L 18. Bilag 8. Spgsm. 25. LGBT komiteens bemærkninger den 6. december 2021 til det konservative ændringsforslag. Svar 8. december 2021.

Vist 45 gange.
LGBT komiteen sendte den 6. december 2021 en skrivelse til Ligestillingsudvalget med argumentation imod Det konservative folkepartis ændringsforslag (bilag 6) til lovforslag L 18 om styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer.

Ligestillingsudvalget stillede den 6. december 2021 sp√łrgsm√•l nr. 25 – Alm. del. Samling: 2121-22 – om at kommentere henvendelsen fra LGBT komiteen til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S). Fungerende ligestillingsminister Mattias Tesfaye svarede den 8. december 2021.


Indhold.
Skrivelsen fra LGBT komiteen
Sp√łrgsm√•let
Svaret

* * *
[Indhold] Lgbt komiteens skrivelse.

6. december 2021

LGBT komiteen
LGBT komiteen

Ligestillingsudvalget

Bemærkning til LIU vedr. Konservative Folkepartis ændringsforslag til L 18

Det Konservative Folkeparti har 30. november 2021 fremsat ændringsforslag om deling af lovforslag L 18 i to selvstændige lovforslag, jf. L 18, bilag 6.

LGBT komiteen bemærker, at ud over delingen af lovforslaget foreslås § 266 b grundlæggende ændret.

Lovforslag L 18 indeholder inds√¶ttelse af ‚ÄĚk√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika‚ÄĚ i straffelovens 266 b, stk. 1.
https://www.transviden.dk/lovforslag-l-18-2021/
https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L18/index.htm
Straffelovens nuværende formulering Konservative Folkepartis forslag. Bilag 6.
¬ß 266 b. Den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r. ¬ß 266 b. Den, som offentligt og med fors√¶t ophidser til had mod en gruppe af personer p√• baggrund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller k√łnslig eller seksuelle orientering p√• en m√•de, der medf√łrer begrundet frygt for forstyrrelse af den offentlige fred og orden, straffes med b√łde eller f√¶ngsel i indtil 2 √•r.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed. Stk. 2. Udgår.
 
Betingelser Betingelser
Når det
  1. sker offentligt eller med fortsæt til udbredelse til en videre kreds, og
  2. frems√¶tter trusler, forh√•nelse eller nedv√¶rdigelse af de anf√łrte persongrupper,
Når det
  1. sker offentligt,

  2. er med forts√¶t til ophidselse til had mod de anf√łrte persongrupper, og
  3. medf√łrer begrundet frygt for forstyrrelse af den offentlig fred og orden
 
Virkning Virkning
Beskytter særlige grupper af personer mod at blive truet, forhånet eller nedværdiget. Beskytter samfundet mod forstyrrelse af den offentlige fred og orden, når en person offentligt og med fortsæt ophidser til had mod særlige grupper af personer.
https://www.transviden.dk/straffeloven/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1851
https://www.transviden.dk/l-18-2021-bilag-6/
https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/
l18/bilag/6/index.htm

LGBT komiteen bem√¶rker, at der findes en retspraksis vedr. ¬ß 266 b, hvor k√łnsudtryk og k√łnsidentitet fortolkes ind under ¬ß 266 b, s√•ledes som det ogs√• fremg√•r af bem√¶rkningerne til lovforslaget og besvarelsen af udvalgssp√łrgsm√•l.

I forhold til ¬ß 266 b er lovforslaget derfor alene et sp√łrgsm√•l om at g√łre denne retspraksis eksplicit, men ikke at √¶ndre virkningen. Resultatet er alts√• en velkendt retstilstand. Konservativt Folkeparti √łnsker helt at √¶ndre ¬ß 266 b, hvilket alts√• vil skabe en helt forandret retstilstand uden retspraksis. Konservative Folkeparti foresl√•r ogs√• anvendelsen af et hidtil ukendt og helt uforst√•eligt begreb, ‚Äôk√łnslig orientering‚Äô, i stedet for begreberne k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, som er veletableret sprogbrug i b√•de dansk og international ret.

Endnu vigtigere er det imidlertid, at det forslag, Konservative Folkeparti kommer med, ændrer § 266 b i en sådan grad, at det må diskuteres, om der er identitet.

¬ß 266 b blev introduceret i 1939 for at im√łdeg√• j√łdeforf√łlgelser. I Konservative Folkepartis formulering skal bestemmelsen ikke l√¶ngere beskytte udsatte befolkningsgrupper mod diskrimination, men i stedet beskytte den offentlige orden i forbindelse med, at nogen ophidser til had imod en befolkningsgruppe.

LGBT komiteen opfordrer til, at Konservativt Folkepartis √¶ndringsforslag ikke gennemf√łres.

Vi henviser endvidere til vores seneste udgivelse, T√łven med beskyttelse [1], om udviklingen af den danske diskriminationsbeskyttelse for LGBT-personer.

Med venlig hilsen
LGBT komiteen
Tina Thranesen       S√łren Laursen

Note
  1. [Retur] T√łven med beskyttelse. Den danske udvikling af beskyttelse mod diskrimination, forskelsbehandling og hadforbrydelser i forhold til seksuel orientering, k√łnsudtryk og k√łnsidentitet.
    https://komiteen.dk/wp-content/uploads/2021/11/Toeven-med-beskyttelse.pdf

* * *
[Indhold] Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren kommentere henvendelsen af 6. december 2021 fra LGBT komiteen, jf. L 18 – bilag 8.

