Trans-Danmark havde den 5. november 2003 foretr√¶de for Navnelovsudvalget og afleverede √łnsker til ny navnelov.

Vist 157 gange.

Invitation til m√łde med Navnelovsudvalget.
Invitation til m√łde med Navnelovsudvalget.
Foreningen trans-danmark.dk ved n√¶stformanden, Tina Schuldt og kassereren, Qvickie havde den 5. november 2003 kl. 1315 fortr√¶de for Navnelovsudvalget og redegjorde mundtligt for foreningens √łnsker til den nye navnelov.
Afslutningsvis afleverede de den herunder viste skrivelse, hvori foreningens √łnsker til den nye navnelov er pr√¶ciseret.

Navnelovsudvalget
L√łrdag den 1. november 2003

trans-danmark.dk takker for at f√• mulighed for at m√łde navnelovsudvalget, s√• vi kan redeg√łre for de √łnsker, foreningen har til en ny navnelov.

Det er primært forhold omkring fornavne, som har foreningens interesse.

trans-danmark.dk‘s form√•l er at fremme befolkningens forst√•else for og accept af transvestitters og transseksuelles s√¶rlige forhold og s√łge at sikre, at lovgivningen i st√łrst mulig udstr√¶kning tilgodeser sammes forhold.

Foreningen vil derfor henlede udvalgets opm√¶rksomhed p√• f√łlgende forhold omkring fornavne.

Forhold, som er af særlig betydning for transvestitter og i særdeleshed for transseksuelle.

Indledning.
Fornavne såvel som efternavne skal i deres stavemåde og deres udtale have karakter af et navn.
Et navn skal derfor godkendes af et særligt udvalg. (Gerne som nu).

1) Fornavne skal ikke v√¶re k√łnsbestemte.
  Fornavne tildeles umiddelbart efter et barn er f√łdt. Der er derfor ikke noget underligt ved, at en person som voksen kan √łnske at udskifte det tildelte fornavn med et selvvalgt.
Et fornavn er en del af en persons identitet, og det er derfor vigtigt – ja en menneskeret, at der er overensstemmelse mellem en persons identitet og fornavn.
Det m√• v√¶re en persons ret selv at v√¶lge det fornavn, som den enkelte f√łler sig bedst tilpas ved, og som giver p√•g√¶ldende den st√łrste livskvalitet.
Foreningen finder det heller ikke bet√¶nkeligt, at for√¶ldre har mulighed for og m√•ske v√¶lger at tildele deres barn et fornavn, som efter alm. tradition anvendes til b√łrn af modsatte k√łn. Det vil antageligvis kun ske i ganske f√• tilf√¶lde.
Men det giver forældre mulighed for at tildele deres barn et fornavn efter tradition gældende f. eks. i lande, hvor de kommer fra eller har tilknytning til.
  Forslag til lovtekst:
  a) Fornavne er ikke k√łnsbestemte.
  b) Et barn kan tildeles et fornavn, og en myndig person kan skifte fornavn uden anden indskr√¶nkning end, at navnet skal v√¶re eller skal kunne godkendes som et fornavn.
Kan navneudvalget ikke tiltræde dette under nr. 1 beskrevne forslag, foreslår foreningen alternativt:
  2) Fornavne opdeles i tre kategorier.
    a) Drengenavne.
    b) Pigenavne.
    c) K√łnsneutrale navne.
    Allerede i dag m√• det konstateres, at mange mennesker har et fornavn, som her i landet efter den nuv√¶rende opdeling i “godkendte drenge- og pigenavne” tilh√łrer det modsatte k√łn.
Denne udvikling må forventes at vokse med det stigende antal personer af fremmed herkomst, som får ophold her i landet.
Mange af disse personer har en anden kultur end vores Рogså i relation til fornavne.
F.eks. er Hannah et drengenavn i Mellem√łsten, Inge er et drengenavn i Sverige, Jean er et drengenavn i Frankrig, men et pigenavn i UK; Johnnie er et pigenavn i engelsktalende lande etc.
Da det ikke forlanges, at disse personer skal udskifte deres fornavne for at f√• ophold her i landet, m√• danskf√łdte selvf√łlgelig have samme ret til at b√¶re et s√•dant fornavn.

