Spgsm. 19 (L 18) af 5. november 2021 om en teologisk begrundelse om to biologiske k√łn. Svar 17. november 2021.

Vist 26 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 5. november 2021 sp√łrgsm√•l nr. 19 – L 18. Alm. del. Samling: 2021-22 – efter √łnske fra Fatma √ėktem (V), Birgitte Bergman (KF) , Louise Schack Elholm (V), om en teologisk begrundelse om to biologiske k√łn, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S). Fungerende minister for ligestilling, Mattias Tesfaye svarede den 17. november 2021.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for, om en teologisk begrundet praksis, der fastholder to biologiske k√łn, er at anse som en ‚ÄĚbestemmelse, betingelse eller praksis objektivt begrundet i et legitimt form√•l og midlerne til at opfylde dette form√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige‚ÄĚ (jf. lovtekstens nr. 6, ¬ß 2, stk. 3)?

* * *
Svar
Hensigten med lovforslaget er ikke at indf√łre en bestemt eller ny k√łnsopfattelse i samfundet eller indskr√¶nke ytrings- eller religionsfriheden. Derimod har forslaget til hensigt at forbedre retssikkerheden for transpersoner og interk√łnnede ved at g√łre den g√¶ldende retstilstand eksplicit i lovgivningen.

Det g√¶ldende forbud mod forskelsbehandling er ikke til hinder for forskelsbehandling (fx at en transperson stilles ringere end en anden), hvis det er begrundet i et legitimt form√•l og midlerne til at opfylde dette er hensigtsm√¶ssigt og n√łdvendige.

Et legitimt m√•l kan fx v√¶re hensyn til privatlivets fred, bluf√¶rdighed og foreningsfrihed mv. Religions- og ytringsfriheden er grundlovssikrede rettigheder, det m√• derfor formodes, at beskyttelsen heraf i visse tilf√¶lde vil kunne udg√łre et legitimt form√•l. Det vil dog bero p√• Ligebehandlingsn√¶vnets vurdering af en konkret sag, herunder om de midler, der er taget i brug for at opn√• form√•let, er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige. I sidste ende vil det v√¶re op til domstolenes vurdering af samtlige omst√¶ndigheder i den konkrete sag, hvorvidt der er tale om lovlig forskelsbehandling.

Der henvises i √łvrigt til min samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 1 (L 18).

Venlig hilsen

Mattias Tesfaye
Fungerende minister for ligestilling

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.