L 18. Lovforslag om styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer. Optrykt efter andenbehandling den 16. december 2021.

Vist 29 gange.
Optryk af lovforslag L 18 – Samling: 2021-22 – efter andenbehandlingen den 16. december 2021 om inds√¶telse af bl.a. begreberne “k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika og hadefulde ytringer” i flere love.
Lovforslaget blev oprindeligt fremsat af ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) den 6. oktober 2021.

Herunder gengives lovforslaget som optrykt efter andenbehandlingen.

* * *
Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2021
Forslag
til
Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love
(Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, og hadefulde ytringer samt beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer)

Beskæftigelsesministeriet
§ 1

I lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 751 af 26. april 2021, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. § 1, 2. pkt., ophæves.

2. I § 1 indsættes som stk. 2:
¬ĽStk. 2. Lovens form√•l er desuden at modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika samt at modvirke chikane og sexchikane.¬ę

3. § 1 a, stk. 2, affattes således:
¬ĽStk. 2. Lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til besk√¶ftigelse m.v., barselsloven, lov om lige l√łn til m√¶nd og kvinder, lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser og lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v. anvendes p√• de omr√•der, der er omfattet af disse love.¬ę

4. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

5. I ¬ß 2, stk. 1, 1. og 2. pkt. og stk.2, ¬ß 2 a, stk. 1, 1. pkt., ¬ß 3 b, stk. 2, og ¬ß 3 d, stk. 1, inds√¶ttes efter ¬Ľk√łn¬ę: ¬Ľ, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika¬ę.

6. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:
¬ĽStk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, n√•r en bestemmelse, en betingelse eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene k√łn s√¶rligt ufordelagtigt i forhold til personer af det andet k√łn, eller hvis det vil stille personer s√¶rligt ufordelagtigt p√• grund af deres seksuelle orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika i forhold til andre personer. Dette g√¶lder dog ikke, hvis den p√•g√¶ldende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt form√•l og midlerne til at opfylde dette form√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.
Stk. 4. Forbuddet mod forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika indeb√¶rer ikke en pligt til at stille s√¶rlige fysiske faciliteter til r√•dighed.¬ę
Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

7. I ¬ß 2 a, stk. 2 og 3, inds√¶ttes efter ¬Ľk√łn¬ę: ¬Ľ, seksuelle orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika¬ę.

8. I ¬ß 3 a, stk. 1, √¶ndres ¬Ľaf det ene k√łn, hvis det¬ę til: ¬Ľ, hvis levering af varer og tjenesteydelser udelukkende eller f√łrst og fremmest til personer af det ene k√łn¬ę.

9. I § 3 a, indsættes efter stk. 1 som nye stykker:
¬ĽStk. 2. Uanset ¬ß 2 er denne lov ikke til hinder for forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, hvis det er begrundet i et legitimt m√•l og midlerne til at opfylde dette m√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.
Stk. 3. Uanset ¬ß 2 er denne lov ikke til hinder for, at specifikke foranstaltninger, der har til form√•l at forebygge eller opveje ulemper knyttet til seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, opretholdes eller vedtages.
Stk. 4. Specifikke foranstaltninger, der iv√¶rks√¶ttes i henhold til stk. 3, kan alene opretholdes, indtil form√•let med foranstaltningerne er opfyldt.¬ę

Stk. 2 bliver herefter stk. 5.

10. I ¬ß 3 d, stk. 1, inds√¶ttes efter ¬ĽLigebehandlingsn√¶vnet¬ę: ¬Ľ, jf. dog stk. 2¬ę.

11. I ¬ß 14 inds√¶ttes efter ¬Ľk√łn,¬ę: ¬Ľog af personer uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika¬ę.

§ 2

I lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1001 af 24. august 2017, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. I ¬ß 1, stk. 1-3, ¬ß 1, stk. 5, ¬ß 5, stk. 1, ¬ß 6, stk. 2, og ¬ß 9, stk. 2, inds√¶ttes efter ¬Ľseksuel orientering¬ę: ¬Ľ, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika,¬ę.

2. I ¬ß 1, stk. 4 og ¬ß 4, inds√¶ttes efter ¬Ľseksuelle orientering¬ę: ¬Ľ, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika¬ę.

§ 3

I lov om Ligebehandlingsn√¶vnet, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1230 af 2. oktober 2016, som √¶ndret ved ¬ß 14 i lov nr. 688 af 8. juni 2018, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. I ¬ß 1, stk. 1, inds√¶ttes efter ¬Ľseksuel orientering,¬ę: ¬Ľk√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika,¬ę, og ¬Ľstk. 2-6¬ę √¶ndres til: ¬Ľstk. 2-7¬ę.

2. I ¬ß 1, stk. 3, inds√¶ttes efter ¬Ľseksuel orientering,¬ę: ¬Ľk√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika,¬ę.

3. I § 1, indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
¬ĽStk. 4. N√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika efter ¬ß¬ß 2 og 2 b i lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd.¬ę

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.

4. I ¬ß 2, stk. 1, √¶ndres ¬Ľstk. 2-6¬ę til: ¬Ľstk. 2-7¬ę.

5. I ¬ß 2, stk. 2, √¶ndres ¬Ľstk. 2-5¬ę til: ¬Ľstk. 2-6¬ę.

6. I ¬ß 7, stk. 2, √¶ndres ¬Ľ¬ß 1, stk. 6¬ę til: ¬Ľ¬ß 1, stk. 7¬ę.

I straffeloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1851 af 20.
september 2021, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. I ¬ß 81, nr. 6, inds√¶ttes efter ¬Ľat gerningen¬ę: ¬Ľhelt eller delvis¬ę.

2. I ¬ß 81, nr. 6, inds√¶ttes efter ¬Ľseksuelle orientering¬ę: ¬Ľ,
k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika¬ę.

3. I ¬ß 266 b, stk. 1, √¶ndres ¬Ľ, tro eller¬ę til: ¬Ľeller tro eller sit handicap eller p√• grund af den p√•g√¶ldende gruppes¬ę, og efter ¬Ľseksuelle orientering,¬ę inds√¶ttes: ¬Ľ k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika,¬ę.

§ 5

I lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 626 af 29. september 1987, som √¶ndret ved ¬ß 18 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages f√łlgende √¶ndring:

1. I ¬ß 1, stk. 1, √¶ndres ¬Ľeller seksuelle orientering¬ę til: ¬Ľ, seksuelle orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika¬ę.

I lov nr. 553 af 18. juni 2012 om lov om Institut for Menneskerettigheder ‚Äď Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, som √¶ndret ved ¬ß 1 i lov nr. 656 af 12. juni 2013, foretages f√łlgende √¶ndring:

1. I ¬ß 2, stk. 2, inds√¶ttes efter ¬Ľk√łn,¬ę: ¬Ľseksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika,¬ę.

Ikrafttræden
§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2022, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Ministeren for ligestilling fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 1, nr. 10.

§ 8

Stk. 1. Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. ¬ß 5 kan ved kongelig anordning helt eller delvis s√¶ttes i kraft for Gr√łnland med de √¶ndringer, som de gr√łnlandske forhold tilsiger.
Stk. 3. ¬ß 6 kan ved kongelig anordning helt eller delvis s√¶ttes i kraft for F√¶r√łerne og Gr√łnland med de √¶ndringer, som de henholdsvis f√¶r√łske og gr√łnlandske forhold tilsiger.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende det genoptrykte lovforslag L 118.
Det genoptrykte lovforslag L 118 i pdf-format hos Folketinget.