L 154 af 3. februar 2021. Forslag til lov om √¶ndring af straffeloven. Indf√łrelse af handicap som beskyttelsesgrund. Vedtaget 20. april 2021.

Vist 85 gange.
Justitsminister Nick Hækkerup (S) fremsatte den 3. februar 2021 lovforslag L 154 РSamling: 2020-21 Рom: Strafskærpelse for forbrydelser med baggrund i offerets handicap.
Lovforslaget h√łrer under Retsudvalget.
Lovforslaget blev f√łrstebehandlet den 5. marts 2021, 2. behandlet den 13. februar 221 og 3. behandlingen den 20. april 2021, hvor det blev vedtaget. Ikrafttr√¶delse den 1. maj 2021.

Lovforslaget har ikke direkte en transrelateret betydning, men undervejs i behandlingen er der fremsat udtalelser om, at k√łnsidentitet burde v√¶re medtaget i lovforslaget, og at der var sendt et udkast til et selvst√¶ndigt lovforslag derom i h√łring.

Herunder gengives lovforslaget og de transrelaterede bemærkninger. For fuld indsigt i lovforslaget og dets behandling henvises til lovforslaget hos Folketinget. Links dertil i bunden af denne side.

* * *

Forslag
til
Lov om ændring af straffeloven
(Strafskærpelse for forbrydelser med baggrund i offerets handicap)

Sp√łrgsm√•l 1 af 26. februar 2021 fra Radikale Venstre.
Vil ministeren yde teknisk bistand til udarbejdelse af et √¶ndringsforslag, der indf√łjer ‚ÄĚhandicap‚ÄĚ til straffelovens ¬ß 266 b?

Svar af 31. marts 2021 fra Justitsministeriet.
[…]

Ændringsforslag
til
lov om ændring af straffeloven
(Strafskærpelse for forbrydelser med baggrund i offerets handicap) (L 154)

Æ n d r i n g s f o r s l a g

1) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:
¬Ľ01. I ¬ß 266 b, stk. 1, √¶ndres ¬Ľeller seksuelle orientering¬ę til: ¬Ľ, seksuelle orientering eller sit handicap¬ę¬ę.
[Straf for offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds at fremsætte udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sit handicap]
[…]

* * *
1. behandling af lovforslag L 154 den 5. marts 2021.
Forhandlingen åbnede kl. 1004.

Kristian Hegaard (RV). Kl. 1008.
[…]
N√•r vi normalt regulerer straffelovens ¬ß 81, nr. 6, er der en parallelitet i forhold til straffelovens ¬ß 266 b, og derfor vil Radikale Venstre stille et √¶ndringsforslag om at f√• handicap med ind i straffelovens ¬ß 266 b. Som der ogs√• st√•r i lovbem√¶rkningerne, betyder det, der er med p√• nuv√¶rende tidspunkt, at forh√•nelse og nedv√¶rdigelse p√• grund af personens handicap ikke er reguleret i straffeloven. Jeg vil bare h√łre, hvordan Socialdemokraterne stiller sig til at lave en parallelitet, s√• vi ogs√• f√•r handicap med ind i straffelovens ¬ß 266 b.

Jeppe Bruus (S). Ordf√łrer. Kl. 1009.
Det er fuldstændig rigtigt, at når man læser overvejelserne i lovforslaget her, kan man jo se, at den parallelitet mangler. Derfor er det dybest set et meget, meget fair ændringsforslag, som De Radikale vil stille, og som jo også intuitivt vil være det rigtige. Jeg kan ikke udtale mig på regeringens vegne. Det vil jeg trygt overlade til justitsministeren. Men på Socialdemokratiets vegne kan jeg sige, at det vil vi da se meget, meget positivt på.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). Kl. 1002.
Jeg vil jo heller ikke l√¶gge skjul p√•, at det her er et rigtig godt forslag. Andre har spurgt til straffelovens ¬ß 266 b, s√• det vil jeg ikke g√łre. […]

Ole Birk Olesen (LA). Kl. 1014.
Tak. Vi vil stemme for det her lovforslag, og jeg vil senere argumentere for, hvorfor vi vil g√łre det. Hvis det bliver en del af lovforslaget, p√• grund af et √¶ndringsforslag fra Radikale, at vi skal udvide racismeparagraffen ‚Äď en paragraf, som vi andre gerne vil afskaffe ‚Äď s√• risikerer det flertal, der beslutter det, at den store opbakning, som jeg formoder der vil v√¶re til det her lovforslag, n√łdvendigvis m√• skrumpe. For alle os, der ikke √łnsker en racismeparagraf i det her land, har selvf√łlgelig sv√¶rt ved at stemme for et lovforslag, der udvider racismeparagraffen. S√• jeg vil gerne appellere til, at Socialdemokratiet her t√¶nker sig lidt om, i forhold til om det ikke er vigtigere at sikre stor opbakning til det her lovforslag, end at f√łre den r√łde kamp for racismeparagraffen endnu videre, end den allerede er f√łrt.