Fornavne, som ikke entydigt overalt i verden er k√łnsbestemt til samme k√łn skal s√•ledes v√¶re placeret i kategori 3 – k√łnsneutrale navne.
Konstateres det, at et k√łnsbestemt fornavn et andet sted i verden bruges af modsatte k√łn, end her i landet, skal navnet overf√łres til kategori 3 – k√łnsneutralt navn.

Forslag til lovtekst:

    a) Fornavne opdeles i drengenavne, pigenavne og k√łnsneutrale navne.
    b) Et barn kan tildeles et fornavn, og en myndig person kan skifte fornavn uden anden indskr√¶nkning end, at navnet enten skal v√¶re fra samme k√łnskategori eller fra gruppen af k√łnsneutrale navne, og at navnet skal v√¶re eller skal kunne godkendes som et fornavn.
    c) Fornavne, der ikke entydigt overalt i verden er k√łnsbestemt til samme k√łn, betragtes som k√łnsneutralt navn.
    d) Konstateres det, at et fornavn i et andet land anvendes af modsatte k√łn end her i landet, overf√łres det p√•g√¶ldende fornavn til gruppen af k√łnsneutrale navne.
Kan navneudvalget ikke tiltr√¶de de under nr. 1 eller nr. 2 beskrevne forslag, foresl√•r foreningen alternativt, at der i den nye navnelov indf√łres et s√¶rskilt afsnit for transvestitter og transseksuelles muligheder for at skifte fornavn:
3) S√¶rlige forhold for personer, der √łnsker at leve som det modsatte k√łn.
Transseksuelle og transvestitter har behov for at kunne bruge og identificere sig med et fornavn svarende til det k√łn, p√•g√¶ldende fremtr√¶der som.
Det drejer sig om:
  a) Transvestitter, der lejlighedsvis kl√¶der sig som det modsatte k√łn.
  b) Transvestitter, der overvejende eller fuldtids kl√¶der sig som det modsatte k√łn.
  c) Transseksuelle, der er √łnsker en k√łnsskifteoperation.
  d) Transseksuelle, der ikke √łnsker en k√łnsskifteoperation.
  Det skal bem√¶rkes, at det er vanskeligt helt pr√¶cist at skelne mellem de fire grupper.

Problemet er ikke s√• stort for gruppe a, hvorfor foreningen ikke vil fremkomme med forslag m√łntet p√• denne gruppe.
Men for de tre andre grupper er det et stort problem, at deres fornavn ikke svarer til det k√łn, de udad til fremtr√¶der som.

Siden maj m√•ned 2002 har Civilretsdirektoratet haft en fors√łgsordning efter hvilken transseksuelle under visse betingelser kan f√• fornavneskift til et fornavn svarende til det k√łn, de √łnsker at leve som.

Civilretsdirektoratets skriver f√łlgende om den midlertidige ordning:

Civilretsdirektoratet afsluttede i begyndelsen af maj m√•ned 2002 sine overvejelser og dr√łftelser om lempelse af praksis om, hvorn√•r transseksuelle kan f√• navneforandring med f√łlgende resultat:

