L 130. Bilag 2. Spgsm. 1. Trans-Danmarks bemærkninger af 13. marts 2010 til lovforslaget. Spgsm. den 15. marts 2010. Svar den 25. marts 2010.

Vist 165 gange.
Trans-Danmark skrev den 13. marts 2010 til Sundhedsudvalget om L 130 РSamling: 2009-10 Рom forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv., lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love.
Sundhedsudvalget stillede samme dag sp√łrgsm√•l 1 om henvendelsen til sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 25. marts 2010.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

Til indhold] Henvendelsen

Folketinget, Att.: Sundhedsudvalget
Christiansborg, 1240 K√łbenhavn K.
Den 13. marts 2010
Bemærkninger til L 130 РForslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv. fremsat den 3. marts 2010.

Trans-Danmark m√• beklageligvis konstatere, at ministeren ikke har benyttet lejligheden til at sikre transk√łnnede en klagemulighed i tilf√¶lde, hvor Sundhedsstyrelsen giver afslag p√• tilladelse til en k√łnsskifteoperation (tilladelse til kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte).

Foreningen foreslår derfor, at der i lovforslagets § 7, der lyder:
¬ß 7. Sundhedsstyrelsens afg√łrelser m.v. efter ¬ß 88 i sundhedsloven eller regler fastsat i medf√łr heraf kan p√•klages til Patientombuddet.
sker en tilf√łjelse, s√•ledes at den lyder:
¬ß 7. Sundhedsstyrelsens afg√łrelser m.v. efter ¬ß¬ß 88 og 116 i sundhedsloven eller regler fastsat i medf√łr heraf kan p√•klages til Patientombuddet.

If√łlge sundhedslovens ¬ß 115 kan en person f√• tilladelse til kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte. If√łlge ¬ß 116 kan ministeren for sundhed- og forebyggelse give tilladelse til kastration. Ministeren har if√łlge bekendtg√łrelse om sterilisation og kastration, ¬ß 5 overdraget kompetencen til Sundhedsstyrelsen.

Med lovforslagets ¬ß 7 indf√łres der mulighed for at klage over afg√łrelser truffet af Sundhedsstyrelsen og tilkendegives samtidig, at uagtet Sundhedsstyrelsen er den √łverste sundhedsfaglige myndighed, skal det v√¶re muligt at klage over styrelsens afg√łrelser.

Ved at lave den foresl√•ede tilf√łjelse i lovforslagets ¬ß 7 f√•r transk√łnnede mulighed for at klage over et eventuelt afslag p√• en k√łnsskifteoperation – en mulighed, som der ikke eksisterer i dag.

Transk√łnnede, der f√•r afslag p√• tilladelse til en k√łnsskifteoperation, har s√¶dvanligvis levet som deres √łnskede/f√łlte k√łn i adskillige √•r og v√¶ret i et fler√•rigt observationsforl√łb p√• Sexologisk Klinik. Et afslag p√• tilladelse til en k√łnsskifteoperation er yderst alvorligt for dem – gr√¶nsende til og for nogle m√•ske ligefrem livstruende.
Det findes derfor yderst rimeligt, at de får en mulighed for at klage over et eventuelt afslag.
Da det samtidig m√• vurderes, at der ikke vil v√¶re tale om et stort antal, kan der ikke v√¶re nogen begrundelse for ikke at tilf√łje den foresl√•ede klagemulighed.

Med venlig hilsen.
Karin Astrup. Formand.

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. marts 2010 fra Trans-Danmark, jf. L 130 – bilag 2.

[Til indhold] Svaret
Trans-Danmark √łnsker, at der indf√łres mulighed for at klage til Patientombudet over Sundhedsstyrelsens afg√łrelser vedr√łrende tilladelse til kastration, jf. sundhedslovens ¬ß 115.

Det finder jeg ikke n√łdvendigt og heller ikke hensigtsm√¶ssigt.

Der er fastsat n√¶rmere procedurer for Sundhedsstyrelsens afg√łrelse af sager om tilladelse til kastration, som af hensyn til de ber√łrte patienters retssikkerhed bl.a. sikrer, at sagerne, inden der tr√¶ffes afg√łrelse, forel√¶gges for Retsl√¶ger√•det. Afg√łrelseskompetencen er desuden netop tillagt Sundhedsstyrelsen, fordi styrelsen er landets √łverste sundhedsfaglige myndighed. Hvis Patientombudet fik mulighed for at tilsides√¶tte Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige vurderinger i konkrete sager, kunne det skabe en uhensigtsm√¶ssig uklarhed om Sundhedsstyrelsens rolle som √łverste sundhedsfaglige myndighed.

Patientombudet kan efter lovforslagets § 7 kun på ét område behandle klager over Sundhedsstyrelsen. Det drejer sig om Sundhedsstyrelsens pligt efter sundhedslovens § 88 til at tilvejebringe behandlingstilbud m.v. til visse patienter med livstruende sygdomme.

Sundhedsstyrelsens pligt hertil indtr√¶der, n√•r regionsr√•det ikke kan tilvejebringe behandlingstilbud for en patient, der er henvist til behandling. Der er s√•ledes tale om en administrativ pligt for Sundhedsstyrelsen, og der er derfor ikke i s√•danne sager risiko for, at Patientombudets kompetence kan skabe uklarhed om Sundhedsstyrelsens rolle som √łverste sundhedsfaglige myndighed.

Med venlig hilsen
Bertel Haarder.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen.
Henvendelsen – bilag 2 – i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget