L 123. 5. februar 2010. Lovforslag om ændring af ægteskabsloven Рligestilling af homoseksuelle og heteroseksuelle par. Forkastet.

Vist 204 gange.

Forslag til lov om √¶ndring af lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige andre love samt oph√¶velse af lov om registreret partnerskab (√Ügteskab mellem to personer af samme k√łn) L 123 – samling 2009-10 – fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkj√¶r (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten √ėstergaard (RV).

Resumé
Formålet med lovforslaget var at lave en ægteskabslovgivning, som ligestillede homoseksuelle par med heteroseksuelle par. Samtidig skulle loven sikre ligestilling i retsvirkningerne af et indgået ægteskab, uanset om der var tale om homoseksuelle eller heteroseksuelle.

Baggrunden for forslaget byggede på en sammenligning af loven om registreret partnerskab og ægteskabslovgivningen, hvor der var en række rettigheder, som registrerede partnere ikke opnåede sammenlignet med ægtefolk. Det var f.eks. ikke muligt at indgå registreret partnerskab i en kirke.
Med lovforslaget ville forslagsstillerne bl.a. oph√¶ve de lovgivningsm√¶ssige forhindringer, der var for ligestilling af √¶gtefolk, uanset om der var tale om heteroseksuelle eller homoseksuelle √¶gtepar. Forslagsstillerne ville ikke blande sig i, om den enkelte pr√¶st √łnskede at vie √¶gtef√¶ller af samme k√łn.
Lovforslaget blev efter 1. behandlingen af Folketinget den 26. marts 2010 henvist til Retsudvalget.
Der blev indgivet h√łringsskrivelser af bl.a LGBT Danmark.
Retsudvalget afgav betænkning den 27. maj 2010.
Lovforslaget blev 2. behandlet den 1. juni 2010 og sendt direkte til 3. behandling uden fornyet udvalgsbehandling.
Ved 3. behandlingen den 3. juni 2010 blev lovforslaget forkastet, idet 52 (S, SF, RV, EL, LA, Pia Christmas-M√łller (UFG) og Christian H. Hansen (UFG)) stemte for, 57 (V, DF og KF) imod.

Den 2. februar 2010 fremsattes beslutningsforslagene B 122 om indf√łrelse af k√łnsneutralt √¶gteskab, s√• homo- og heteroseksuelle par ligestilles og B 123 om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Begge beslutningsforslag blev forkastet af Folketinget den 3. juni 2010.

Indhold
  1. Formål med lovforslaget
  2. Lovforslaget
  3. Bemærkninger til lovforslaget
  4. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
  5. Bilag 1 РSammenligning mellem gældende og foreslået formulering

[Til indhold] Formål med lovforslaget
Formålet med lovforslaget er at lave en ægteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle par. Samtidig skal loven sikre ligestilling i retsvirkningerne af et indgået ægteskab, uanset om der er tale om homoseksuelle eller heteroseksuelle.

Baggrunden for forslaget bygger på en sammenligning af loven om registreret partnerskab og ægteskabslovgivningen, hvor der er en række rettigheder, som registrerede partnere ikke opnår sammenlignet med ægtefolk. Det er f.eks. ikke muligt at indgå registreret partnerskab i en kirke.
Med lovforslaget vil forslagsstillerne bl.a. oph√¶ve de lovgivningsm√¶ssige forhindringer, der er for ligestilling af √¶gtefolk, uanset om der er tale om heteroseksuelle eller homoseksuelle √¶gtepar. Forslagsstillerne vil ikke blande sig i, om den enkelte pr√¶st √łnsker at vie √¶gtef√¶ller af samme k√łn.