* * *
[Indhold] Svar
Til brug for besvarelsen har jeg indhentet bidrag fra Justitsministeriet, der har ressortansvaret for straffeloven. Justitsministeriet har oplyst f√łlgende:

‚ÄĚ1. Det Konservative Folkeparti har den 30. november 2021 fremsat et √¶ndringsforslag til lovforslag nr. L 18. Med √¶ndringsforslaget foresl√•s det bl.a. at √¶ndre straffelovens ¬ß 266 b, s√• bestemmelsen f√•r f√łlgende ordlyd:

‚ÄĚ¬ß 266 b. Den, som offentligt og med fors√¶t ophidser til had mod en gruppe af personer p√• baggrund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller k√łnslig eller seksuel orientering p√• en m√•de, der medf√łrer begrundet frygt for forstyrrelse af den offentlige fred og orden, straffes med b√łde eller f√¶ngsel i indtil 2 √•r.‚ÄĚ

I bem√¶rkningerne til √¶ndringsforslaget fra Det Konservative Folkeparti anf√łres det bl.a., at den foresl√•ede omformulering af straffelovens ¬ß 266 b har til form√•l at sikre balancen mellem, at der tages hensyn til konventioner, hvorefter der skal v√¶re en beskyttelse af minoriteter p√• tv√¶rs af hudfarve, k√łnslig eller seksuel orientering og lignende, samtidig med at der sikres videst mulig ytringsfrihed.

2. I henvendelsen til Folketingets Ligestillingsudvalg opfordrer LGBT komitéen til, at ændringsforslaget fra Det Konservative Folkeparti ikke vedtages.

LGBT komit√©en anf√łrer bl.a., at forslaget fra Det Konservative Folkeparti √¶ndrer helt grundl√¶ggende ved straffelovens ¬ß 266 b frem for ‚Äď som det fremsatte lovforslag ‚Äď at tydeligg√łre den g√¶ldende retstilstand i forhold til k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika. Ændringsforslaget vil derfor skabe en forandret retstilstand uden retspraksis. LGBT komit√©en anf√łrer endvidere, at begrebet ‚ÄĚk√łnslig orientering‚ÄĚ, som anvendes i Det Konservative Folkepartis √¶ndringsforslag, er et hidtil ukendt og helt uforst√•eligt begreb. Endelig peger komit√©en p√•, at det kan give anledning til tvivl, om der med √¶ndringsforslaget l√¶gges op til en s√• grundl√¶ggende √¶ndring, at der ikke l√¶ngere er identitet med det fremsatte lovforslag.

3. Justitsministeriet kan bekr√¶fte, at den af regeringen foresl√•ede √¶ndring af straffelovens ¬ß 266 b i forhold til LGBTI-personer har til form√•l at tydeligg√łre retstilstanden. Som det fremg√•r af de almindelige bem√¶rkninger til det fremsatte lovforslag, er det s√•ledes Justitsministeriets vurdering, at ‚ÄĚk√łnsidentitet‚ÄĚ og ‚ÄĚk√łnsudtryk‚ÄĚ allerede er omfattet af straffelovens ¬ß 266 b om hadefulde ytringer. Justitsministeriet vurderer endvidere, at ‚ÄĚk√łnskarakteristika‚ÄĚ formentligt ogs√• vil v√¶re omfattet af bestemmelsen.

Herudover foreslår regeringen, at beskyttelsen efter straffelovens § 266 b udvides til at omfatte personer med handicap.

Der l√¶gges med det fremsatte lovforslag ikke i √łvrigt op til at √¶ndre indholdet af straffelovens ¬ß 266 b.

Med det ændringsforslag, som Det Konservative Folkeparti har fremsat, lægges der op til en række grundlæggende ændringer af straffelovens § 266 b.

Der l√¶gges s√•ledes bl.a. op til at erstatte det g√¶ldende krav om, at udtalelsen skal v√¶re truende, forh√•nende eller nedv√¶rdigende over for en gruppe af personer, med et krav om, at udtalelsen skal ophidse til had mod en gruppe af personer p√• en m√•de, der medf√łrer begrundet frygt for forstyrrelse af den offentlige fred og orden.

Endvidere l√¶gges der med √¶ndringsforslaget fra Det Konservative Folkeparti op til at inds√¶tte en henvisning til ‚ÄĚk√łnslig orientering‚ÄĚ i ¬ß 266 b. Derimod l√¶gges der ‚Äď i mods√¶tning til det af regeringen fremsatte lovforslag ‚Äď ikke op til at lade personer med handicap omfatte af beskyttelsen i straffelovens ¬ß 266 b.

Regeringen kan ikke st√łtte det fremsatte √¶ndringsforslag.

Regeringen finder, at der er tale om en grundl√¶ggende √¶ndring af s√•vel bestemmelsens anvendelsesomr√•de som de hensyn, bestemmelsen tilsigter at beskytte. Regeringen er endvidere enig med LGBT komit√©en i, at en s√• grundl√¶ggende √¶ndring af straffelovens ¬ß 266 b ikke b√łr gennemf√łres uden en forudg√•ende offentlig h√łring.

Hertil kommer, at regeringen l√¶gger v√¶gt p√•, at ogs√• personer med handicap omfattes af beskyttelsen i straffelovens ¬ß 266 b. Det er efter regeringens opfattelse afg√łrende, at disse personer ikke uds√¶ttes for trusler, forh√•nelser eller nedv√¶rdigelser, fordi de har et handicap.‚ÄĚ

Venlig hilsen

Mattias Tesfaye
Fungerende minister for ligestilling

* * *
Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen fra LGBT komiteen, bilag 8 til lovforslag L 18.
Skrivelsen fra LGBT komiteen, bilag 8 til lovforslag L 18 i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•l 25 til lovforslag L 18 og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.