Kristian Hegaard (RV). Kl. 1018.
Nu ved jeg, at hr. Preben Bang Henriksen er en dygtig jurist og derfor ogs√• er velbevandret i straffeloven. I dag er det jo s√•dan, at der er en vis parallelitet mellem de minoriteter eller m√•lgrupper, om man vil, der fremg√•r af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, og straffelovens ¬ß 266 b, og regeringen har jo bl.a. et andet lovforslag i h√łring, hvor man p√•t√¶nker at tilf√łje k√łnsidentitet i begge bestemmelser.

Er ordf√łreren s√• ikke enig i, n√•r man med det her lovforslag tilf√łjer handicap i straffelovens ¬ß 81 nr. 6, at det ogs√• vil give god mening parallelt at tilf√łje det i straffelovens ¬ß 266 b, og vil Venstre st√łtte et s√•dant √¶ndringsforslag fra Radikale Venstre?

Preben Bang Henriksen (V). Kl. 1018.
Nu tror jeg, min folketingsgruppe vil s√¶tte stor pris p√• at se det forslag, inden jeg udtaler min st√łtte til det. Men jeg synes, det lyder sympatisk. Det vil jeg gerne medgive hr. Kristian Hegaard, men jeg vil gerne se det, inden jeg tager nogen stilling til det. Det var jo ikke lige det, jeg var forberedt p√• i dag.

Kristian Hegaard (RV). Kl. 1019.
Konsekvensen vil v√¶re, hvis man ikke tilf√łjer det i straffelovens ¬ß 266 b, at handicappede s√• vil v√¶re den eneste minoritet, der ikke st√•r i racismeparagraffen, mens k√łnsidentitet, religion, tro, seksuel orientering osv. ‚Äď alle de andre ‚Äď ville fremg√•. Ville det ikke v√¶re lidt m√¶rkeligt, hvis handicap var det eneste, der ikke fremgik af b√•de ¬ß 81, nr. 6, og ¬ß 266 b?

Preben Bang Henriksen (V). Kl. 1019.
Jo, det er ogs√• derfor, jeg siger, at jeg umiddelbart har sympati for det, men at jeg s√•dan helt pr. definition godt vil se forslaget, f√łr jeg tager stilling til det. Men jeg synes, at det, hr. Kristian Hegaard siger, lyder sympatisk.

Kristian Hegaard (RV) Kl. 1028.
[Bem. til Karina Adsb√łl (DF) jf. kl. 1025.]
[…]
Derfor vil jeg h√łre, om Dansk Folkeparti vil v√¶re med til ogs√• at tilf√łje handicap i straffelovens ¬ß 266 b.

Karina Adsb√łl (DF). Kl. 1029.
Alts√•, jeg t√¶nker f√łrst og fremmest, at vi selvf√łlgelig skal tage det i udvalgsbehandlingen, fordi det her jo er en aftale, og de her elementer, vi har indg√•et, er jo det, vi udm√łnter i dag. S√• hvis man begynder at indf√łre, hvad kan man sige, andre elementer ud over det, som aftalepartierne har aftalt, s√• kan det jo somme tider v√¶re lidt problematisk. Men jeg t√¶nker, at vi enten kan tage den i udvalget, eller at hr. Kristian Hegaard kan frems√¶tte et forslag omkring det, og s√• kan vi jo tage stilling til det d√©r.

Kristian Hegaard (RV). Ordf√łrer. Kl. 1037.
[…]
Men som det fremg√•r af lovbem√¶rkningerne, er handicap til geng√¶ld ikke med lovforslaget omfattet i straffelovens ¬ß 266 b ‚Äď den, der i folkemunde kaldes racismeparagraffen ‚Äď og det betyder, at forh√•nelse og nedv√¶rdigelse p√• baggrund af en persons handicap ikke er reguleret i straffeloven. Det vil Det Radikale Venstre gerne lave om p√•, og derfor har vi stillet et √¶ndringsforslag, nemlig at handicap skal tilf√łjes i racismeparagraffen. Regeringen har nemlig haft et andet lovforslag i h√łring, der g√•r p√•, at eksempelvis k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika inds√¶ttes eksplicit i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, om strafsk√¶rpende omst√¶ndigheder, og ogs√• i straffelovens ¬ß 266 b. Derfor ville det v√¶re helt forkert, hvis n√¶rmest alle andre minoriteter end handicappede herefter fremg√•r af straffelovens ¬ß 266 b, for der er nemlig i dag en parallelitet imellem de to paragraffer, s√•dan at de persongrupper, der opremses i ¬ß 81, nr. 6, ogs√• fremg√•r af ¬ß 266 b.
[…]