[Til indhold] Lovforslaget
§ 1
I lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 38 af 15. januar 2007, som √¶ndret senest ved ¬ß 3 i lov nr. 349 af 6. maj 2009, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. F√łr kapitel 1 inds√¶ttes:
¬ĽKapitel 1
Lovens anvendelsesområde
¬ß ¬ß 1. Loven finder anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af forskelligt k√łn og mellem to personer af samme k√łn.¬ę

2. I kapitelbetegnelsen til kapitel 1 √¶ndres ¬ĽKapitel 1¬ę til: ¬ĽKapitel 1 a¬ę.

3. Paragrafbetegnelsen ¬Ľ¬ß 1¬ę √¶ndres til: ¬Ľ¬ß 1 a¬ę.

4. § 14, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
¬ĽPr√¶sten kan afvise at foretage lysning for to personer af samme k√łn. Regler om lysning fasts√¶ttes af kirkeministeren.¬ę

5. § 15, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
¬ĽEn pr√¶st kan afvise at velsigne en borgerlig vielse mellem to personer af samme k√łn. Regler om velsignelse fasts√¶ttes af kirkeministeren.¬ę

6. Efter § 17 indsættes:
¬Ľ¬ß 17 a. En pr√¶st kan afvise at foretage en kirkelig vielse, jf. ¬ß 16, af to personer af samme k√łn.¬ę

7. § 40, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
¬ĽEn pr√¶st kan afvise at foretage m√¶gling mellem to personer af samme k√łn. Regler om m√¶gling fasts√¶ttes af kirkeministeren efter forhandling med justitsministeren.¬ę

8. I ¬ß 58 b, stk. 1, √¶ndres ¬Ľ¬ß¬ß 1 og 4¬ę til: ¬Ľ¬ß¬ß 1 a og 4¬ę.

9. I ¬ß 58 b, stk. 2, √¶ndres ¬Ľkapitel 1¬ę til: ¬Ľkapitel 1 a¬ę.

10. I § 66 indsættes som stk. 2:
¬ĽStk. 2. Bestemmelser om √¶gteskab i internationale traktater finder ikke anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn eller p√• registreret partnerskab, medmindre dette f√łlger af traktaten eller medkontrahenterne tilslutter sig dette.¬ę

§ 2
I lov om √¶gteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 37 af 5. januar 1995, som √¶ndret senest ved ¬ß 2 i lov nr. 349 af 6. maj 2009, foretages f√łlgende √¶ndringer:
1. I ¬ß 1 √¶ndres ¬ĽMand og hustru¬ę til: ¬Ľ√¶gtef√¶llerne¬ę.

I ¬ß 2 √¶ndres ¬Ľmand og hustru¬ę til: ¬Ľ√¶gtef√¶llerne¬ę.

3. § 11, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

4. § 53, stk. 1 og 2, affattes således:
¬ĽDenne lovs bestemmelser kommer ogs√• til anvendelse p√• √¶gtepagter, som indg√•s uden for landet, n√•r en af √¶gtef√¶llerne har bop√¶l her. √Ügtef√¶llernes myndighed til at indg√• √¶gtepagten skal bed√łmmes efter deres hjemsteds lovgivning.
Stk. 2. En √¶gtepagt, der er oprettet af en √¶gtef√¶lle, der ikke har bop√¶l her i landet, og som er gyldig efter √¶gtef√¶llens hjemsteds lovgivning, er, n√•r √¶gtef√¶llen bos√¶tter sig her i landet, gyldig her, for s√• vidt den ikke strider mod denne lov. I forhold til tredjemand er gyldigheden dog betinget af, at √¶gtepagten, inden en m√•ned efter at √¶gtef√¶llen har taget bop√¶l her, anmeldes til personbogen. Sker anmeldelsen senere, regnes retsvirkningen f√łrst fra anmeldelsesdagen.¬ę

§ 3
I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1053 af 29. oktober 2009, som √¶ndret senest ved ¬ß 1 i lov nr. 1266 af 16. december 2009, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. I § 448 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
¬ĽStk. 2. Uanset stk. 1 kan sag om opl√łsning af √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn eller om opl√łsning af registreret partnerskab, der er omfattet af lov om registreret partnerskab, behandles her, hvis √¶gteskabet eller partnerskabet ikke anerkendes i det land, hvor parterne bor.¬ę

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I ¬ß 448 c, stk. 3, der bliver stk. 4, √¶ndres ¬Ľstk. 1 og 2¬ę til: ¬Ľstk. 1 og 3¬ę.