  1. Der er tale om en fors√łgsordning, hvor kun patienter, der lever fuldtids som tilh√łrende det andet k√łn, kan komme i betragtning til en fornavne√¶ndring.
  2. Der er aftalt en fremgangsm√•de med Sexologisk Klinik, hvor personer, der √łnsker √¶ndring af fornavn, indsender en ans√łgning til Civilretsdirektoratet.
Civilretsdirektoratet indhenter fra Sexologisk Klinik enten blot en bekræftelse (jf. nedenfor pkt. 3) eller en egentlig erklæring (jf. nedenfor pkt. 4).
Vi mener, det er v√¶sentligt at pointere, at fors√łgsordningen alene omfatter transseksuelle.
Som udgangspunkt er der to grupper af transseksuelle, som kan f√• mulighed for at f√• navneforandring, selvom et egentligt k√łnsskifte ikke endnu ikke har fundet sted.
De to grupper og sagsbehandlingen i forbindelse med ans√łgningen om √¶ndring af fornavn kan beskrives s√•ledes:
  3. Ans√łgere, der g√•r i et observationsforl√łb p√• Sexologisk Klinik med henblik p√• senere at s√łge tilladelse til k√łnsskifte.
Sexologisk Klinik bekr√¶fter, at ans√łgere, der g√•r i et observationsforl√łb p√• Sexologisk Klinik med henblik p√• senere at s√łge tilladelse til k√łnsskifte fra Sexologisk Klinik, er blevet henvist til k√łnshormonbehandling med hormoner fra det √łnskede k√łn.
  4. Ans√łgere, der ikke aktuelt √łnsker k√łnsskifte, men som gennem l√¶ngere tid har levet som det andet k√łn.
Sexologisk Klinik afgiver en udtalelse om, at der er tale om en transseksuel, der gennem l√¶ngere tid har levet fuldtids som det andet k√łn, men ikke √łnsker at gennemg√• k√łnsskifte.
√ėnsket om at leve som det andet k√łn skal v√¶re stabilt, og det er en betingelse, at ans√łgerens livskvalitet sk√łnnes at blive v√¶sentligt forbedret ved et fornavn, der svarer til den k√łnslige fremtoning.
  5. Civilretsdirektoratet forbeholder sig endvidere muligheden for i tvivlstilf√¶lde at forel√¶gge de konkrete sager for Retsl√¶ger√•det.
  6. Som det fremg√•r, omfatter fors√łgsordningen alene personer, der har kontakt med Sexologisk Klinik i et omfang, der g√łr Sexologisk Klinik i stand til at afgive en udtalelse til brug for Civilretsdirektoratets vurdering af ans√łgningen.
  trans-danmark.dk finder, at Civilretsdirektoratets midlertidige ordning er un√łdig bureaukratisk og langvarig.
Samtidig har Civilretsdirektoratet efter h√łring hos Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet og h√łring i Retsl√¶ger√•det tilladt en person, som efter Sexologisk Klinik‘s erkl√¶ring ikke er transseksuel, men som l√¶ngerevarende havde levet som det modsatte k√łn, tilladelse til fornavneskift. (Solveig Lerche sagen).

N√•r en myndig person √łnsker at skifte til et fornavn, som “normalt” opfattes som tilh√łrende det modsatte k√łn, s√• er det efter store overvejelser og et dybf√łlt √łnske.

Foreningen foresl√•r derfor, at det b√łr v√¶re en ret for en myndig person at afgive en erkl√¶ring om, at den p√•g√¶ldende lever fast som det modsatte k√łn og derfor √łnsker et fornavn svarende dertil.

Forslag til lovtekst:
En myndig transseksuel person – uanset om p√•g√¶ldende √łnsker at gennemf√łre en k√łnsmodificerende operation (k√łnsskifteoperation) eller ej – og transvestitter, som gennem l√¶ngere tid har levet som det modsatte k√łn, har ret til fornavneskift s√• fornavnet svarer til det k√łn, p√•g√¶ldende lever som.

S√•fremt udvalget ikke kan f√łlge foreningens forslag 3 foresl√•s, at Civilretsdirektoratets midlertidig ordning g√łres permanent ved, at den indf√łjes i den nye navnelov.

Dog vil det v√¶re √łnskv√¶rdigt, om forel√¶ggelsen for Retsl√¶ger√•det kan undlades, da det erfaringsm√¶ssigt m√• betragtes som en formalitet og meget tidskr√¶vende.
Endvidere vil det v√¶re √łnskv√¶rdigt om udtalelsen, som Civilretsdirektoratet indhenter hos Sexologisk Klinik kan udf√¶rdiges af en praktiserende l√¶ge eller evt. psykolog.