Pernille Vermund (NB). Kl. 1057.
Men racismeparagraffen handler ikke om trusler, alts√•, det er simpelt hen ikke det, vi diskuterer. Det, vi diskuterer, er: Er der s√¶rlige grupper i samfundet, som man ikke m√• st√łde? Er det v√¶rre, at man st√łder en afrikaner for at have afrikansk kr√łllet h√•r, end det er, at man st√łder mig for at v√¶re blondine eller ordf√łreren for at v√¶re r√łdh√•ret? Alts√•, hvor g√•r gr√¶nsen for, hvordan det her kr√¶nkelsestyranni skal udvikle vores samfund i en retning, hvor vi begynder at blive s√•dan lidt… ja, jeg kan godt frygte, at vi ender med et minefelt af kr√¶nkelsesomr√•der, som betyder, at vi ikke rigtig ved, hvordan vi l√¶ngere skal omg√•s hinanden, hvis man g√łr, hvad ordf√łreren foresl√•r. Til geng√¶ld s√• tror jeg p√• udvikling. Jeg tror p√•, at vi, n√•r vi har haft sociale medier l√¶nge nok, udvikler en bedre kultur der, end vi har i dag, og end vi havde, da det startede, p√• samme m√•de, som man har gjort ude i det civile liv.

Naser Khader (KF) Ordf√łrer. kl. 1103.
[…]
Det g√łr vi ved at lade det indg√• som sk√¶rpende omst√¶ndighed i ¬ß 81, nr. 6, og ikke i ¬ß 266 b. Problemet med ¬ß 266 b er, at de politiske kampe bliver overf√łrt til domstolene, og de skal f√łres andre steder end ved domstolene, og s√• handler det mere om grupper end om individer, s√• det er passende efter vores opfattelse, at det kommer ind under straffelovens ¬ß 81, nr. 6. Derfor st√łtter vi lovforslaget. Tak.

Pernille Vermund (NB) Ordf√łrer. Kl. 1105.
[…]
Jeg kan p√• debatten i dag s√• desv√¶rre forst√•, at Socialdemokratiet er √•bne for at st√łtte et √¶ndringsforslag fra Det Radikale Venstre, der indeb√¶rer en √¶ndring af ¬ß 266 b, i daglig tale kaldet racismeparagraffen. Nye Borgerlige er modstandere af racismeparagraffen, og derfor kan vi ikke stemme for en udvidelse af den, men hvis justitsministeren, s√•fremt Radikale Venstres √¶ndringsforslag bliver stemt igennem, vil v√¶re behj√¶lpelig med at opdele lovforslaget, vil vi i Nye Borgerlige stemme for det oprindelige forslag og imod forslaget om √¶ndring af racismeparagraffen.

Kristian Hegaard (RV). Kl. 1123.
[…]
Derfor vil jeg selvf√łlgelig h√łre, hvordan regeringen stiller sig i forhold til Radikale Venstres √¶ndringsforslag vedr√łrende ogs√• at lave en parallelitet, s√•dan at vi f√•r det ind i straffelovens ¬ß 266 b, s√•dan at vi sender et klart signal om, at nedv√¶rdigelse og forh√•nelse af mennesker med handicap selvf√łlgelig heller ikke er acceptabelt i et demokratisk samfund, og at det skal m√łdes med nultolerance.

Nick Hækkerup. Justitsministeren. Kl. 1124.
Jeg synes, det giver god mening, at der er parallelitet mellem ¬ß 81 nr. 6, som vi behandler i √łjeblikket, og ¬ß 266 b. Nu har der s√•, fordi man kalder ¬ß 266 b racismeparagraffen, v√¶ret meget diskussion om, om det s√• vil v√¶re for galt at lave den her udvidelse af racismeparagraffen. Der synes jeg bare, man skal forholde sig til, hvad realiteten i det er. Hvis den √¶ndring, som jeg forst√•r det Radikale Venstre vil frems√¶tte, bliver gennemf√łrt, s√• vil vi sige, at dem, som ved udtalelse truer, forh√•ner eller nedv√¶rdiger en gruppe af personer p√• grund af deres handicap, skal straffes, og der m√• man sp√łrge sig selv: Synes jeg, at det, hvis man nedv√¶rdiger en gruppe personer p√• grund af deres handicap, er strafv√¶rdigt? Ja, det synes jeg det er, og derfor synes jeg, det er et relevant √¶ndringsforslag.