§ 4
I b√łrneloven, lov nr. 460 af 7. juni 2001, som √¶ndret senest ved ¬ß 23 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages f√łlgende √¶ndring:
1. Efter § 35 indsættes som nyt kapitel:
¬ĽKapitel 8 a
Ægteskab mellem to kvinder
¬ß ¬ß 35 a. Reglerne i loven finder tilsvarende anvendelse for et barn, der f√łdes i et √¶gteskab mellem to kvinder.
Stk. 2. Den kvinde, der ikke f√łder barnet, betegnes som medmoder til barnet. Betegnelsen anvendes i loven i stedet for betegnelsen far i de tilf√¶lde, hvor et barn f√łdes i et √¶gteskab mellem to kvinder.¬ę

§ 5
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.
Stk. 2. lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 938 af 10. oktober 2005, oph√¶ves, men finder fortsat anvendelse for registreret partnerskab indg√•et f√łr lovens ikrafttr√¶den.
Stk. 3. Etregistreret partnerskab, der er omfattet af lov om registreret partnerskab, kan ændres til et ægteskab, jf. § 1, efter anmodning fra begge partnere. justitsministeren kan fastsætte regler herom.

§ 6
Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men ¬ß¬ß 1, 2 og 4 kan ved kongelig anordning helt eller delvis s√¶ttes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de s√¶rlige f√¶r√łske og gr√łnlandske forhold tilsiger.

[Til indhold] Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger
Lovforslaget er en genfrems√¶ttelse af L 67 fra folketings√•ret 2007-08, 2.samling, om forslag til lov om √¶ndring af lov om √¶gteskabsindg√•else og opl√łsning og forskellige andre love samt oph√¶velse af lov om registreret partnerskab. Se Folketingstidende 2007-08, 2.samling, forhandlingerne side 2996 og till√¶g A side 2651 og 2659.

Form√•let er at indf√łre en √¶gteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle par og sikrer ligestilling i retsvirkningerne af et indg√•et √¶gteskab, uanset om der er tale om homoseksuelle eller heteroseksuelle. Sammenligner man loven om registreret partnerskab med √¶gteskabslovgivningen, er der en r√¶kke rettigheder, som registrerede partnere ikke opn√•r sammenlignet med √¶gtefolk, idet det eksempelvis ikke er muligt at indg√• registreret partnerskab i en kirke. Det er vigtigt for forslagsstillerne at understrege, at vi med lovforslaget alene vil oph√¶ve de lovgivningsm√¶ssige forhindringer, der er for ligestilling af √¶gtefolk, uanset om der er tale om heteroseksuelle eller homoseksuelle √¶gtepar. Forslagsstillerne vil ikke blande sig i, om den enkelte pr√¶st √łnsker at vie √¶gtef√¶ller af samme k√łn. I dag er det ogs√• op til den enkelte pr√¶st selv at afg√łre, om denne vil vie √¶gtefolk, der tidligere er blevet fraskilt. Ligebehandling er en af grundv√¶rdierne i det danske demokrati, og vi b√łr derfor s√łrge for at h√łre til blandt de f√łrende nationer i verden, n√•r det g√¶lder fuld anerkendelse af seksuelle minoriteters rettigheder. Form√•let med lovforslaget er at stoppe den forskelsbehandling, der finder sted, ved at indf√łre ens √¶gteskabslovgivning uanset seksualitet. Det er endvidere forslagsstillernes √łnske, at faderskabsreglerne i b√łrneloven fremover skal finde anvendelse p√• b√łrn, der f√łdes af en kvinde, der har indg√•et √¶gteskab med en anden kvinde, s√•ledes at det vil v√¶re muligt for den kvinde, der ikke er moder til barnet, at blive registreret som barnets medmoder.

Over de seneste √•r har man i en r√¶kke lande ligestillet hetero- og homoseksuelle ved at indf√łre ens √¶gteskabslovgivning. Holland er foregangsland p√• omr√•det, og man har for nylig evalueret tiltagene med at implementere og administrere en ens √¶gteskabslovgivning uanset seksualitet. Konklusionen var, at tiltagene m√•tte anses som en ubetinget succes.

