Spgsm. 16 (L 18) af 3. november 2021 om, hvorfor begreberne begreberne k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika ikke er defineret direkte i lovteksten. Svar 17. november 2021.

Vist 23 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 3. november 2021 sp√łrgsm√•l nr. 16 – L 18. Alm. del. Samling: 2021-22 – efter √łnske fra Louise Schack Elholm (V) om, hvorfor begreberne begreberne k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika ikke er defineret direkte i lovteksten, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S). Fungerende minister for ligestilling, Mattias Tesfaye svarede den 17. november 2021.

Sp√łrgsm√•l
I lovforslagets bem√¶rkninger, afsnit 2, er regeringens forst√•else af begreberne ‚ÄĚk√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika‚ÄĚ beskrevet, herunder ogs√•, hvordan begreberne adskiller sig fra hinanden. Vil ministeren redeg√łre for, hvorfor disse begreber ikke er defineret direkte i lovteksten, n√•r nu det er vurderingen fra den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe bag lovforslaget, at ‚ÄĚder b√•de i lovgivning og retspraksis sker en sammenblanding af begreber‚ÄĚ (lovforslagets bem√¶rkninger, side 5)?

* * *
Svar
Betydningen af begreberne ‚ÄĚk√łnsidentitet‚ÄĚ, ‚ÄĚk√łnsudtryk‚ÄĚ og ‚ÄĚk√łnskarakteristika‚ÄĚ er beskrevet flere steder i lovforslaget, eksempelvis i afsnit 2.1, 3.1.2, samt bem√¶rkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Herved undg√•s det, at komplicere lovteksten un√łdigt.

Dette f√łlger desuden den praksis, der er anvendt for beskyttelsesgrunden ‚ÄĚseksuel orientering‚ÄĚ. Som det fremg√•r af lovforslagets afsnit 3.2.1, fremg√•r det af forarbejderne til straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1, jf. Folketingstidende 1986-87 (1. samling), till√¶g A, spalte 4171, at der med begrebet “seksuel orientering” skal forst√•s en persons lovlige seksuelle adf√¶rd og indstilling. Det fremg√•r endvidere, at den anvendte formulering er generel, og at andre former for “seksuel orientering” end homoseksualitet er omfattet af bestemmelsens beskyttelsesomr√•de.

I lovgennemgangen peger den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe p√•, at der i dag b√•de i lovgivningen og i retspraksis ses en sammenblanding af begreber. Det d√¶kker over, at beskyttelsen i forhold til transk√łnnede i lovgivningen b√•de er indfortolket under begrebet k√łn, og i flere tilf√¶lde ogs√• er indfortolket i begrebet seksuel orientering, selv om transk√łnnethed og seksuel orientering ikke n√łdvendigvis h√¶nger sammen. Arbejdsgruppen peger p√•, at det kan skabe uklarhed om omfanget af beskyttelsen jf. afsnit 2.7.2.

Med lovforslaget tydeligg√łres beskyttelsen i lovgivningen ved, at beskyttelsesgrundene k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika inds√¶ttes. Dette er begreber, der i dag anvendes b√•de nationalt og internationalt fx anvendes begreberne ogs√• i andre landes forskelsbehandlingslovgivning. Jeg henviser i den forbindelse til min samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 1 og 7 (L 18).

Venlig hilsen

Mattias Tesfaye
Fungerende minister for ligestilling

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.