Spgsm. 14 (L 18) af 28. oktober 2021 om ikke at ødelÌgge ytringsfriheden. Svar 17. november 2021.

Vist 18 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 28. oktober 2021 spørgsmĂĽl nr. 14 – L 18. Alm. del. Samling: 2021-22 – efter ønske fra Birgitte Bergman (KF), om ikke at ødelĂŚgge ytringsfriheden, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S). Fungerende minister for ligestilling, Mattias Tesfaye svarede den 17. november 2021.

Spørgsmül
Hvad er ministerens holdning til, at vi skal passe pü ikke at ødelÌgge en rettighed, som vi allerede har i samfundet i form af ytringsfriheden?

* * *
Svar
For besvarelsen af spørgsmület er der indhentede nedenstüende bidrag fra Justitsministeriet, som jeg kan henholde mig til:

”Ytringsfrihed og den fri og åbne debat er en grundsten i det danske demokrati, og det er vigtigt for regeringen at værne om ytringsfriheden.

Der er forskel på legitime holdninger og hadefulde ytringer, og regeringen mener ikke, at hadefulde ytringer hører til i den frie debat – eller nogen andre steder. Derfor mener regeringen heller ikke, at hadefulde ytringer bør nyde en særlig beskyttelse.

Som det fremgår af lovforslagets bemærkninger, er det Justitsministeriets vurdering, at ”kønsidentitet” og ”kønsudtryk” allerede er omfattet af straffelovens § 266 b om hadefulde ytringer. Justitsministeriet vurderer endvidere, at ”kønskarakteristika” formentligt også vil være omfattet af bestemmelsen. Den foreslåede ændring af straffelovens § 266 b har derfor i forhold til LGBTI-personer alene til formål at tydeliggøre retstilstanden og styrker retssikkerheden.

I forhold til udvidelsen af straffelovens § 266 b til at omfatte personer med handicap mener regeringen, at der er tungtvejende grunde til, at netop denne gruppe ligeledes bør beskyttes af bestemmelsen. Dette for i højere grad at sikre, at der er plads til alle, og at personer med handicap ikke oplever at blive truet, forhånet eller nedværdiget, fordi de har et handicap.”

Venlig hilsen

Mattias Tesfaye
Fungerende minister for ligestilling

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret hos Folketinget i pdf-format.