Med lovforslaget √łnsker forslagsstillerne at danne en ramme, der kan forbedre det enkelte individs levevilk√•r og selvbestemmelsesret, og samtidig sende et utvetydigt politisk signal om, at forskelsbehandling af seksuelle minoriteter ikke er acceptabelt.

Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere de √łkonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget. Der vil formentlig hovedsagelig v√¶re tale om √łkonomiske og administrative konsekvenser ved implementeringen af lovforslaget. Det vil is√¶r dreje sig om udarbejdelse af administrative forskrifter og blanketter. Hertil kan komme udgifter for kommunerne til √¶ndring af registreret partnerskab til √¶gteskab.

[Til indhold] Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1
(Lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning)
Til nr. 1
Den foresl√•ede bestemmelse medf√łrer, at definitionen i dansk ret af et √¶gteskab udvides til ogs√• at omfatte √¶gteskab indg√•et mellem to personer af samme k√łn. Et s√•dant √¶gteskab vil have de samme retsvirkninger som et √¶gteskab mellem to personer af forskelligt k√łn.

Til nr. 2 og 3
Lovtekniske korrektioner som f√łlge af inds√¶ttelsen af det foresl√•ede kapitel 1.

Til nr. 4
Det skal v√¶re frivilligt for en pr√¶st, om pr√¶sten vil foretage lysning for to personer af samme k√łn.

Til nr. 5
Det skal v√¶re frivilligt for en pr√¶st, om pr√¶sten vil velsigne en borgerlig vielse mellem to personer af samme k√łn.

Til nr. 6
Det skal v√¶re frivilligt for en pr√¶st, om pr√¶sten vil foretage en kirkelig vielse af to personer af samme k√łn.

Til nr. 7
Det skal v√¶re frivilligt for en pr√¶st, om pr√¶sten vil foretage m√¶gling mellem to personer af samme k√łn.

Til nr. 8 og 9
Lovtekniske korrektioner som f√łlge af inds√¶ttelsen af det foresl√•ede kapitel 1.

Til nr. 10
¬ß 4, stk. 4, i lov om registreret partnerskab indeholder f√łlgende bestemmelse: ¬ĽBestemmelser i internationale traktater finder ikke anvendelse p√• det registrerede partnerskab, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.¬ę Baggrunden for bestemmelsen er, at registreret partnerskab hverken findes eller anerkendes i en r√¶kke lande, fordi dette strider mod fundamentale retsprincipper (ordre public) i de p√•g√¶ldende lande. Danmark kan derfor ikke ensidigt bestemme, at bestemmelser om √¶gteskab i internationale traktater ogs√• skal omfatte registreret partnerskab, medmindre dette f√łlger af traktaten eller de medkontraherende stater tilslutter sig dette. Det samme g√łr sig g√¶ldende i relation til √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn. Den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 1, nr. 10, videref√łrer s√•ledes med visse redaktionelle √¶ndringer den g√¶ldende bestemmelse i partnerskabslovens ¬ß 4, stk. 4.

Til § 2
( Lov om ægteskabets retsvirkninger)

Til nr. 1 og 2
Bestemmelserne er en konsekvens af, at loven skal finde anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn.

Til nr. 3
En hustrus mulighed for at foretage indk√łb til egne s√¶rlige behov p√• kredit oph√¶ves.

Til nr. 4
Bestemmelsen er en konsekvens af, at loven ogs√• skal finde anvendelse p√• √¶gtepagter mellem to personer af samme k√łn.

Til § 3
(Retsplejeloven)

Til nr. 1
Bestemmelse om, at en sag om opl√łsning af √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn eller om opl√łsning af registreret partnerskab kan behandles her i landet, hvis √¶gteskabet eller partnerskabet ikke anerkendes i det land, hvor parterne bor.

Til nr. 2
Lovteknisk korrektion som f√łlge af inds√¶ttelsen af et nyt stk. 2 i ¬ß 448 c, hvorved det nuv√¶rende stk. 2 bliver stk. 3.

