L 152 Bilag 1. 7. januar 2005. Kommenteret h√łringsoversigt til navnelovsbet√¶nkning nr. 1446/2004 om personnavne.

Vist 191 gange.
Folketingets Retsudvalg udsendte den 7. januar 2005 en kommenteret oversigt p√• 25 sider over de h√łringsvar, som var indkommet ved h√łringsfristens udl√łb, til Navnelovsudvalgets bet√¶nkning nr. 1446.

Foreningen Trans-Danmark (dengang med navnet trans-danmark.dk) indgav h√łringssvar.

Af den kommenterede oversigt over indkomne h√łringssvar fremg√•r f√łlgende vedr. Trans-Danmarks h√łringssvar:

1. Generelt
Foreningen trans-danmark kan i det store hele tilslutte sig Navnelovsudvalgets bet√¶nkning og det deri anf√łrte lovudkast.

5.1. Egnet og passende fornavn (side 14 nederst til side 16 √łverst)
Viborg Stift er af den opfattelse, at den hidtidige ordning, hvorefter et navn ikke m√• antages, s√•fremt det er til ulempe, b√łr fastholdes. Stiftet finder det vigtigt, at navnet er passende, ikke kan v√¶kke anst√łd og ikke er til ulempe for den p√•g√¶ldende.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab bifalder, at der fortsat skelnes mellem pige- og drengenavne i den danske navngivning og finder, at lempelse af adgangen til at tage et k√łnsneutral fornavn vil kunne l√łse problemer for transseksuelle. Selskabet anser det for s√¶rdeles vigtigt, at afklaringen af, om et navn kan karakteriseres som et fornavn eller et efternavn, og om et navn kan siges at v√¶re egnet eller passende som fornavn, ofres passende opm√¶rksomhed.

Foreningen trans-danmark finder, at den eksisterende ordning for transseksuelle [se herom Navnelovsudvalgets bet√¶nkning s. 59-60, ministeriets tilf√łjelse] er yderst bureaukratisk, og at der er adskillige personer, der p√• forh√•nd opgiver at s√łge fornavnsskift efter fors√łgsordningen. Det er foreningens opfattelse, at Sexologisk Klinik er for tilbageholdende med at afgive en positiv erkl√¶ring til st√łtte for √łnsket om navneskift, at klinikken sj√¶ldent st√łtter navneskifts√łnsket, hvis ans√łgeren ikke √łnsker k√łnsskifteoperation, og at Civilretsdirektoratet [nu Familiestyrelsen,
ministeriets tilf√łjelse] alene baserer dets afg√łrelse p√• Sexologisk Kliniks udtalelse.

Efter foreningen trans-danmarks opfattelse b√łr muligheden for at tage et navn, der betegner det modsatte k√łn ogs√• g√¶lde for transvestitter, og en ans√łgning om at tage et navn, der betegner det modsatte k√łn, b√łr im√łdekommes alene p√• baggrund af en erkl√¶ring fra den p√•g√¶ldende om at v√¶re transseksuel eller transvestit. Foreningen har henvist til, at dette er ordningen i Norge. Herudover har trans-danmark anf√łrt, at der i loven b√łr fasts√¶ttes en regel, hvorefter justitsministeren [ministeren for familie- og forbrugeranliggender, ministeriets tilf√łjelse] kan fasts√¶tte regler om i hvilket omfang personer, der har f√•et tilladelse til at antage et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, skal have krav p√• at f√• √¶ndret legitimationspapirer, dokumenter m.v.

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender er fortsat af den opfattelse, at den eksisterende ordning fungerer tilfredsstillende, og at denne ordning p√• til fredsstillende vis im√łdekommer hensynet til transseksuelle personers behov for at erhverve et fornavn, der betegner det √łnskede k√łn, samtidig med at den helt klare hovedregel om krav om fornavnes k√łnskorrekthed beskyttes p√• tilfredsstillende vis.
Ministeriet finder s√•ledes ikke, at muligheden for at tage et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, p√• nuv√¶rende tidspunkt b√łr udvides yderligere. For s√• vidt ang√•r sp√łrgsm√•let om fasts√¶ttelse af regler om ret til nye dokumenter finder Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender som Navnelovsudvalget ikke i forbindelse med den nye navnelov at burde tage stilling hertil, da dette sp√łrgsm√•l ikke er reguleret eller b√łr reguleres i Navneloven.

Folketingets journal vedr√łrende bilag 1 – h√łringsnotatet.
Det kommenterede h√łringsnotat i pdf-format.