4) Efternavne af udenlandsk oprindelse.
  I Danmark er efternavne ikke k√łnsbestemte, men m√• betragtes som k√łnsneutrale.
Derimod har f. eks Island efternavne, som er k√łnsbestemte.
En person, som flytter her til Danmark, kan selvf√łlgelig beholde sit efternavn. Men f√•r en transseksuel her i landet bevilget foretaget k√łnsskifteoperation fra mand til kvinde, s√• kan den p√•g√¶ldende ikke f√• tilladelse til at antage et typisk islandsk k√łnsbestemt efternavn – f. eks. med endelsen “dottir”.
I dag, hvor det er tilladt og ikke ualmindeligt, at √¶gtepar beholder hvert sit ved d√•b/navngivning tildelte efternavn, synes der ikke noget bet√¶nkeligt ved at tillade, at k√łnsbestemte efternavne kan anvendes og erhverves her i landet. Og i s√¶rdeleshed ikke, n√•r det er navne, som er godkendte i et land (Island), som er i rigsf√¶llesskab med Danmark.

Forslag til lovtekst.

  a) En myndig person kan ved navneskift f√• et k√łnsbestemt efternavn, s√•fremt det er et efternavn, som anvendes i et land, som er i rigsf√¶llesskab med Danmark, og det k√łnsbestemte efternavn svarer til den p√•g√¶ldendes k√łn eller det k√łn, som den p√•g√¶ldende har valgt at leve som.
  b) Et barn kan tilsvarende navngives med et k√łnsbestemt efternavn.
  c) Indg√•r en person med et k√łnsbestemt efternavn √¶gteskab eller registreret partnerskab, kan √¶gtef√¶llen/partneren ikke f√• det k√łnsbestemte efternavn.
5) F√łlger af fornavneskift.
Uanset hvilken af foreningens √łnsker om mulighed for fornavneskift og valg af k√łnsbestemt efternavn, som udvalget v√¶lger at tiltr√¶de, s√• vil det v√¶re af uvurderlig betydning, at et bevilliget navneskift har til f√łlge, at p√•g√¶ldende f√•r et retskrav p√• at f√• √¶ndret alle relevante legitimationspapirer, eksamensbeviser, svendebreve, kursusbeviser og andre papirer og dokumenter, som er relevante for den p√•g√¶ldendes virke s√•vel i arbejdssituationer som i fritiden.

Forslag til lovtekst:

  a) En person, der p√• grund af sit √łnske om at leve som det modsatte k√łn, har opn√•et tilladelse til navneskift har ret til at f√• √¶ndret relevante papirer og dokumenter.
  b) Det p√•l√¶gges derfor alle, der har udstedt legitimationspapirer, eksamensbeviser, svendebreve, kursusbeviser og andre papirer og dokumenter, som er relevante for den p√•g√¶ldendes virke s√•vel i arbejdssituationer som i fritiden, at udstede nye tilsvarende forsynet med det nye navn og k√łnsbetegnelse.
Afsluttende bemærkninger.
Afslutningsvis vil foreningen n√¶vne, at vi er af den overbevisning, at fornavneskift til et fornavn svarende til det k√łn, som den p√•g√¶ldende lever som og fremtr√¶der som, er dybf√łlt og med til at give personen en for√łget livskvalitet.
Vi er sikre p√•, at det vil medf√łre praktiske lettelser i dagligdagen for den p√•g√¶ldende, at navnet p√• legitimationspapirer m.v. svarer til den p√•g√¶ldende persons ydre fremtoning.
Derved slipper pågældende for mange ydmygende situationer.

Foreningen er til r√•dighed, s√•fremt udvalget √łnsker yderligere oplysninger eller √łnsker noget uddybet, det v√¶re sig under et m√łde eller skriftligt.

H√łringsberettiget.
trans-danmark.dk anmoder om at f√• tilsendt udvalgets bet√¶nkning/rapport, n√•r den foreligger, og sendes den til h√łring, s√• at vi bliver registreret som h√łringsberettigede.

Med venlig hilsen. Tina Schuldt, næstformand.

Skrivelsen med foreningens √łnsker i pdf-format.