L 123. Kommissorie og sammensætning af udvalget om folkekirken og registreret partnerskab meddeldt den 23. april 2010 af kirkeministeren. Rapport september 2010.

Vist 116 gange.
Kirkeminister Birthe R√łnn Hornbech meddelte den 15. april 2010 i en pressemeddelelse, at hun havde afholdt et m√łde med biskopperne om, hvordan folkekirken b√łr forholde sig til √łnsket om, at partnerskab mellem to personer af samme k√łn skal kunne indg√•s ved en kirkelig handlingaf, og derfor nedsat et udvalg derom. Pressemeddelelsen indg√•r
som bilag
i kirkeministerens besvarelse af sp√łrgsm√•l 2 under behandlingen af lovforslag L 123 – samling 2009-10 – om √¶ndring af lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige andre love samt oph√¶velse af lov om registreret partnerskab. (√Ügteskab mellem to personer af samme k√łn).

Kirkeministeriet oplyste udvalgets kommissorie og sammensætning i meddelelsen den 23. april 2010.

* * *
Kirkeminister Birthe R√łnn Hornbech har efter dr√łftelse med biskopperne fastsat kommissoriet for Udvalg om folkekirken og registreret partnerskab og udpeget 12 medlemmer af udvalget. Alle medlemmer er personligt udpeget og har sagt ja til at indtr√¶de i udvalget.

Udvalget afgav rapport i september 2010. Se nærmere nederst her på siden.

Kommissoriet
“Udvalgets kommissorium er at tage stilling til f√łlgende sp√łrgsm√•l:
  • Skal √¶gteskabsindstiftelsen fortsat foreg√• i folkekirken, eller skal alle samliv indg√•s for den borgerlige √łvrighed, hvorefter der er mulighed for en kirkelig velsignelse, og hvilket ritual skal kunne anvendes ved en s√•dan kirkelig handling?
  • Under hvilke former skal ogs√• det registrerede partnerskab kunne indg√•s i folkekirken, s√•ledes at to personer af samme k√łn har samme mulighed som √¶gtepar for at indg√• deres samliv if√łlge et kirkeligt ritual, og hvilket ritual skal kunne anvendes?
  • Hvordan sikrer man, at pr√¶ster, som af samvittighedsgrunde ikke kan medvirke ved indg√•else af registreret partnerskab i kirken, har frihed til at sige nej hertil?

Udvalget skal afslutte sit arbejde senest den 15. september 2010.

Udvalget har mulighed for at r√•df√łre sig med relevante enkeltpersoner, kirkelige grupperinger og organisationer i den udstr√¶kning, udvalget √łnsker det.

Hvis der under arbejdet opst√•r sp√łrgsm√•l, der involverer andre ministerier, vil Kirkeministeriet s√łrge for sidel√łbende med udvalgets arbejde at tilvejebringe de n√łdvendige udredninger fra de p√•g√¶ldende ministerier. Det er vigtigt, at udvalget hurtigt kan f√• svar p√• sp√łrgsm√•l, der m√•tte opst√• undervejs, s√• udvalgsarbejdet kan afsluttes inden for tidsfristen.

Kirkeministeriet yder sekretariatsbistand til udvalget.”

Udvalgets medlemmer
F√łlgende er udpeget som medlemmer af udvalget:
Formand:
Biskop Peter Skov-Jakobsen, K√łbenhavns Stift

√ėvrige medlemmer:
Generalsekret√¶r, pastor Jens Ole Christensen, Hiller√łd
Fhv. h√łjskoleforstander Erling Christiansen, K√łbenhavn
Biskop Kresten Drejergaard, Fyens Stift
Fhv. formand for Folketinget Christian Mejdahl, Oudrup, L√łgst√łr
Sognepr√¶st Lisbet Kj√¶r M√ľller, Frederiksberg
Dyrl√¶ge Susanne M√łller, Vejleby, R√łdby
Sognepræst Claus Thomas Nielsen, Stauning
Professor, dr. theol. Kirsten Busch Nielsen, Farum
Biskop Karsten Nissen, Viborg Stift
Fhv. universitetslektor Inge Lise Pedersen, Frederiksberg
Ph.d.-studerende, pastor Benedicte Hammer Præstholm, Beder.

* * *
Folkekirken og registreret partnerskab. Rapport fra udvalg nedsag af kirkeministeren. September 2010.