Til § 4
(B√łrneloven)

Til nr. 1
Bestemmelsen sikrer, at faderskabsreglerne i b√łrneloven kan finde anvendelse p√• b√łrn, der f√łdes af en kvinde, der har indg√•et √¶gteskab med en anden kvinde. Det vil herefter v√¶re muligt for den kvinde, der ikke er moder til barnet, at bliver registreret som barnets medmoder. Der vil som udgangspunkt v√¶re tale om de tilf√¶lde, hvor moderen til barnet er blevet kunstigt befrugtet.

Den foresl√•ede bestemmelse vedr√łrer alene de tilf√¶lde, hvor et barn f√łdes i et √¶gteskab mellem to kvinder. Der er s√•ledes ikke indsat bestemmelser, der vedr√łrer et barn, der f√łdes i et √¶gteskab mellem to m√¶nd, da dette vil n√łdvendigg√łre en rugemoder (surrogatmoder) el.lign., hvilket efter b√łrnelovens ¬ß 31 ikke er lovligt med den eksisterende lovgivning.

Derimod omfatter bestemmelsen såvel lesbiske, der bliver gravide ved insemination, som de tilfælde, hvor moderen bliver gravid ved et seksuelt forhold.

Til § 5
(Ikrafttræden)
Indf√łrelse af √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn vil kr√¶ve en r√¶kke administrative √¶ndringer, bl.a. af kommunernes vielsessystemer. For at give mulighed for at gennemf√łre disse √¶ndringer inden lovens ikrafttr√¶den foresl√•s det, at loven tr√¶der i kraft den 1. juli 2010.

Til § 6
(Gr√łnland og F√¶r√łerne)
Bestemmelsen vedr√łrer lovforslagets territoriale gyldighed og indeb√¶rer, at lovforslaget ikke g√¶lder for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men at ¬ß¬ß 1, 2 og 4 ved kongelig anordning helt eller delvis kan s√¶ttes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de s√¶rlige f√¶r√łske og gr√łnlandske landsdele tilsiger.
[Til indhold] Bilag 1

G√¶ldende formulering  Lovforslaget 
  ¬ß 1
I lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 38 af 15. januar 2007, som √¶ndret senest ved ¬ß 3 i lov nr. 349 af 6. maj 2009, foretages f√łlgende √¶ndringer:
1. F√łr kapitel 1 inds√¶ttes:
¬ĽKapitel 1
Lovens anvendelsesområde
¬ß 1. Loven finder anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af forskelligt k√łn og mellem to personer af samme k√łn.¬ę
Kapitel 1
ægteskabsbetingelser
¬ß 1. Den, som er under 18 √•r, m√• ikke indg√• √¶gteskab uden tilladelse fra den myndighed, som efter ¬ß 13 skal pr√łve √¶gteskabsbetingelserne. Den myndighed, som efter ¬ß 13 skal pr√łve √¶gteskabsbetingelserne, kan ved meddelelse af tilladelse til indg√•else af √¶gteskab til en ung under 18 √•r fasts√¶tte vilk√•r om, at den unge trods √¶gteskabet fortsat er mindre√•rig og dermed umyndig indtil det fyldte 18. √•r.
2. I kapitelbetegnelsen til kapitel 1 √¶ndres ¬ĽKapitel 1¬ę til: ¬ĽKapitel 1 a¬ę.
3. Paragrafbetegnelsen ¬Ľ¬ß 1¬ę √¶ndres til: ¬Ľ¬ß 1 a¬ę.
¬ß 14. Efter parternes √łnske kan der ske lysning ved kundg√łrelse fra pr√¶dikestolen. Regler herom fasts√¶ttes af kirkeministeren.
§ 15. ægteskab indgås ved kirkelig eller borgerlig vielse.
Stk. 2. ægtefæller kan få et ægteskab, som er indgået ved borgerlig vielse, kirkeligt velsignet af en præst i folkekirken. Regler herom fastsættes af kirkeministeren.
 