F√łrste n√¶stformand, Karen Ellemann (V). Kl. 1128.
Tak til ministeren.
Der er ikke flere korte bemærkninger til justitsministeren, og da der ikke flere, der har bedt om ordet, er forhandlingen er sluttet.

Jeg foresl√•r, at lovforslaget her henvises til Retsudvalget. Hvis ingen g√łr indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.
Det er vedtaget.

* * *
Uddrag fra betænkningen af 8. april 2021.
Enhedslisten
[…] Med tilf√łjelsen af ¬Ľhandicap¬ę i straffelovens ¬ß 266 b er vi b√•de med til at √łge sikkerheden for personer med handicap og v√¶rne om deres ytringsfrihed, n√•r de deltager i den offentlige debat. At f√• indf√łrt ¬Ľhandicap¬ę i strafsk√¶rpelsesbestemmelserne er bestemt et skridt i den rigtige retning, men vi er ikke i m√•l endnu. Enhedslisten mener ogs√•, at ¬Ľhandicap¬ę skal v√¶re en del af racismeparagraffen, ligesom vi ogs√• mener, at k√łnsidentitet burde v√¶re medtaget i lovforslaget.

Radikale Venstre
Radikale Venstre glæder sig over, at der på Radikale Venstres initiativ under 1. behandlingen ligeledes er konstateret et flertal for, at handicap skal omfattes af straffelovens § 266 b om hadefulde ytringer, således at trusler mod, forhånelse eller nedværdigelse af personer på grund af deres handicap også bliver omfattet af den såkaldte racismeparagraf, hvormed der skabes parallelitet mellem persongrupperne i straffelovens § 81, nr. 6, og § 266 b.

Radikale Venstre anerkender, at der er et √łnske om at opdele lovforslaget, hvis et √¶ndringsforslag om at tilf√łje ¬Ľhandicap¬ę i ¬ß 266 b ville blive vedtaget. For at im√łdekomme dette √łnske sker tilf√łjelsen af ¬Ľhandicap¬ę i straffelovens ¬ß 266 b i stedet i regi af et andet selvst√¶ndigt lovforslag, da der foreligger en teknisk problemstilling ved opdeling af n√¶rv√¶rende lovforslag, for at udskille indholdet af et √¶ndringsforslag, der havde v√¶ret tilf√łjet ved 2. behandlingen.

Radikale Venstre noterer sig derfor med tilfredshed, at justitsministeren bl.a. i sit svar p√• sp√łrgsm√•l 1 til lovforslaget har tilkendegivet, at regeringen i folketings√•ret 2021-22 vil frems√¶tte et lovforslag om √¶ndring af straffelovens ¬ß 266 b og i den forbindelse vil tilf√łje ¬Ľhandicap¬ę i straffelovens ¬ß 266 b, s√•ledes at ytringer fremsat offentligt eller med henblik p√• udbredelse i en videre kreds, hvor en person trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sit handicap, bliver strafbart.

* * *
2. behandling af lovforslag L 154 den 14. april 2021.
Forhandlingen varede fra kl. 1641 til kl. 1648.
Lovforslget blev, uden at nogen √łnskede ordet, sendt til 3. behandlig i Folketinget.

* * *
3. behandling af lovforslag L 154 den 20. april 2021.
Behandlingen startede kl. 132045 og sluttede kl. 132120.
Ingen √łnskede ordet.
Afstemning: For: 95. (S, V, DF, SF, RV, EL, KF, NB, LA og Uffe Elbæk (UFG)).
Imod: 0.
Hverken for eller imod: 0.
Forslaget er vedtaget og vil blive sendt til statsministeren.

* * *
Folketingets journal vedr. lovforslag L 154 om indsættelse af handicap i straffeloven.
Lovforslag 154 med bemærkninger til lovforslaget i pdf-format hos Folketinget.
Sp√łrgsm√•l 1 og svaret med udkast til √¶ndringsforslag til L 154 om ogs√• at inds√¶tte handicap i straffelovens ¬ß 266 b.
Folketingets journal med 1. behandling den 5. marts 2021 af L 154 inklusiv forhandlingen.
H√łringssvar til L 154 i pdf-format hos Folketinget.
H√łringssvar til L 154 kommenteret af Justitsministeriet.
Betænkning til L 154 afgivet den 8. april 2021 hos Folketinget.
Folketingets journal med 2. behandling af L 154 den 14. april 2021.
Folketingets journal med 3. behandling af L 154 den 20. april 2021.

Den vedtagne lov hos Retsinformation: Lov nr. 709 af 26. april 2021. Lov om ændring af straffeloven,