Spgsm. 11 (L 18) af 28. oktober 2021 om ministeren forudser dilemmaer, n√•r nogle mennesker identificerer sig med et andet k√łn end deres fysiske k√łn. Svar 17. november 2021.

Vist 35 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 28. oktober 2021 sp√łrgsm√•l nr. 11 – L 18. Alm. del. Samling: 2021-22 – efter √łnske fra Birgitte Bergman (KF), om ministeren forudser dilemmaer, n√•r nogle mennesker identificerer sig med et andet k√łn end deres fysiske k√łn, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S). Fungerende minister for ligestilling, Mattias Tesfaye svarede den 17. november 2021.

Sp√łrgsm√•l
Vedr√łrende den delte bevisbyrde i Ligebehandlingsn√¶vnet, forudser ministeren da ikke en del dilemmaer, som kommer til at opst√•, fordi nogle mennesker identificerer sig med et andet k√łn end deres fysiske k√łn?

* * *
Svar
Ligebehandlingsn√¶vnet behandler i dag klager over forskelsbehandling, hvor en person oplever at blive forskelsbehandlet p√• grund af sin k√łnsidentitet og k√łnsudtryk, det sker p√• baggrund af delt bevisbyrde. N√¶vnet balancerer s√•ledes allerede i dag de dilemmaer, der kan v√¶re p√• omr√•det.

Som det fremg√•r af afsnit 2.4 i h√łringsnotatet af 9. september 2021, er det ved delt bevisbyrde ikke tilstr√¶kkeligt, at en person f√łler sig kr√¶nket. Den person, der anser sig for kr√¶nket, skal over for Ligebehandlingsn√¶vnet kunne p√•vise, at der foreligger forskelsbehandling og underbygge sin p√•stand med fx skriftligt materiale eller egne og tredjemands udsagn.

Der skal s√•ledes foreligge faktiske omst√¶ndigheder, der giver anledning til at formode, at der er sket en forskelsbehandling, og at den p√•g√¶ldende derved enten er blevet behandlet ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation (direkte forskelsbehandling) eller hvis det vil stille personer s√¶rlig ufordelagtigt p√• grund af deres seksuelle orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika i forhold til andre personer (indirekte forskelsbehandling).

Det bem√¶rkes i √łvrigt, at klagerne i Ligebehandlingsn√¶vnet behandles p√• skriftligt grundlag med inddragelse af b√•de klager og indklagede. Der er ikke mulighed for mundtlig bevisf√łrelse i form af parts- og vidneforklaringer. Sager, der kr√¶ver mundtlig bevisf√łrelse i form af parts- og vidneforklaringer kan behandles ved domstolene.

Venlig hilsen

Mattias Tesfaye
Fungerende minister for ligestilling

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.