  4. ¬ß 14, 2. pkt., oph√¶ves, og i stedet inds√¶ttes:
¬ĽPr√¶sten kan afvise at foretage lysning for to personer af samme k√łn. Regler om lysning fasts√¶ttes af kirkeministeren.¬ę
5. § 15, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
¬ĽEn pr√¶st kan afvise at velsigne en borgerlig vielse mellem to personer af samme k√łn. Regler om velsignelse fasts√¶ttes af kirkeministeren.¬ę
6. Efter § 17 indsættes:
¬Ľ¬ß 17 a. En pr√¶st kan afvise at foretage en kirkelig vielse, jf. ¬ß 16, af to personer af samme k√łn.¬ę
¬ß 40. Efter begge parters √łnske kan der ske m√¶gling ved pr√¶sten. Regler herom fasts√¶ttes af kirkeministeren efter forhandling med ministeren for familie- og forbrugeranliggender. 7. ¬ß 40, 2. pkt., oph√¶ves, og i stedet inds√¶ttes:
¬ĽEn pr√¶st kan afvise at foretage m√¶gling mellem to personer af samme k√łn. Regler om m√¶gling fasts√¶ttes af kirkeministeren efter forhandling med justitsministeren.¬ę
¬ß 58 b. Afg√łrelser efter ¬ß¬ß 1 og 4, ¬ß 10, stk. 2, og ¬ß 11 a, stk. 2, samt afg√łrelser om anerkendelse af udenlandske skilsmisser til brug for pr√łvelse af √¶gteskabsbetingelserne kan p√•klages til ministeren for familie- og forbrugeranliggender.
Stk. 2. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fastsætte regler om behandlingen af sager efter denne lovs kapitel 1.
8. I ¬ß 58 b, stk. 1, √¶ndres ¬Ľ¬ß¬ß 1 og 4¬ę til: ¬Ľ¬ß¬ß 1 a og 4¬ę.
9. I ¬ß 58 b, stk. 2, √¶ndres ¬Ľkapitel 1¬ę til: ¬Ľkapitel 1 a¬ę.
¬ß 66. Ved overenskomst med fremmed stat eller af ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan der fasts√¶ttes regler om forholdet mellem dansk og anden stats lovgivning om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning. 10. I ¬ß 66 inds√¶ttes som stk. 2:
¬ĽStk. 2. Bestemmelser om √¶gteskab i internationale traktater finder ikke anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn eller p√• registreret partnerskab, medmindre dette f√łlger af traktaten eller medkontrahenterne tilslutter sig dette.¬ę
¬ß 1. Mand og hustru skal v√¶re hinanden til st√łtte og i f√¶llesskab varetage familiens tarv. ¬ß 2
I lov om √¶gteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 37 af 5. januar 1995, som √¶ndret senest ved ¬ß 2 lov nr. 349 af 6. maj 2009, foretages f√łlgende √¶ndringer:
1. I ¬ß 1 √¶ndres ¬ĽMand og hustru¬ę til: ¬Ľ√¶gtef√¶llerne¬ę.
¬ß 2. Det p√•hviler mand og hustru gennem pengeydelse, gennem virksomhed i hjemmet eller p√• anden m√•de, at bidrage, hver efter sin evne, til at skaffe familien det underhold, som efter √¶gtef√¶llernes livsvilk√•r m√• anses for passende. Til underholdet henregnes, hvad der udkr√¶ves til husholdningen og b√łrnenes opdragelse s√•vel som til fyldestg√łrelse af hver √¶gtef√¶lles s√¶rlige behov. 2. I ¬ß 2 √¶ndres ¬Ľmand og hustru¬ę til: ¬Ľ√¶gtef√¶llerne¬ę.
53. Denne lovs bestemmelser kommer ogs√• til anvendelse p√• √¶gtepagter, som indg√•s uden for landet, n√•r manden har bop√¶l her, dog at kvindens myndighed til at indg√• √¶gtepagten bed√łmmes efter hendes hjemsteds lovgivning. 4.¬ß 53, stk. 1 og 2, affattes s√•ledes:
¬ĽDenne lovs bestemmelser kommer ogs√• til anvendelse p√• √¶gtepagter, som indg√•s uden for landet, n√•r en af √¶gtef√¶llerne har bop√¶l her. √¶gtef√¶llernes myndighed til at indg√• √¶gtepagten skal bed√łmmes efter deres hjemsteds lovgivning.
