L 130. 3. behandlingen den 3. juni 2010. Vedtaget. Afstemningsresultat.

Vist 91 gange.
Den 3. juni 2010 havde Folketinget 3. behandling af L 130 РSamling: 2009-10 Рom forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv., lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love.

Lovforslaget blev vedtaget med 108 for, 0 imod, 0 hverken for eller imod og 71 fraværende.

Parti For Imod Hverken for
eller imod
Fraværende
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 29 0 0 18
Socialdemokratiet (S) 28 0 0 17
Dansk Folkeparti (DF) 16 0 0 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 14 0 0 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 11 0 0 6
Det Radikale Venstre (RV) 5 0 0 4
Enhedslisten (EL) 2 0 0 2
Liberal Alliance (LA) 1 0 0 2
Inuit Ataqatigiit (IA) 0 0 0 1
Siumut (SIU) 0 0 0 1
Sambandsflokkurin (SP) 0 0 0 1
Tj√≥√įveldisflokkurin (TF) 0 0 0 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2 0 0 1
I alt 108 0 0 71

Folketingets journal med indæggene under 3. behandlingen.
Afstemningsresultatet på Folketingets hjemmeside.
Lovforslaget som vedtaget ved 3. behandlingen i Folketingstidende C i pdf-format.
Den vedtagne lov på Retsinformation. Den vedtagne lov har betegnelsen Lov nr. 706 af 25. juni 2010 med navnet: Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. (Et nyt patientklagesystem, mulighed for at klage over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, forenkling af regler om tilsynsforanstaltninger m.v.)