łnske om adgang til kirkelig vielse af par af samme k√łn, for at en lov√¶ndring kan komme p√• tale, er alene et politisk synspunkt. Da Rigsdagen 23. maj 1947 vedtog loven om kvindelige pr√¶ster skete det under massiv modstand fra biskopper og menighedsr√•d.

Landsforeningen finder det i forl√¶ngelse heraf endvidere utilfredsstillende, at regeringen afviser at √¶ndre loven f√łr et udvalg under Kirkeministeriet har f√¶rdiggjort sit arbejde. Det er Folketinget uvedkommende, hvad dette udvalg mener. Den lovgivning Folketinget udf√¶rdiger er – og skal v√¶re – verdslig. Hvis udvalget skulle n√• frem til, at √¶gteskab for par af samme k√łn er uforeneligt med folkekirkens trosgrundlag, hvad skulle konsekvensen heraf s√• v√¶re? At Folketinget ikke kunne √¶ndre √¶gteskabsloven, som handler om juridisk √¶gteskab? Ved at inds√¶tte et forbud i partnerskabsloven har Folketinget gjort sig skyldig i usaglig forskelsbehandling, idet Folketinget ikke kan begrunde lovgivning i religi√łse forestillinger.

Internationalt: Det bem√¶rkes, at en r√¶kke lande allerede gennem de sidste 10 √•r har √•bnet √¶gteskabet for par af samme k√łn: Holland (2001), Belgien (2003), Spanien (2005), Canada (2005), Sydafrika (2006), Norge (2008) og Sverige (2009). I Portugal har parlamentet vedtaget et lovforslag, som afventer pr√¶sidentens ratifikation. Ogs√• flere stater i USA har √•bnet √¶gteskabet, ligesom Mexico City (2010), som blev den f√łrste jurisdiktion i Latinamerika, der gjorde √¶gteskabet k√łnsneutralt.

Der eksisterer i dag en helt utilfredsstillende situation, hvor Danmark kun har anerkendt f√• landes partnerskabslove, ligesom man anerkender andre landes k√łnsneutrale √¶gteskaber blot som registrerede partnerskaber i Danmark.

Transpersoner : Indf√łrelsen af et k√łnsneutralt √¶gteskab v√¶re den rigtige l√łsning i forhold til transk√łnnede, idet et par i s√• fald ikke skal skifte retsinstitut, dersom den ene part skifter juridisk k√łn. I praksis er det allerede s√•dan for √¶gtepar, idet man ikke l√¶ngere tvangsopl√łser disse ved k√łnsskifte. Det betyder alts√•, at der findes √¶gtepar af samme k√łn i Danmark. Ogs√• af den grund er det utilfredsstillende, at Danmark ikke anerkender andre landes k√łnsneutrale √¶gteskaber.

På den baggrund kan Landsforeningen tilslutte sig alle tre forslag Рog B 56.

Til de enkelte forslag

Vedr. L 123
Forslaget handler om at √•bne √¶gteskabet for par af samme k√łn, hvilket grundl√¶ggende er det, landsforeningen √łnsker. Der skal dog knyttes nogle bem√¶rkninger til de konkrete formuleringer.

Ad ¬ß 1, nr. 1. Det foresl√•s indsat forrest i √¶gteskabslovens at “Loven finder anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af forskelligt k√łn og mellem to personer af samme k√łn.” Det er landsforeningens opfattelse, at man s√• vidt muligt skal undg√• at lovgive med udgangspunkt i en k√łnsopfattelse, der bygger p√• en forenklet forst√•else af to k√łn.
En mere inkluderende formulering ville v√¶re: “Loven finder anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer uanset disses k√łn.”

Ad ¬ß 1, nr. 4-7. Punkterne handler om, at pr√¶ster kan afvise lysning, velsignelse, vielse og m√¶gling af par af samme k√łn. Landsforeningen er helt enig i, at en pr√¶st ikke skal tvinges til disse handlinger, men er uenig i m√•den dette foresl√•s reguleret. Loven b√łr ikke tage udgangspunkt i parrets k√łn, men derimod i pr√¶stens religion. Det handler her om religionsfrihed og trossamfundenes ret til fortolkning af deres religion. At nogle trossamfund og/eller pr√¶ster mv. finder, at deres religion er uforenelig med anerkendelsen af par af samme k√łn, skal ikke f√łre til, at en s√•dan forestilling skal finde en plads i en verdslig lovgivning.

En pr√¶st m√• ikke i almindelighed afvise en handling p√• basis af parternes k√łn. Men pr√¶sten kan med udgangspunkt i en religionsfortolkning afvise en handling, f.eks. pga. parternes k√łn eller fordi en af parterne tidligere har v√¶ret gift.
Bestemmelserne er en beskyttelse af religionsfortolkning, ikke en adgang til diskrimination.

Det skal i √łvrigt bem√¶rkes, at den ret pr√¶sterne i dag har til at afvise fraskilte, ikke er hjemlet direkte i loven men i en administrativ forskrift2. Denne praksis kunne forts√¶ttes, ogs√• i forhold til andre forhold ved parrene herunder parternes k√łn, hvorved ¬ß 1, nr. 4-7 helt kan udelades.

Hvis man vil fastholde, at dette skal lovhjemles, b√łr det ikke, som foresl√•et, ske gennem henvisning til parrets k√łn, (f.eks. “Pr√¶sten kan afvise at foretage lysning for to personer af samme k√łn. Regler om lysning fasts√¶ttes af kirkeministeren.”), men gennem henvisning til religionsfortolkning (f.eks. “Pr√¶sten kan afvise at foretage lysning for et par, hvis dette er uforeneligt med dennes og/eller trossamfundets religionsfortolkning.
Regler om lysning fasts√¶ttes af kirkeministeren.”).

Ad § 4.
Landsforeningen mener, at b√łrnelovens bestemmelser om f√¶dre ogs√• skal g√¶lde for medm√łdre. Landsforeningen hilser derfor dette forslag, der ligestiller gifte medm√łdre med gifte f√¶dre, velkomment. I forl√¶ngelse heraf b√łr b√łrnelovens bestemmelser vedr√łrende anerkendelsesproceduren for ugifte for√¶ldre ogs√• finde anvendelse for for√¶ldrepar af samme k√łn.

Vedr. B 122 og B 123
S√•fremt der ikke kan findes flertal for at g√łre √¶gteskabet k√łnsneutralt – ved L 123 eller B 56 – kan Landsforeningen tilslutte sig en opdeling af indholdet som udtrykt i de to beslutningsforslag B 122 og B 123.

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

HC Seidelin. Landsforperson

S√łren Laursen. Retspolitisk talsperson

Noter
 1. [Retur] Regnbuefamiliers forhold 2008 [a], LGBT Danmark (dengang LBL), 2008
 2. [Retur] Bekendtg√łrelse om vielse indenfor folkekirken, BEK nr 547 af 15/12/1969, ¬ß 2, stk. 5.
  Her fremg√•r ogs√•, at “Mener han i√łvrigt af religi√łse grunde ikke at kunne eller burde foretage en vielse, skal han forel√¶gge biskoppen sagen. Denne afg√łr da, om pr√¶sten b√łr fritages for at foretage vielsen.”

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere h√łringssvaret af 16. maj 2010 fra LGBT Danmark, (jf. L 123 – bilag 12, B 122 – bilag 9 og B 123 – bilag 8).

[Til indhold] Svaret
Jeg har under 1. behandling af lovforslaget (beslutningsforslagene) redegjort nærmere for regeringens holdning til forslaget.

Jeg finder ikke herudover anledning til at kommentere lovforslaget (beslutningsforslagene) eller h√łringssvaret fra LGBT Danmark.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
L 123:

Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra LGBT Danmark – bilag nr. 12.
Henvendelsen fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 5 og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

B 122:
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra LGBT Danmark – bilag nr. 9.
Henvendelsen fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 3 og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

B 123:
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra LGBT Danmark – bilag nr. 8.
Henvendelsen fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 2 og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

Note af Tina Thranesen
 1. [Retur] Regnbuefamiliers forhold 2008
  Den anf√łrte url virker ikke mere efter oml√¶gning af LGBT Danmarks hjemmeside. Skriftet findes imidlertid i PanbloggenLGBT Danmarks hjemmeside til dokumentation og kommentarer.
  Omtale af Regnbuefamiliers forhold 2008 i Panbloggen.
  Regnbuefamiliers forhold 2008 i pdf-format i Panbloggen.