Stk. 2. √¶gtepagt, oprettet af en mand, der ikke har bop√¶l her i landet, og gyldig efter hans hjemsteds love, er, n√•r han bos√¶tter sig her i landet, gyldig her, for s√• vidt den ikke strider mod denne lov. I forhold til tredjemand er gyldigheden dog betinget af, at √¶gtepagten inden 1 m√•ned, efter at manden har taget bop√¶l her, anmeldes til personbogen; sker anmeldelsen senere, regnes retsvirkningen f√łrst fra anmeldelsesdagen.
Stk. 3… …
Stk. 2. En √¶gtepagt, der er oprettet af en √¶gtef√¶lle, der ikke har bop√¶l her i landet, og som er gyldig efter √¶gtef√¶llens hjemsteds lovgivning, er, n√•r √¶gtef√¶llen bos√¶tter sig her i landet, gyldig her, for s√• vidt den ikke strider mod denne lov. I forhold til tredjemand er gyldigheden dog betinget af, at √¶gtepagten, inden en m√•ned efter at √¶gtef√¶llen har taget bop√¶l her, anmeldes til personbogen. Sker anmeldelsen senere, regnes retsvirkningen f√łrst fra anmeldelsesdagen.¬ę
§ 448 c. Sag om ægteskab kan behandles her i riget, såfremt
1) sags√łgte har bop√¶l her,
2) sags√łgeren har bop√¶l her og enten har boet her i de sidste to √•r eller tidligere har haft bop√¶l her,
3) sags√łgeren er dansk statsborger, og det godtg√łres, at han p√• grund af sit statsborgerskab ikke vil kunne anl√¶gge sag i det land, hvor han har bop√¶l,
4) begge parter er danske statsborgere, og sags√łgte ikke mods√¶tter sig indbringelse for dansk domstol, eller
5) skilsmisse s√łges p√• grundlag af separation meddelt her i landet inden for de sidste fem √•r.
3
I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1053 af 29. oktober 2009, som √¶ndret senest ved ¬ß 1 i lov nr. 1266 af 16. december 2009, foretages f√łlgende √¶ndringer:
1. I § 448 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
Stk. 2. Sag om et √¶gteskabs omst√łdelse eller best√•en kan indbringes for retten her i riget, n√•r √¶gteskabet er indg√•et her. ¬ĽStk. 2. Uanset stk. 1 kan sag om opl√łsning af √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn eller om opl√łsning af registreret partnerskab, der er omfattet af lov om registreret partnerskab, behandles her, hvis √¶gteskabet eller partnerskabet ikke anerkendes i det land, hvor parterne bor.¬ę
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 kan fraviges ved overenskomst med fremmed stat. 2. I ¬ß 448 c, stk. 3, der bliver stk. 4, √¶ndres ¬Ľstk. 1 og 2¬ę til: ¬Ľstk. 1 og 3¬ę.
§ 4
I b√łrneloven, lov nr. 460 af 7. juni 2001, som √¶ndret senest ved ¬ß 23 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages f√łlgende √¶ndring:
1. Efter § 35 indsættes som nyt kapitel:
¬ĽKapitel 8 a
ægteskab mellem to kvinder
¬ß 35 a. Reglerne i loven finder tilsvarende anvendelse for et barn, der f√łdes i et √¶gteskab mellem to kvinder.
Stk. 2. Den kvinde, der ikke f√łder barnet, betegnes som medmoder til barnet. Betegnelsen anvendes i loven i stedet for betegnelsen far i de tilf√¶lde, hvor et barn f√łdes i et √¶gteskab mellem to kvinder.¬ę

[Til indhold]

* * *
Folketingets journal vedr√łrende lovforslaget.
Lovforslaget i Folketingstidende i pdf-format.